Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 28 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021 r., godz. 11:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 111.453 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 28.10.2021 r.
 • Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
wtorek - 02.11.2021 r.
 • Prawa i obowiązki podatnika w postępowaniu podatkowym
 • Przychody, koszty i zwolnienia w rozstrzygnięciach Dyrektora KIS
czwartek - 04.11.2021 r.
 • Czas pracy w 2022 roku
 • Składanie wniosków i zgłoszeń do elektronicznego KRS
poniedziałek - 08.11.2021 r.
 • Inwentaryzacja za 2021 rok
środa - 10.11.2021 r.
 • Stawki VAT w Wiążących Informacjach Stawkowych
02.11.2021 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
05.11.2021 r. (piątek) mija termin:
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
Bilans
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe po zmianie składu wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 13
Na początku 2021 r. nastąpiła zmiana składu udziałowców spółki z o.o. Czy nowy udziałowiec powinien brać udział w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r., czy (...)  »
Kto i jakim instytucjom przekazuje sprawozdanie finansowe za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 12
Zbliża się ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który przypada na 30 września 2021 r. Trzeba przypomnieć, że z (...)  »
Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 14
Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. należało sporządzić do 30 czerwca 2021 r. Po jego sporządzeniu mogło się jednak okazać, że nie wszystko (...)  »
Do kiedy osoby fizyczne muszą złożyć do KAS sprawozdanie finansowe za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 13
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zobowiązany jestem do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do kiedy powinienem przekazać sprawozdanie finansowe za 2020 r. do KAS? Ostateczny termin na (...)  »
Z jaką datą podpisać poprawione sprawozdanie finansowe?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 13
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostało sporządzone i podpisane w dniu 31 maja 2021 r. Na początku lipca 2021 r., przed zatwierdzeniem tego sprawozdania, wykryliśmy (...)  »
Wydłużony rok obrotowy spółki komandytowej a termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021, strona 13
Spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT od 1 maja 2021 r. Zdecydowano o wydłużeniu jej roku obrotowego rozpoczętego 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia (...)  »
Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021, strona 13
Jesteśmy spółką cywilną osób fizycznych, która ze względu na przekroczenie limitu przychodów od 1 stycznia 2020 r. prowadzi księgi rachunkowe. Po raz pierwszy sporządzaliśmy sprawozdanie (...)  »
Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 13
Jednostki przygotowujące sprawozdanie finansowe w postaci ustrukturyzowanej muszą wpisać w formularzu tego sprawozdania datę jego sporządzenia. Jaka powinna to być data, aby była zgodna z (...)  »
Wypełnienie noty podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021, strona 12
Nota podatkowa jest to ustrukturyzowana postać określonych danych wymaganych do ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z (...)  »
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania składać do KRS?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021, strona 13
Spółka z o.o. nie miała obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości, by poddać sprawozdanie finansowe za 2020 r. badaniu przez firmę audytorską, ale zostało ono (...)  »
Co z łatwiejszym podpisywaniem sprawozdań finansowych?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 13
Sporządziłam sprawozdanie finansowej spółki z o.o. za 2020 r. i podpisałam je kwalifikowanym podpisem elektronicznym jako osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg. Czy jako kierownik jednostki (...)  »
Otrzymane w ramach tarczy dofinansowanie wynagrodzeń w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 13
Nasza spółka z o.o. w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 otrzymała z FGŚP dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS finansowanych przez pracodawcę. Czy (...)  »
Błędy dotyczące prezentacji w zatwierdzonym sprawozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 02.06.2021, strona 13
W zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wykryto błędy w prezentacji. W księgach zapisy są poprawne, a pomyłki popełniono, sporządzając sprawozdanie. W jaki sposób je (...)  »
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po zmianie formy prawnej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 13
W trakcie 2020 r. spółka jawna, która spełniała warunki za 2019 r. do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego za 2020 r., została przekształcona w spółkę z (...)  »
Rozliczenie wyniku finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021, strona 12
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. można dokonać do 30 września 2021 r. W dacie tego zatwierdzenia następuje przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020 r. (zysku (...)  »
Harmonogram z ostatecznymi terminami dotyczącymi sprawozdań za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 14
Na skutek trzeciej fali pandemii COVID-19 wiele jednostek zobligowanych do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r. miało problem z terminowym wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów (...)  »
Rozliczenia straty podatkowej nie ujmuje się w księgach
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 13
Spółka z o.o. za 2019 r. poniosła stratę bilansową i podatkową. Z kolei za 2020 r. osiągnęła zysk i dochód do opodatkowania. Spółka nie ustala (...)  »
Powiązania w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021, strona 13
Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2020 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w niektórych pozycjach należy zaprezentować odrębnie transakcje dotyczące jednostek powiązanych, jednostek, (...)  »
Problemy z ustalaniem terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021, strona 13
Daty m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. zostały wydłużone na mocy nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wypełniania niektórych obowiązków. Z (...)  »
Jednostki mikro i małe nie muszą wypełniać noty podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 13
Biuro rachunkowe sporządza sprawozdania finansowe za 2020 r. m.in. jednostek mikro i małych. Czy prawdą jest, że w przypadku sporządzania sprawozdania według załącznika nr 4 (...)  »
Zwrot covidowego dofinansowania wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 13
W 2020 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z urzędu pracy wynagrodzeń pracowników za ten rok w związku z COVID-19. Ujęliśmy je w księgach rachunkowych jako pozostały przychód (...)  »
Problemy techniczne przy podpisywaniu i przesyłaniu e-sprawozdań finansowych do KRS
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 12
Trwa okres sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych za 2020 r. Z uwagi na to, że techniczna strona składania podpisów pod e-sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami zarządów (...)  »
Czy można wybrać tylko niektóre uproszczenia dla jednostki mikro?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021, strona 13
Spółka z o.o. spełnia warunki określone w ustawie o rachunkowości dla jednostki mikro, więc mogłaby sporządzić sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do tej ustawy. (...)  »
Obowiązek wskazania podstawy prawnej w nocie podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021, strona 13
Sporządzamy sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jesteśmy spółką z o.o., więc jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jesteśmy (...)  »
Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 12
Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć ostateczne terminy m.in. na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Początkowo regulacje dotyczące wydłużenia tych terminów miały dotyczyć tylko (...)  »
Korekta w księgach rachunkowych błędu z 2018 r. dotyczącego wynagrodzenia pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 13
Po kontroli ZUS zakończonej w marcu 2021 r. (po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.) stwierdzono, że zawarta w 2018 r. umowa o pracę była (...)  »
Korekta błędnie ujętej refundacji po sporządzeniu sprawozdania za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 01.04.2021, strona 13
Spółka z o.o. w 2019 r. otrzymała refundację zakupu środka trwałego. Błędnie ujęto tę kwotę na koncie pozostałych przychodów operacyjnych zamiast na koncie rozliczeń międzyokresowych (...)  »
Czego kierownictwo jednostki może dowiedzieć się z bilansu?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe to raport będący efektem pracy księgowych, służący przedstawieniu całorocznej działalności jednostki. Raport ten służy do komunikacji firmy z otoczeniem, umożliwia rozliczenie kierownictwa (...)  »
Korekta sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 13
W 2021 r. zakończyła się kontrola skarbowa w naszej spółce z o.o. Wykazała ona zaniżenie podatku dochodowego za 2019 r. W momencie otrzymania decyzji sprawozdanie (...)  »
Dodatkowe sprawozdania sporządzane łącznie ze sprawozdaniem finansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym niektóre jednostki muszą sporządzić sprawozdanie na temat informacji niefinansowych lub sprawozdanie z płatności (...)  »
Prezentacja w bilansie VAT naliczonego do odliczenia w następnym okresie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 13
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. na koncie 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie" pozostawała kwota podatku naliczonego do odliczenia w następnym miesiącu. Jak (...)  »
Ewidencja rozliczenia niedoborów inwentaryzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 13
Podczas inwentaryzacji wykazano niedobór towarów sypkich, które podczas przygotowania do sprzedaży są przesypywane do mniejszych opakowań. Czy można uznać stwierdzone niedobory za ubytki naturalne? Jeśli (...)  »
Dodatkowe sprawozdania sporządzane łącznie ze sprawozdaniem finansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Wraz ze sprawozdaniem finansowym niektóre jednostki muszą sporządzić inne sprawozdania, które nie wchodzą w skład sprawozdania finansowego. Zasady (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS za 2020 r., przyznane w 2021 r. - w księgach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 13
Złożyliśmy wniosek o umorzenie składek ZUS za listopad 2020 r. na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej. Decyzję o zwolnieniu otrzymaliśmy dopiero w lutym 2021 r. (...)  »
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021, strona 12
Po zatwierdzeniu roczne sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami podlega złożeniu w określonej postaci i terminie odpowiednim instytucjom. Ich przekazanie następuje drogą elektroniczną. Forma i (...)  »
Nadpłacone zaliczki na podatek dochodowy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 13
Spółka z o.o. opłacała zaliczki na podatek dochodowy w trakcie 2020 r. Na koniec tego roku okazało się, że kwota zapłaconych zaliczek przekracza wartość podatku (...)  »
Czy tworzyć rezerwy po otrzymaniu not obciążeniowych, które jednostka kwestionuje?
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 13
W listopadzie 2020 r. w magazynach spółki z o.o. wybuchł pożar. W związku z tym pożarem pod koniec grudnia 2020 r. zostały przesłane do spółki (...)  »
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast jego (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 12
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka może otrzymać informacje o zdarzeniach wpływających na dane przedstawione w tym sprawozdaniu. Nie może ich uwzględnić (...)  »
Ujęcie w księgach i bilansie pożyczki od udziałowca
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 13
Ze względu na trudności finansowe udziałowiec spółki z o.o. (osoba fizyczna) udzielił jej w listopadzie 2020 r. pożyczki na bieżącą działalność. Zgodnie z zawartą umową (...)  »
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy mogą wystąpić zdarzenia wpływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu. (...)  »
Negatywne aspekty rachunkowości kreatywnej w sprawozdaniach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 15
Kreatywna rachunkowość może wyrażać się przy określaniu zasad (polityki) rachunkowości jednostki czy w sposobie wyceny i prezentacji poszczególnych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym. O ile kreatywność (...)  »
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych dotyczących 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 13
Inwentaryzację składników majątku przeprowadza się w celu zweryfikowania danych z ksiąg rachunkowych ze stanem rzeczywistym. Jeśli prace inwentaryzacyjne dotyczące 2020 r. wykazały różnice pomiędzy stanem (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego i odpowiedzialność za sprawozdanie
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów ( czytaj więcej ) Sprawozdanie finansowe powinien podpisać kierownik jednostki i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ponieważ sprawozdanie finansowe jest obecnie (...)  »
Księgowania dotyczące refundacji z PUP na doposażenie miejsca pracy
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 13
Spółka otrzymała z PUP refundację na doposażenie miejsca pracy - zakup środka trwałego. Zakupu dokonano w grudniu 2020 r. i od razu przyjęto środek trwały (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 12
Wzór uproszczonego sprawozdania finansowego zamieszczonego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych. Uwzględniono w nim specyfikę działalności takich jednostek (...)  »
Środki pieniężne na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 13
Zapłatę należności otrzymujemy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jak wykazać środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według załącznika nr 1 do (...)  »
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 12
Podmioty, które przyjęły status jednostki małej, w ramach stosowanych ułatwień mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Przy czym (...)  »
Zdarzenia związane z COVID-19 w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 14
COVID-19 odcisnął piętno także w gospodarczej sferze życia. Nie ma raczej jednostek, które po zakończeniu 2020 r. mogłyby stwierdzić, że pandemia nie wywarła żadnego wpływu (...)  »
Uproszczone sprawozdanie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 12
Niektóre jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o rachunkowości, mogą skorzystać z ułatwień i przygotować to sprawozdanie w uproszczonym (...)  »
Prezentacja w bilansie zobowiązania wobec PFRON
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 13
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. na koncie rozrachunkowym z PFRON figurowało saldo stanowiące wartość należnej wpłaty na PFRON, której termin wymagalności przypadał w (...)  »
Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 13
Podmioty nabywające jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym muszą dokonać wyceny tych aktywów finansowych nie później niż na dzień bilansowy. Metoda tej wyceny zależy od przepisów (...)  »
Rachunek przepływów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 12
Roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlegające obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską musi zasadniczo zawierać rachunek przepływów pieniężnych. Stanowi on wyjaśnienie źródeł zwiększenia lub zmniejszenia stanu środków (...)  »
Prezentacja niewniesionych wkładów w bilansie spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 13
Spółka z o.o. powstała pod koniec grudnia 2020 r. Założono ją w trybie S24. Do końca roku wspólnicy nie wnieśli wszystkich zadeklarowanych wkładów pieniężnych odpowiadających (...)  »
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 12
Jednym z elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Dostarcza ono (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021, strona 12
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać dane uzupełniające i wyjaśnienia do poszczególnych pozycji pozostałych elementów sprawozdania finansowego. Są one ich liczbowo-opisowym uszczegółowieniem, wyjaśnieniem i rozszerzeniem. (...)  »
Ujęcie w bilansie wypłat na poczet zysku za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 13
W spółce osobowej wspólnicy dokonywali w 2020 r. zaliczkowych wypłat na poczet zysku. Po zakończeniu roku okazało się, że wypłaty te znacznie przekroczyły zysk. Jak (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 12
Integralną częścią sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa. Składa się ona zasadniczo z dwóch elementów, tj. z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. (...)  »
Wpływ zagrożenia kontynuacji działalności na sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 12
Trwająca wciąż pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na sytuację gospodarczą wielu podmiotów w 2020 r. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. szczególnej oceny wymaga (...)  »
Dofinansowanie świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych z powodu pandemii w księgach SP ZOZ
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 13
SP ZOZ ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizował w 2020 r. części świadczeń zdrowotnych, na które uzyskał w ramach ryczałtu dofinansowanie z NFZ. Niewykonane (...)  »
Ewidencja kredytu inwestycyjnego wypłacanego w transzach
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 13
W grudniu 2020 r. uzyskaliśmy kredyt inwestycyjny na budowę środka trwałego. Jego wypłata nastąpi w transzach. Jeszcze w 2020 r. przekazano na nasz rachunek bieżący (...)  »
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 12
W rachunku zysków i strat wynik finansowy brutto po pomniejszeniu o podatek dochodowy stanowi wynik finansowy netto. W ten sposób wynik finansowy netto ustalają jednostki (...)  »
Sprawozdania finansowe spółki komandytowej za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 13
Jesteśmy spółką komandytową, której rok obrotowy i podatkowy równy jest kalendarzowemu. W 2021 r. mamy obowiązek stać się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - (...)  »
Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 12
W księgach rachunkowych przychody i koszty dotyczące operacji finansowych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych. Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe, ich wartość trzeba odpowiednio zaprezentować (...)  »
Ewidencja zaliczki otrzymanej w 2020 r. na dostawę towarów
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 13
W grudniu 2020 r. na rachunek bieżący otrzymaliśmy zaliczkę na poczet dostawy towarów, która zostanie zrealizowana w styczniu 2021 r. Na tę okoliczność wystawiliśmy fakturę (...)  »
Jak ująć w księgach duplikat faktury z 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 13
W styczniu 2021 r. od firmy informatycznej otrzymaliśmy prośbę o potwierdzenie salda naszych zobowiązań. Okazało się, że nie opłaciliśmy faktury za usługę informatyczną, wykonaną w (...)  »
Niezakończone prace rozwojowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 13
Jednostka prowadzi prace rozwojowe, które nie zostały zakończone na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. W związku z tym na koniec roku obrotowego na koncie (...)  »
Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 12
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty niezwiązane z podstawową (operacyjną, statutową) działalnością jednostki. Jak zaprezentować je w rachunku zysków i strat za (...)  »
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021, strona 12
Jednostki uzyskują przychody w ramach podstawowej działalności operacyjnej przede wszystkim ze sprzedaży produktów (wyrobów gotowych i usług) oraz towarów. Trzeba odpowiednio zaprezentować ich wartość w (...)  »
Wycena bilansowa niezakończonych usług długoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 12
Usługi długoterminowe to takie, które są objęte indywidualną umową z zamawiającym, a przewidywany okres ich wykonania jest dłuższy niż 6 miesięcy. Z ustawy o rachunkowości (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.