Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2021 r., godz. 11:57 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 116.990 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 15.04.2021 r.
 • Wpływ ulg w składkach na świadczenia z ZUS
 • Nieruchomości, księgi wieczyste i hipoteka
poniedziałek - 19.04.2021 r.
 • Dodatkowe oznaczenia w pliku JPK_VAT
czwartek - 22.04.2021 r.
 • Świadczenia pracownicze w interpretacjach podatkowych
 • Zasady i terminy ubiegania się o świadczenia na dzieci
poniedziałek - 26.04.2021 r.
 • Składki ZUS za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Ochrona danych osobowych w zakładach pracy
12.04.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za marzec 2021 r. (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako (...)
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2021 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za I kwartał 2021 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
Rozliczamy się z FISKUSEM za 2019 rok
Wspólna darowizna covidowa w zeznaniu małżonków
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 4
Małżonkowie pozostający w ustroju wspólności majątkowej uzyskują wyłącznie niefirmowe dochody opodatkowane według skali podatkowej. W listopadzie 2020 r. dokonali darowizny pieniężnej na rzecz podmiotu wykonującego (...)  »
Przychód ze sprzedaży mieszkania w 2018 r. a korekta PIT-39
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 4
W 2017 r. odziedziczyłem mieszkanie własnościowe, które sprzedałem w listopadzie 2018 r. Składając zeznanie PIT-39 za 2018 r. wykazałem w nim przychód ze sprzedaży tego (...)  »
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w PIT-36
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 4
Trzech wspólników (osoby fizyczne) tworzy spółkę jawną. Wszyscy w prowadzonej działalności gospodarczej korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ale tylko jeden z (...)  »
Ustalenie dochodu do prawa do ulgi rehabilitacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021, strona 4
Emerytka posiada orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność narządu ruchu (tzw. I grupa inwalidzka). Od ponad roku pozostaje pod opieką i na utrzymaniu (...)  »
Koszty zawieszonej działalności w rocznym zeznaniu
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 4
W okresie od 15 marca do 31 grudnia 2020 r. miałem zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (oprócz niej uzyskuję dochody z umów (...)  »
Małżeńskie odliczenia od podatku
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 4
Zamierzamy z żoną złożyć wspólny PIT-37 za 2020 r. Żona w tym okresie osiągnęła dochody z emerytury oraz umów zlecenia opodatkowanych zaliczkowo, a ja z (...)  »
Zmiana sposobu rozliczania PIT przez małżonków
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 4
Podatnicy są w związku małżeńskim od 10 lat. Żona prowadzi działalność gospodarczą (prywatny gabinet weterynaryjny), w której do końca 2019 r. korzystała z opodatkowania podatkiem (...)  »
Preferencyjne rozliczenie przy ślubie dziecka w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021, strona 4
Jestem etatowym pracownikiem, a ponadto od 6 lat jestem wdową. Do 2019 r. składając zeznanie roczne PIT-37 rozliczałam je jako samotny rodzic jednego dziecka i (...)  »
Firmowa strata we wspólnym zeznaniu małżonków
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 4
Pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej prowadzę od stycznia 2020 r. Z uwagi na pandemię zamknąłem ubiegły rok w swojej firmie (...)  »
Odliczenie firmowej składki zdrowotnej od podatku z etatu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 4
W 2020 r. byłem zatrudniony na umowę o pracę. Oprócz tego prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą, korzystając z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W PIT-28 za (...)  »
Ulga na dziecko u rodziców będących małżonkami przez część roku
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 4
Małżonkowie prowadzą własne odrębne firmy, korzystając z opodatkowania według skali podatkowej. Związek małżeński zawarty został przez nich w marcu 2020 r., a w październiku 2020 (...)  »
Prawo podatnika do kosztów autorskich a rzeczywiste koszty w zeznaniu rocznym
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 4
Pracuję jako grafik zasadniczo zatrudniony na etacie. Jednak w 2020 r. wykonałem również kilka prac projektowych w oparciu o umowy o dzieło zrealizowane w ramach (...)  »
Koszty w rocznym PIT przy dwóch umowach z tym samym pracodawcą
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 4
Jestem tzw. etatowcem. W 2020 r. byłem zatrudniony w firmie przewozowej na podstawie dwóch umów o pracę - przez cały rok na 3/5 etatu jako (...)  »
PIT przy sprzedaży polikwidacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 4
Do września 2018 r. prowadziłem działalność opodatkowaną według skali podatkowej. W 2020 r. byłem zatrudniony wyłącznie na etacie. W listopadzie 2020 r. sprzedałem betoniarkę, która (...)  »
Roczny PIT przy działalności w różnych formach
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 4
W 2020 r. przez pierwsze 10 miesięcy prowadziłem indywidualną działalność gospodarczą. W listopadzie ubiegłego roku przystąpiłem jako trzeci wspólnik do spółki jawnej. W obu formach (...)  »
Dochód za niepełny rok a kwota zmniejszająca
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 4
W 2020 r. byłam zatrudniona u jednego pracodawcy na umowę o pracę tylko przez 9 miesięcy. Przez resztę roku byłam osobą bezrobotną nieuzyskującą z tego (...)  »
Uwzględnianie w PIT rzeczywistych kosztów dojazdu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 4
Przez cały 2020 r. byłam zatrudniona na umowę o pracę w jednym zakładzie pracy, do którego dojeżdżałam z sąsiedniej miejscowości, w tym przez 8 miesięcy (...)  »
Zagraniczne składki ubezpieczeniowe w zeznaniu
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 4
W 2020 r. przez 6 miesięcy pracowałam w Niemczech na umowę o pracę jako nauczyciel w szkole językowej, a przez pozostałą część roku w Polsce (...)  »
Ulga prorodzinna przy pełnoletnich dzieciach
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021, strona 4
Tzw. ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dzieci, w praktyce stanowi odliczenie stosowane w zeznaniu rocznym od podatku obliczonego według skali podatkowej. O ile w (...)  »
Roczne zeznanie przy działalności nierejestrowej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 4
W 2020 r. uzyskiwałam dochody ze stosunku pracy oraz umów zlecenia opodatkowanych według skali podatkowej jako pracownik biurowy. Ponadto w ramach działalności nierejestrowej wykonywałam na (...)  »
Strata na sprzedaży mieszkania a złożenie zeznania PIT-39
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 4
Na co dzień uzyskuję dochody z kontraktów menedżerskich. W związku z pandemią COVID-19 obie firmy, w których w 2020 r. byłem menedżerem, rozwiązały ze mną (...)  »
Rozliczenie roczne przy prywatnej pożyczce
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 4
W 2020 r. byłem zatrudniony na tzw. etacie. W maju 2020 r. udzieliłem siostrze, która z powodu pandemii zmuszona była w kwietniu zamknąć swoją restaurację (...)  »
Wydatki rozliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zakresie zakupu leków
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 08.03.2021, strona 4
Jestem osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością narządu ruchu (choroba zwyrodnieniowa stawów). Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (tzw. III grupa inwalidzka). Moje schorzenie wymaga stałego przyjmowania (...)  »
Ulga IP Box w rocznym zeznaniu PIT
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 4
Już od dwóch lat na gruncie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych funkcjonuje preferencja znana pod nazwą ulgi (...)  »
Używanie samochodu osobowego w uldze rehabilitacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021, strona 4
Osoby fizyczne będące niepełnosprawnymi, bądź osobami, na utrzymaniu których pozostają - w rozumieniu przepisów ustawy o pdof - takie osoby oraz niepełnosprawne dzieci, które nie (...)  »
Zagraniczna rehabilitacja w rocznym rozliczeniu
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 4
Mam orzeczoną II grupę inwalidzką. W styczniu 2020 r. byłem na turnusie rehabilitacyjnym w sanatorium na Słowacji. Posiadam na tę okoliczność wystawiony przez sanatorium rachunek. (...)  »
Kto korzysta z preferencji rozliczeniowych w rocznym PIT?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 4
Podstawową regułą, stosowaną w przypadku rocznych rozliczeń podatku dochodowego dokonywanych przez osoby fizyczne w zakresie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, jest złożenie indywidualnego zeznania. Dla (...)  »
Umorzona pożyczka w zeznaniu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 4
Moja żona z powodu pandemii w październiku 2020 r. utraciła pracę. W grudniu 2020 r., uwzględniając moją trudną sytuację finansową, pracodawca umorzył mi pozostałą do (...)  »
Rozliczenie składek zdrowotnych w zeznaniu ryczałtowca
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 4
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Za cały rok 2020, czyli wszystkie 12 miesięcy, odprowadziłem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na własne (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek uwzględniana w rocznym PIT
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 08.02.2021, strona 4
Kwota zmniejszająca podatek, którą podatnik uwzględnia w zeznaniu podatkowym za dany rok służącym do rozliczenia dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, w ustawie o pdof została (...)  »
Rozliczenie roczne przedsiębiorstwa w spadku
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 4
Przedsiębiorstwo w spadku to ogół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiących mienie przedsiębiorcy (lub przedsiębiorcy i jego małżonka) w chwili jego (...)  »
Koszty w zeznaniu u pracownika na zasiłku opiekuńczym
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 4
Przez cały 2020 r. pozostawałam w zatrudnieniu na umowę o pracę. Jednak w okresie od kwietnia do końca czerwca 2020 r. nie wykonywałam pracy. Korzystałam (...)  »
Obowiązek złożenia PIT-28 przy zawieszonej działalności
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 4
Od wielu lat przychody z działalności gospodarczej opodatkowuję ryczałtem ewidencjonowanym. W okresie od stycznia do połowy marca 2020 r. nie osiągnąłem żadnych przychodów z tego (...)  »
PIT liniowca osiągającego dochody z pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 4
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystała w jej prowadzeniu z opodatkowania podatkiem liniowym. Działalność tę jednak zlikwidowała w trakcie 2020 r. Poza tym w (...)  »
Źródło finansowania przy uldze termomodernizacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 4
W 2020 r. uzyskałem wyłącznie dochody opodatkowane według skali podatkowej (umowa o pracę). W tym samym roku dokonałem inwestycji termomodernizacyjnej domu jednorodzinnego, którego jestem właścicielem. (...)  »
PIT-28, czyli zeznanie z najkrótszym terminem do złożenia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021, strona 4
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w której korzystają z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, składają roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 w terminie od 15 lutego do (...)  »
Chcąc skorzystać z odliczeń, trzeba zadbać o dowody
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 4
W podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonują preferencje, z których uprawnieni podatnicy korzystają w formie odliczeń odpowiednio od dochodu (przychodu), dzięki czemu mogą obniżyć podstawę (...)  »
Nowości w zeznaniach PIT za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 4
Z nowym rokiem rozpoczynamy kolejną już akcję PIT, w ramach której na łamach GP będziemy w każdy poniedziałek publikowali porady i artykuły pomocne w sporządzaniu (...)  »
Rozliczenie w zeznaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 4
W spółce cywilnej jest czterech wspólników będących osobami fizycznymi, z których każdy korzysta z podatku liniowego. Jeden z nich opłaca składki na Fundusz Pracy i (...)  »
Wykazanie w zeznaniu umorzenia pracowniczej pożyczki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 4
Pracodawca, z uwagi na moją sytuację finansową, w listopadzie 2019 r. umorzył mi pozostałą do spłaty część pożyczki, której udzielił mi rok wcześniej. Po zakończeniu (...)  »
Zeznanie przy składkach ZUS niezapłaconych przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 4
Firma, w której w 2019 r. byłem zatrudniony, została w połowie lutego br. zlikwidowana. Pracodawca przesłał mi pocztą roczny PIT-11. Dowiedziałem się jednak od kolegów (...)  »
Zwrot nienależnego świadczenia w PIT
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 4
W 2018 r. byłem zatrudniony na etacie. Od 2019 r. moimi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej były dochody ze zleceń. W grudniu 2018 r. otrzymałem (...)  »
Działalność indywidualna i w spółce jawnej w zeznaniu
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 4
Od stycznia do maja 2019 r. prowadziłem działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej. Od czerwca 2019 r. prowadzę ją także indywidualnie. W obu formach korzystam (...)  »
Renta rodzinna w rozliczeniu rocznym PIT
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 4
Mój syn w okresie styczeń - grudzień 2019 r. otrzymywał z ZUS rentę rodzinną po zmarłym ojcu. W lipcu 2019 r. skończył 18 lat. Czy (...)  »
Termomodernizacja w lokalu mieszkalnym nie daje prawa do ulgi
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 4
W budynku, w którym zamieszkuję wyodrębnione są cztery lokale mieszkalne. Jeden z nich stanowi moją odrębną własność. W 2019 r. w lokalu tym dokonałam wymiany (...)  »
Koszty pracownicze w zeznaniu podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 4
W 2019 r. przepracowałem w jednym zakładzie pracy 12 miesięcy. Wynagrodzenia za pracę za miesiące styczeń, luty, marzec 2019 r. pracodawca wypłacał w ostatnim dniu (...)  »
Zasady korzystania z ulgi internetowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, strona 4
Uzyskane w 2019 r. dochody ze stosunku pracy rozliczę w zeznaniu podatkowym PIT-37. W składanym zeznaniu chciałbym dokonać odliczenia poniesionych wydatków na internet. Na jakich (...)  »
Ulga na pełnoletnie dzieci w zeznaniu za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, strona 4
Odliczenie od podatku stosowane w rocznym PIT, nazywane popularnie ulgą na dzieci, stanowi preferencję cieszącą się niesłabnącą popularnością. Konstrukcja tej ulgi w zasadzie jest dosyć (...)  »
Składki KRUS w rozliczeniu przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 4
Działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych prowadzę od stycznia 2019 r., korzystając w niej z opodatkowania według skali podatkowej. Jednocześnie jestem właścicielem gospodarstwa rolnego. Czy (...)  »
Działalność nierejestrowa w zeznaniu PIT
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 4
W 2019 r. pracowałam na umowę o pracę. Dodatkowo uzyskiwałam także przychody z działalności nierejestrowej. Czy mam obowiązek złożyć dwa odrębne zeznania podatkowe, w których (...)  »
Wydatki na naprawę aparatu słuchowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 4
Jestem emerytem. Posiadam orzeczenie wydane w marcu 2015 r., w którym przyznano mi na stałe umiarkowany stopień niepełnosprawności ze względu na niedosłuch. Zgodnie z zaleceniem (...)  »
Wykazanie w zeznaniu podatkowym zwrotu utraconego zarobku (dochodu) otrzymanego przez świadka
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 06.04.2020, strona 4
W 2019 r. zostałem przesłuchany w sądzie w charakterze świadka. Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą (skala podatkowa), więc wystąpiłem do sądu z żądaniem zwrotu utraconego dziennego (...)  »
Preferencyjne sposoby rozliczenia w rocznym PIT
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 4
Podstawowym sposobem rocznego rozliczenia z fiskusem osoby fizycznej w zakresie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej jest złożenie indywidualnego zeznania na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Podatnikom, (...)  »
Zasady przekazania 1% podatku na rzecz OPP
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 4
Podatnicy PIT mogą wspierać wybrane organizacje pożytku publicznego (OPP) przekazując na ich rzecz 1% podatku. Przekazania 1% podatku należnego wybranej OPP dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, (...)  »
Ulga termomodernizacyjna w PIT za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 4
W zeznaniach podatkowych za 2019 r. osoby fizyczne po raz pierwszy będą mogły skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nazywanego (...)  »
Odliczanie darowizn w zeznaniach PIT za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 09.03.2020, strona 4
Podatnicy przekazując darowizny mogą skorzystać z przywileju ich odliczania od dochodu (przychodu) w rozliczeniach PIT. Zasady i warunki, na jakich ta preferencja podatkowa im przysługuje, (...)  »
Pracownik na chorobowym a koszty w rocznym PIT
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 4
Jedynym źródłem moich dochodów jest zatrudnienie na umowę o pracę. W zatrudnieniu pozostawałem przez cały 2019 r., jednak w wyniku wypadku komunikacyjnego przez pierwsze 4 (...)  »
PIT przy braku dochodu ze sprzedaży mieszkania
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 4
W 2017 r. kupiłem mieszkanie, traktując je jako lokatę kapitału i przeznaczając na potrzeby tzw. prywatnego najmu. Z przyczyn finansowych zmuszony byłem jednak w 2019 (...)  »
Zagraniczne składki ubezpieczeniowe w rocznym rozliczeniu
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 4
W 2019 r. przez 4 miesiące pracowałam w Polsce na umowach zlecenia, a przez pozostałą część roku w Niemczech na umowę o pracę. Czy od (...)  »
Wydatki na leki i suplementy w uldze rehabilitacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 4
Uzyskuję wyłącznie dochody opodatkowane według skali podatkowej i jestem osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (tzw. II grupa inwalidzka). Moje schorzenie wymaga przyjmowania (...)  »
Rozliczenie w zeznaniu świadczenia dla emeryta
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, strona 4
Jestem emerytem. W 2019 r. otrzymałem od byłego pracodawcy dofinansowanie pobytu w sanatorium oraz świadczenia pieniężne z okazji świąt na łączną kwotę 1.800 zł. Na (...)  »
Przekazanie 1% podatku
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, strona 4
W 2019 r. uzyskiwałem dochody z umowy o pracę. Ponadto sprzedałem udział w nieruchomości, który kupiłem w 2018 r. W tej sytuacji za 2019 r. (...)  »
Ograniczenie kosztów pracowniczych w rocznym PIT
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, strona 4
1) Przez 12 miesięcy 2019 r. byłam zatrudniona równolegle w dwóch firmach. W jednej, położonej w miejscowości mojego zamieszkania, pracodawca stosował podstawowe koszty pracownicze. W (...)  »
Zeznanie liniowca uzyskującego przychody opodatkowane według skali podatkowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, strona 4
W 2019 r. uzyskałem dochód z umowy o dzieło objętej tzw. kosztami autorskimi. Oprócz tego w październiku ubiegłego roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, w której (...)  »
Nowe zasady sporządzania zeznań PIT-28 za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, strona 4
Osoby fizyczne, które w 2019 r. osiągały przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, (...)  »
Odsetki od prywatnej pożyczki a PIT-38
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 4
Od kilku lat jedynym źródłem moich przychodów są umowy o dzieło opodatkowywane według skali podatkowej. W 2019 r. z oszczędności, które gromadziłem w banku, udzieliłem (...)  »
Terminy złożenia PIT-37 i wpłaty podatku
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 4
W 2019 r. uzyskiwałem wyłącznie dochody z umów zlecenia zawartych z różnymi podmiotami, od których pobierane były zaliczki na podatek. Gdy wstępnie wypełniłem PIT-37 okazało (...)  »
Ulga termomodernizacyjna w PIT-36L
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 4
W prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej od lat korzystam z opodatkowania podatkiem liniowym. Czy w sytuacji, gdy nie uzyskuję poza tym żadnych innych dochodów opodatkowanych według (...)  »
Pobyt w sanatorium w uldze rehabilitacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 4
W wyniku wypadku przy pracy od 3 lat jestem osobą niepełnosprawną (III grupa inwalidzka). W 2019 r. po raz pierwszy od uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności (...)  »
Zasiłek chorobowy w rozliczeniu rocznym
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 4
Prowadzę indywidualnie działalność gospodarczą. Uzyskane w ramach firmy dochody opodatkowuję z zastosowaniem podatku liniowego, dlatego dochód uzyskany w 2019 r. w ramach działalności rozliczę w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.