Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 września 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 93.501 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 23.09.2021 r.
 • Jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe do ZUS?
poniedziałek - 27.09.2021 r.
 • Rozliczenia w podatku dochodowym w związku z podróżami firmowymi
czwartek - 30.09.2021 r.
 • Zmiany w VAT od 1 października 2021 r.
 • Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców
poniedziałek - 04.10.2021 r.
 • Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
20.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2021 r. - dysponenci części budżetowych
21.09.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za sierpień 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
27.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2021 r. - Prezes KRUS
Biała lista podatników VAT
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 10
Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Czy termin (...)  »
Urząd skarbowy właściwy w zakresie ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021, strona 10
Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję o wartości 16.000 zł na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Do którego urzędu skarbowego (...)  »
Weryfikacja podatnika VAT
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 4
Sprawdzam w Wykazie podatników VAT dwóch moich kontrahentów. Pierwszy wykonuje czynności zwolnione przedmiotowo z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT i ma status (...)  »
Biała lista przy zapłacie należności faktorowi
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021, strona 5
W związku z przeniesieniem przez sprzedawcę praw do wierzytelności na rzecz faktora, nabywca towarów i usług płaci należność faktorowi. Czy w takiej sytuacji nabywca jest (...)  »
Wartość transakcji w ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 10
Nasza firma opłaciła fakturę na rachunek kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Złożyła zawiadomienie ZAW-NR. Okazało się jednak, że nastąpiła pomyłka w obliczeniu wartości transakcji (...)  »
Wyjaśnienie MF ZAW-NR po zmianie danych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 1
Podatnik, dokonując kolejnej wpłaty na rachunek kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT, powinien ponownie złożyć ZAW-NR, jeżeli od czasu przekazania poprzedniego zawiadomienia zmieniły się podane (...)  »
Pełnomocnictwo do złożenia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021, strona 10
Jestem podatnikiem VAT czynnym. Czy zawiadomienia ZAW-NR o zapłacie za transakcję na konto kontrahenta niewidniejące w Wykazie podatników VAT może w moim imieniu składać księgowa? (...)  »
Zapłata za dzierżawę na rachunek spoza białej listy a koszty
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021, strona 16
W sytuacji gdy spółka będzie dokonywała płatności z tytułu umowy dzierżawy składników należących do prywatnego majątku osoby je wydzierżawiającej, będącej czynnym podatnikiem VAT, na jej (...)  »
Kolejna wpłata na konto spoza Wykazu podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021, strona 10
Nasza firma dokonuje zapłaty za fakturę przelewem na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Konto to zostało już przez nas kilka tygodni temu (...)  »
Zapłata powyżej 15.000 zł w systemie pay-by-link a koszty podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021, strona 5
Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej często dokonuje zakupów przez internet. Zdarza się, że wartość transakcji przekracza 15.000 zł, pomimo dokonywania za nią kilku płatności. (...)  »
Upoważnienie do podpisania ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 10
Księgowa zatrudniona w firmie ma pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji (UPL-1). Czy na jego podstawie może podpisać zawiadomienie ZAW-NR? NIE. UPL-1 nie uprawnia do podpisania zawiadomienia (...)  »
Wpłata na rachunek spoza białej listy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021, strona 5
Spółka nabyła towary od czynnego podatnika VAT. Wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Konta, na które przelano pieniądze, nie było jeszcze na białej liście (choć kontrahent (...)  »
Rachunek osobisty w Wykazie podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 10
Działalność gospodarczą prowadzę na podstawie wpisu w CEIDG. Posługuję się w niej rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Czy muszę go zgłosić na potrzeby Wykazu podatników VAT? Rachunek osobisty (...)  »
Kiedy trzeba złożyć zawiadomienie ZAW-NR?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020, strona 10
Zapłata za transakcję przekraczającą 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta niefigurujący w Wykazie podatników VAT może skutkować niezaliczeniem wydatku do kosztów uzyskania przychodów w PIT (...)  »
UPL-1 nie uprawnia do złożenia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 10
Firma musi złożyć zawiadomienie ZAW-NR o dokonaniu zapłaty faktury na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Posiadam pełnomocnictwo do podpisywania w imieniu firmy (...)  »
Zapłata na rachunek spoza białej listy
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 5
Kontrahent wykonał na rzecz naszej firmy i udokumentował fakturą usługę budowlaną, której wartość przekracza 15.000 zł. Czy istnieje możliwość rozliczenia w kosztach wartości tej faktury, (...)  »
Faktura od podatnika zwolnionego z VAT a biała lista
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020, strona 6
Jestem podatnikiem VAT. Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT świadczył mi usługi budowlane. We wrześniu br. otrzymałem od niego fakturę za wykonanie tych usług na kwotę (...)  »
Skutki złożenia ZAW-NR po terminie
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020, strona 10
Firma otrzymała fakturę opiewającą na kwotę 22.000 zł. Konto podane do wpłaty nie widniało w dniu zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Zostało złożone zawiadomienie (...)  »
Brak konta w Wykazie podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020, strona 10
Nasza firma otrzymała fakturę na kwotę 15.600 zł. Konto podane do wpłaty nie widnieje w Wykazie podatników VAT. Kontrahent twierdzi, że to efekt błędu administracji (...)  »
Zapłata na konto spoza Wykazu podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 03.08.2020, strona 10
Firma otrzymała fakturę na kwotę 12.300 zł. Należność została przelana na konto podane przez kontrahenta niewidniejące w Wykazie podatników VAT. Być może firma zawrze z (...)  »
Wpłata na rachunek cesyjny banku
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020, strona 10
Firma musi dokonać przelewu należności na rachunek cesyjny banku. Tego konta nie ma w Wykazie podatników VAT. Co należy w takiej sytuacji zrobić: wstrzymać się (...)  »
NOWE PRAWO 2020 Biała lista w pdof i pdop na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020, strona 1
Z dniem 1 lipca br. w pdof i pdop wejdą w życie złagodzone przepisy regulujące sankcje związane ze sposobem płatności za transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi. (...)  »
Zmiany w białej liście i sankcjach dochodowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 3
Do Senatu trafiła ustawa nowelizująca wszystkie trzy ustawy o podatku dochodowym oraz kilka innych ustaw (stan na dzień oddania GP do druku) łagodząca obowiązujące od (...)  »
TARCZA Termin złożenia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną VAT. Opłaciłem fakturę na kwotę 16.000 zł przelewem na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Mam dwa tygodnie na (...)  »
Zapłata na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 6
Od 1 września 2019 r. funkcjonuje Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, który umożliwia podatnikom dostęp do istotnych informacji przy weryfikacji swoich kontrahentów. Wykaz ten (...)  »
Ponowienie anulowanych transakcji z białej listy i z MPP
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020, strona 1
W transakcjach zawieranych od początku br. pomiędzy przedsiębiorcami dokonanie zapłaty za nie na rzecz czynnego podatnika VAT przelewem, ale na rachunek inny niż znajdujący się (...)  »
Transakcja z rolnikiem - podatnikiem VAT a biała lista
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, strona 3
Jeżeli kontrahenci firmy są rolnikami - osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a jedynie działalność rolniczą (hodowlaną bądź uprawną), to nie podlegają oni przepisom ustawy - (...)  »
Zapłata na rachunek spoza białej listy a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 11
Dokonaliśmy zapłaty kontrahentowi za fakturę o wartości powyżej 15.000 zł. Przelew za fakturę został wykonany na rachunek spoza białej listy. Czy w tej sytuacji jesteśmy (...)  »
Konsekwencje niezłożenia w terminie zawiadomienia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 10
Fakturę opiewającą na kwotę 17.000 zł opłaciłem przelewem na konto kontrahenta niewidniejące w Wykazie podatników VAT. Nie złożyłem w terminie ZAW-NR. Czy możliwe jest przywrócenie (...)  »
Zapłata należności na rachunek spoza Wykazu podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020, strona 21
Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. W lutym 2020 r. nabyłem usługi o wartości powyżej 15.000 zł. Dokonałem zapłaty należności z faktury dokumentującej to (...)  »
Pełnomocnictwo do złożenia ZAW-NR
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem podatnikiem VAT czynnym. Czy zawiadomienia o przelewie środków na konto spoza Wykazu podatników VAT może w moim imieniu składać księgowa? TAK. (...)  »
Lekarz a biała lista podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020, strona 6
Jesteśmy jednostką służby zdrowia (czynnym podatnikiem VAT). Naszym kontrahentem jest lekarz (zwolniony z VAT). Zapłata za jego usługi za miesiąc wynosi około 16.000 zł. W (...)  »
Zapłata ceny w ratach a biała lista
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020, strona 10
Nasza firma ma do zapłacenia fakturę na 26.000 zł. Kontrahent wskazał do wpłaty rachunek rozliczeniowy niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Twierdzi, że zgłosił to konto, (...)  »
Biała lista i modyfikacje sankcji dochodowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 3
Rada Ministrów w dniu 4 lutego 2020 r. przyjęła projekt kolejnej nowelizacji m.in. ustaw o podatku dochodowym. Zaproponowane w nim rozwiązania mają nieco złagodzić obowiązujące (...)  »
Rolnik ryczałtowy a biała lista podatników
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020, strona 11
Zajmuję się skupem produktów rolnych od rolników ryczałtowych. Niektórzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Czy rolnicy ci powinni być wpisani na białą listę podatników? Biała (...)  »
MPP i biała lista a zajęcie wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020, strona 3
Jeżeli zakup towaru lub usługi od danego dostawcy udokumentowany prawidłowo wystawioną fakturą podlega obligatoryjnej płatności na rachunek z białej listy lub w ramach MPP, a (...)  »
Wykaz podatników VAT w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 03.02.2020, strona 14
Od września 2019 r. działa Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista podatników VAT. W bazie tej znajdują się dane, takie jak: nazwa firmy lub imię (...)  »
Odpowiedzialność solidarna dostawcy i nabywcy za podatek VAT
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020, strona 14
Zapłata na konto nieznajdujące się w Wykazie podatników VAT za zawartą między przedsiębiorcami transakcję przekraczającą 15.000 zł pociąga za sobą ryzyko odpowiedzialności za VAT nieodprowadzony (...)  »
Zapłata na rachunek nieuwzględniony na białej liście
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 22
Otrzymałem fakturę za energię cieplną na kwotę 16.000 zł. Sprawdziłem rachunek bankowy sprzedawcy na białej liście, ma podanych kilka rachunków, ale żaden z nich nie (...)  »
Brak rachunku w Wykazie podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 10
Prowadzę działalność gospodarczą. Zgłosiłem swój rachunek bankowy w CEIDG, ale nie ma go w Wykazie podatników VAT. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Konto podatnika (...)  »
Biała lista a kompensata i konsekwencje w PIT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 02.01.2020, strona 3
Uregulowanie zobowiązania z tytułu transakcji o wartości powyżej 15.000 zł w formie kompensaty nie będzie skutkowało wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów faktury za towar lub (...)  »
Rachunki bankowe jednostek samorządowych na białej liście
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019, strona 6
Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gminą). Nasze jednostki organizacyjne wystawiają rachunki np. za szkolenia. Czy musimy uzupełnić rachunki bankowe naszych jednostek organizacyjnych na tzw. białej liście? (...)  »
Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019, strona 10
Prowadzę biuro rachunkowe. Czy będę musiała sprawdzać, czy moi klienci dokonali płatności na rachunki znajdujące się na białej liście podatników VAT? W jaki sposób mogę (...)  »
Wykaz rachunków w NIP-8
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 10
Spółka z o.o. musi zaktualizować wykaz rachunków bankowych w związku z tzw. białą listą podatników VAT. Czy NIP-8 można przesłać przez internet? TAK. NIP-8 można (...)  »
Zgoda na uwolnienie środków z konta VAT
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 1
Podatnicy nie muszą uiszczać opłaty skarbowej za uzyskanie zgody urzędu skarbowego na uwolnienie środków z rachunku VAT. Odpowiednie regulacje prawne weszły w życie 1 listopada (...)  »
Ministerstwo Finansów wyjaśnia Rachunki bankowe znajdujące się na białej liście podatników
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019, strona 1
Od 1 września 2019 r. Szef KAS prowadzi w postaci elektronicznej nowy Wykaz podmiotów, w którym znajdują się m.in. ich numery rachunków bankowych. W związku (...)  »
Rachunki zamieszczone w Wykazie podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 07.11.2019, strona 6
Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista. Zawiera on, oprócz danych dotyczących imienia i nazwiska, (...)  »
Zgłoszenie rachunku walutowego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019, strona 10
Spółka jawna posiada rozliczeniowy rachunek walutowy. Służy on do rozliczania się w walucie obcej z niektórymi odbiorcami krajowymi, tzn. wartość netto faktury wyrażona w euro (...)  »
Zgłoszenie lokaty terminowej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019, strona 10
Spółka z o.o. ma bankowy rachunek rozliczeniowy, który umieszcza na fakturach i jest on widoczny na białej liście podatników VAT. Ponadto założyła na krótki okres (...)  »
Jak zgłosić konta do białej listy podatników VAT?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019, strona 10
Biała lista zawiera konta podatników VAT. Są to podane przez nich administracji skarbowej bankowe rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki prowadzone dla celów działalności gospodarczej w (...)  »
Biała lista podatników VAT bez rachunków wirtualnych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 10
Faktury firmy za prąd i inne media często wynoszą ponad 15 tys. zł. Wpłaty są dokonywane na rachunki wirtualne dostawców mediów. Tych kont nie ma (...)  »
Rachunki na białej liście podatników VAT
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019, strona 10
Spółka z o.o. ma zgłoszone w urzędzie skarbowym swoje konta rozliczeniowe. Czy w związku z tzw. białą listą podatników VAT trzeba podać rachunki VAT? NIE. (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.