Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 11:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 48.388 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 11.12.2023 r.
 • Ostrożna wycena na dzień bilansowy
 • Co warto wiedzieć o środkach zgromadzonych na subkoncie w ZUS?
czwartek - 14.12.2023 r.
 • Samochody w działalności gospodarczej podatnika VAT
 • Obowiązki przedsiębiorców na przełomie roku
poniedziałek - 18.12.2023 r.
 • Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2024 r.
czwartek - 21.12.2023 r.
 • Udzielanie urlopów opiekuńczych, okolicznościowych i zwolnień od pracy
 • Zawieszenie lub likwidacja firmy pod koniec roku
11.12.2023 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2023 r. przez (...)
przekazanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2023 r. przez jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki (...)
12.12.2023 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie sprawozdań Rb-24, Rb-27 za listopad 2023 r. przez urzędy skarbowe do dysponenta części 77
15.12.2023 r. (piątek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-40 za październik 2023 r. przez Prezesa ZUS do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2023 r. przez (...)
Nowe prawo
pokaż fragmenty artykułów
Zmiany w nadawaniu uprawnień i szkoleniach kierowców
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 18
W dniu 5 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Wprowadziła ona zmiany w szczególności w zakresie przeprowadzania szkoleń osób (...)  »
Realizacja obowiązków AML przez instytucję obowiązaną wobec klienta
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 14
Instytucje obowiązane muszą realizować określone obowiązki nałożone na nie ustawą AML. Jeden z nich dotyczy stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Sprowadzają się one do zebrania wymaganych (...)  »
Dwa nowe rejestry działalności regulowanej dla przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021, strona 18
W niektórych przypadkach, aby prowadzić biznes, trzeba uzyskać pozwolenie z właściwego urzędu, mieć konkretne uprawnienia zawodowe albo posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Z dniem (...)  »
Zmiany w upadłościach od grudnia 2021 r. i Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021, strona 15
Wchodząca w życie 1 grudnia 2021 r. ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w sposób istotny nowelizuje m.in. Prawo upadłościowe. W sprawach, w których wniosek o (...)  »
Zasady zawieszania działalności przez spółki handlowe od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 17
Przedsiębiorcy, w tym każda ze spółek handlowych, mają możliwość formalnego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zawieszenie wymaga złożenia przez spółkę bezpłatnego wniosku do KRS. Od 1 (...)  »
Ulga na złe długi w VAT na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 02.11.2021, strona 14
W ustawie o VAT przewidziano rozwiązania dla podatników mających trudności w regulowaniu należności wynikających z faktur zakupu. Chodzi o tzw. ulgę na złe długi. W (...)  »
Od 31 października 2021 r. nowy katalog podmiotów, które muszą zgłaszać swoje dane do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 14
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) funkcjonuje od 13 października 2019 r. Obecnie obowiązki wobec tego rejestru ciążą na wszystkich spółkach handlowych z wyjątkiem spółek partnerskich (...)  »
ZUS wyegzekwuje od płatnika składek całe wypłacone nienależne świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 9
W sferze dotyczącej ubezpieczeń społecznych możemy mieć do czynienia ze świadczeniem nienależnym. Jeśli dojdzie do jego wypłaty i winnym takiego stanu rzeczy nie będzie organ (...)  »
Nowe zasady rozliczania ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021, strona 6
Zasady rozliczania VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały zmienione od 1 października 2021 r. Zmiany polegają m.in. na uchyleniu obowiązku posiadania przez dłużnika statusu (...)  »
Przedsiębiorca nie odmówi przyjęcia płatności realizowanej gotówką
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 18
Przedsiębiorca nie będzie mógł odmówić klientowi możliwości zapłaty gotówką. Poza tym sprzedawca czy usługodawca nie będzie mógł nakładać ani pobierać żadnych dodatkowych opłat za przyjmowanie (...)  »
Odliczenie VAT przy WNT
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021, strona 6
Od 7 września br. nastąpiły zmiany dotyczące odliczenia VAT w przypadku WNT. Obecnie prawo do odliczenia VAT w przypadku WNT powstaje w rozliczeniu za okres, (...)  »
Zmiany przy rozliczaniu importu towarów
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 6
Od 7 września 2021 r. zaczęły obowiązywać niektóre przepisy ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo bankowe, tzw. pakiet Slim VAT 2. (...)  »
Surowe kary za błędy w ewidencjach BDO
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021, strona 18
Z dniem 23 września 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony (...)  »
Nieważność decyzji administracyjnej po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 19
W dniu 16 września br. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Uzasadnieniem dla jej wprowadzenia jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. W sentencji (...)  »
Nowe zasady ustalania wysokości emerytury należnej od czerwca
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 14
Korzystniejszy sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które wystąpią o emeryturę w czerwcu, stanie się faktem. Od lat oczekiwana zmiana zostanie wprowadzona do (...)  »
Stowarzyszenia z obowiązkami wobec CRBR jeszcze w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021, strona 17
Od 31 października 2021 r. rozszerzony zostanie katalog podmiotów, które muszą zgłaszać swoich beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Wśród nich będą również stowarzyszenia podlegające wpisowi do (...)  »
Zmiany w wymaganiach dla pośredników nieruchomości i prowadzących kantory
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021, strona 18
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozszerzyła katalog instytucji obowiązanych do wdrożenia działań mających na celu wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy. Z (...)  »
Obowiązki prostej spółki akcyjnej w CRBR
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021, strona 17
Od 1 lipca 2021 r. można zakładać prostą spółkę akcyjną. Jest to handlowa spółka kapitałowa. Jednym z jej obowiązków, które musi zrealizować po uzyskaniu wpisu (...)  »
Od 31 lipca 2021 r. zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021, strona 17
Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ich katalog zostanie zmieniony z dniem 31 lipca 2021 r. Nowe podmioty będą musiały (...)  »
Obowiązki sprzedających wyroby medyczne
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 18
W maju tego roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, zwane potocznie rozporządzeniem MDR. Miało wejść w życie już rok (...)  »
Reforma postępowań dla dłużników, a także KRZ odłożone do 1 grudnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021, strona 17
Z dniem 1 lipca 2021 r. miała nastąpić informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także miał być uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zmiany te mają przyczynić (...)  »
Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 14
Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawił się kolejny typ spółki kapitałowej. Jest to prosta (...)  »
Postępowanie przed KRS od 1 lipca 2021 r. na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021, strona 14
Już tylko do końca czerwca 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać papierowe wnioski do KRS. Są one przekazywane w tzw. procedurze tradycyjnej. Poza nią wnioski składane (...)  »
Jaki mandat grozi za wykroczenia skarbowe?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021, strona 10
Urzędy skarbowe i celno-skarbowe mogą od 1 maja 2021 r. wystawiać za wykroczenia skarbowe mandaty na kwotę do 14.000 zł. Grzywna powinna być jednak adekwatna (...)  »
Każde biuro rachunkowe instytucją obowiązaną
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021, strona 17
Z dniem 15 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy regulującej obowiązki instytucji obowiązanych i funkcjonowanie CRBR. Część zmian na mocy tej nowelizacji wejdzie (...)  »
Beneficjent rzeczywisty w spółkach komunalnych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021, strona 17
Ustalenie beneficjentów rzeczywistych w spółkach często rodzi sporo wątpliwości. Zwłaszcza, gdy udziały lub akcje w spółce posiada Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego. Z dniem (...)  »
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 19
Termin rozpoczęcia działania Krajowego Rejestru Zadłużonych wciąż nie jest pewny. Niezależnie od tego resort sprawiedliwości już w lutym br. przygotował projekt rozporządzenia określającego sposób zamieszczania (...)  »
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021, strona 6
Od 1 maja 2021 r. obowiązuje większość przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmienione przepisy mają na celu (...)  »
Kolejne podmioty już niedługo z obowiązkami wobec CRBR
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021, strona 17
Aktualnie z powinności wobec CRBR muszą wywiązać się wszystkie spółki handlowe, z wyjątkiem jedynie spółek partnerskich i akcyjnych publicznych. Katalog tych podmiotów zmieni się za (...)  »
Akcyza przy sprowadzeniu auta z innego kraju UE
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021, strona 14
Podatkowi akcyzowemu podlega import oraz nabycie samochodu osobowego w jednym z krajów UE, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, natomiast (...)  »
Nadchodzą zmiany w funkcjonowaniu CRBR
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021, strona 14
CRBR działa od 13 października 2019 r. Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadzi wiele istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem tego rejestru. Jedną z nich stanowi rozszerzenie (...)  »
Zasady odprowadzania podatku cukrowego w wyjaśnieniach Ministerstwa Zdrowia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021, strona 18
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzona została opłata od środków spożywczych (tzw. opłata cukrowa lub podatek cukrowy). Jej wprowadzenie ma zachęcić producentów do (...)  »
Papierowe akcje zostały zastąpione przez wpisy w elektronicznych rejestrach
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021, strona 17
Z dniem 1 marca 2021 r. nastąpiła dematerializacja akcji. W tym dniu akcje papierowe straciły ważność, a o statusie akcjonariusza przesądza obecnie wpis w cyfrowym (...)  »
Nowe rozporządzenia w sprawie warunków technicznych kas
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021, strona 6
Na stronie internetowej RCL udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, a także rozporządzenia w sprawie kryteriów (...)  »
Spółka cywilna jako wykonawca w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 15
Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa o zamówieniach publicznych zrewolucjonizowała zasady udzielania zamówień. Zmiany nie ominęły również podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie (...)  »
Zmiany w zakresie MPP
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021, strona 6
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) polega na rozdzieleniu wynikającej z faktury zapłaty za nabyte towary czy usługi na kwotę netto, która płacona jest na rachunek bankowy (...)  »
Progi unijne w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021, strona 18
Od 1 stycznia br. zamawiający udzielający zamówień publicznych muszą stosować się do przepisów nowego Prawa zamówień publicznych. Chociaż nowa ustawa powiela wiele rozwiązań funkcjonujących od (...)  »
Odroczenie przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT na 1 maja 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021, strona 17
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, że uzyska status (...)  »
Regulacje wynikające z ustawy o zawodzie farmaceuty
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 18
Farmaceuci doczekali się oddzielnej ustawy regulującej wykonywanie tego zawodu. Ustawa ta zwiększa uprawnienia farmaceutów, umożliwiając im świadczenie na rzecz pacjentów dodatkowych usług, takich jak m.in. (...)  »
Zmiany w ustalaniu kosztów egzekucji administracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021, strona 10
Opłata za czynności egzekucyjne będzie uzależniona od efektów działań podjętych przez urząd skarbowy w celu ściągnięcia dochodzonej należności. Wyniesie maksymalnie 10% ściągniętej kwoty, ale nie (...)  »
Kto podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy od 2021 r.?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021, strona 14
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują od 1 stycznia 2021 r. podatników osiągających roczny przychód netto o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro - (...)  »
Planowanie zamówień przez zamawiających
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 18
Planowanie zamówień publicznych na dany rok przez zamawiających ma na celu przede wszystkim uporządkowanie systemu wydatkowania środków publicznych oraz zachowanie spójności podejmowanych działań. Planowanie przyczynia (...)  »
Obowiązki niektórych spółek jawnych, jeśli nie chcą być podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 17
Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa może postanowić, (...)  »
Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 6
W celu zapewnienia podatnikom ochrony i umożliwienia prawidłowego przyporządkowania stawki VAT do towaru lub usługi, w ustawie o VAT znajduje się rozdział pt.: "Wiążąca informacja (...)  »
Najważniejsze zmiany w pdof na 2021 rok
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021, strona 5
Nowelizacją wszystkich ustaw o podatku dochodowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123), poza omówionymi w GP nr 3 zmianami w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego, z (...)  »
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021, strona 5
Nowy rok w podatku dochodowym przyniósł szereg zmian m.in. w zakresie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Zwiększeniu uległy bowiem dwa niezmieniane od wielu lat limity: warunkujący korzystanie (...)  »
"Lex Uber" definitywnie wszedł w życie
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 18
Pośrednictwo przy przewozie osób dokonywane za pomocą aplikacji mobilnych zlecających taki przewóz doczekało się własnych regulacji w styczniu 2020 r. Wprowadziła je tzw. "Lex Uber" (...)  »
Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 07.01.2021, strona 8
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis, który zobowiązuje do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło. Informację taką trzeba przekazać na specjalnym (...)  »
Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021, strona 6
Od 1 stycznia 2021 r. dostawca towaru lub usługi nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę. Jednak podatnik musi udowodnić prawo (...)  »
Przygotowywanie projektu budowlanego po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 18
Nadmierna liczba dokumentów, których wymaga się na samym starcie inwestycji, wydłuża proces budowy. Tzw. duża nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie we wrześniu br., (...)  »
Objęcie spółek komandytowych i niektórych jawnych CIT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020, strona 17
Niebawem wejdzie w życie nowelizacja ustaw podatkowych, na mocy której rozszerzony zostanie katalog podatników podatku dochodowego od osób prawnych o spółki komandytowe i niektóre spółki (...)  »
Zmiany zasad magazynowania odpadów
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020, strona 18
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zasad przechowywania odpadów. Wprowadza je rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla (...)  »
Przywileje konsumenta również dla niektórych przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 18
Przepisy dające uprawnienia konsumenckie niektórym przedsiębiorcom miały wejść w życie w czerwcu 2020 r. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, iż ustawodawca postanowił przesunąć ich obowiązywanie. Nowe uprawnienia (...)  »
Opodatkowanie spółek komandytowych w 2021 roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020, strona 5
Wśród zmian przewidzianych w podatku dochodowym na rok 2021 bodaj największe kontrowersje wywołuje modyfikacja sposobu opodatkowania spółek komandytowych i ich wspólników. Od 1 stycznia lub (...)  »
Tryb podstawowy udzielania zamówień poniżej progów unijnych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 07.12.2020, strona 15
Ustawa Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać z początkiem 2021 r., wprowadza nowe regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, różnicując je na te w odniesieniu do (...)  »
SWZ w nowym Prawie zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020, strona 18
Zgodnie z zamysłem ustawodawcy wyrażonym w nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych specyfikacja warunków zamówienia jest dokumentem zamówienia obejmującym całość wymagań określonych przez zamawiającego. Ustawa, (...)  »
NOWE PRAWO 2020 Od 1 grudnia 2020 r. nowe wykroczenia w Kodeksie pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020, strona 1
Z dniem 1 grudnia 2020 r. dotychczasowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika ulegnie rozszerzeniu. W Kodeksie pracy pojawią się dwa nowe wykroczenia, z tym dniem (...)  »
Jak podpisać i wysłać nowy plik JPK_VAT?
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 09.11.2020, strona 10
Pierwszy nowy JPK_VAT trzeba złożyć za październik 2020 r. do 25 listopada 2020 r. Można go przesłać za pomocą komercyjnej aplikacji lub narzędzi udostępnionych przez (...)  »
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 05.11.2020, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo wyczekiwana nowa ustawa regulująca zasady udzielania zamówień publicznych. Przynosi ona zmiany w zakresie środków ochrony (...)  »
Zamówienia bagatelne, klasyczne i w procedurze uproszczonej w nowym Pzp
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 18
Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo oczekiwana nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przynosi ona szereg zmian, które mają usprawnić proces udzielania zamówień. (...)  »
Zmiany w prowadzeniu egzekucji z rachunków bankowych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 10
Dłużnikom podatkowym trudniej będzie unikać egzekucji administracyjnej poprzez zakładanie kolejnych rachunków bankowych. Doprecyzowane zostały zasady potrącania kwot z rachunków walutowych i wprowadzono zapis o zwolnieniu (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe dla branży turystycznej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020, strona 8
W dniu 15 października br. weszły w życie przepisy kolejnej nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19, zwanej tarczą 5.0, na podstawie której przedsiębiorcy prowadzący działalność w (...)  »
Zadania i uprawnienia PIP przy delegowaniu pracowników
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, strona 19
Znowelizowana ustawa o delegowaniu pracowników rozszerzyła katalog zadań i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Nowością jest przyjmowanie od zagranicznej firmy umotywowanego powiadomienia o przedłużeniu delegowania do (...)  »
Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników a zaświadczenie A1 z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 19
Znowelizowane przepisy o delegowaniu pracowników pozwalają wysłać pracownika do innego państwa członkowskiego na maksymalny okres 12 miesięcy z możliwością jego przedłużenia o 6 miesięcy. Jednakże (...)  »
Zmiany w Prawie budowlanym od 19 września br.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 18
Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie z dniem 19 września br., ma znacząco uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Zakres zmian jest bardzo szeroki. Do (...)  »
Zawieranie umów o zamówienia publiczne na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 14
Z początkiem nowego roku wejdzie w życie zupełnie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych, która zastąpi wielokrotnie nowelizowany, obecnie jeszcze obwiązujący akt. Spore zmiany obejmą (...)  »
ZUS może odstąpić od żądania zwrotu świadczenia postojowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 3
Ustawodawca, wprowadzając do obiegu prawnego świadczenie postojowe, zastrzegł jednocześnie, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi (...)  »
Pomoc z ZUS dla branży turystycznej
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020, strona 1
Z dniem 15 października br. wejdą w życie przepisy tarczy 5.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1639), na podstawie których przedsiębiorcy określonych branż będą (...)  »
Obowiązki pracodawcy delegującego pracowników
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 19
Nowością jest, że pracodawca delegujący pracowników do czasowego wykonania pracy na terenie Polski jest zobowiązany powiadomić Państwową Inspekcję Pracy o każdej zmianie informacji zawartych w (...)  »
Od 2021 r. opłaty dla wprowadzających słodkie napoje i alkohol do 300 ml
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020, strona 18
p style="text-align: justify;"> Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadza od 1 stycznia 2021 r. m.in. opłatę cukrową oraz (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.