Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 lipca 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024 r., godz. 12:01 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 64.238 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 15.07.2024 r.
 • Składki ZUS od nagród, premii, odpraw i ekwiwalentów
 • Zdalne prowadzenie spraw spółki - podejmowanie uchwał, posiedzenia organów
czwartek - 18.07.2024 r.
 • Zasady korygowania transakcji w VAT
poniedziałek - 22.07.2024 r.
 • Problemy płatników składek z ustalaniem okresu zasiłkowego
 • Zarząd sukcesyjny w firmie - na czym polega i jak go ustanowić?
czwartek - 25.07.2024 r.
 • Podatkowo-księgowe ujęcie amortyzacji
15.07.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2024 r. przez uczelnie publiczne do nadzorującego ministra
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2024 r. przez instytucje gospodarki budżetowej do organu wykonującego funkcje organu założycielskiego
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2024 r. przez państwowe instytucje kultury do ministra albo kierownika urzędu centralnego (...)
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2024 r. przez jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk do Polskiej (...)
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2024 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ministra właściwego do spraw zdrowia
Nowe prawo
pokaż fragmenty artykułów
Nowe obowiązki w zakresie ochrony sygnalistów
Gazeta Podatkowa nr 57 (2140) z dnia 15.07.2024, strona 15
Podmioty prawne (prywatne i publiczne) są zobowiązane do opracowania i wdrożenia wewnętrznych procedur dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Brak tych procedur obwarowany (...)  »
Przedłużenie prawa do świadczeń rodzinnych na dzieci z Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 57 (2140) z dnia 15.07.2024, strona 2
Z prawa do świadczeń rodzinnych mogą korzystać nie tylko obywatele Polski, ale i spełniający określone warunki cudzoziemcy, o ile zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (...)  »
Emerytura z Karty Nauczyciela już od 1 września br.
Gazeta Podatkowa nr 56 (2139) z dnia 11.07.2024, strona 3
Począwszy od 1 września 2024 r. nauczyciele będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w (...)  »
Ochrona sygnalistów już od września br.
Gazeta Podatkowa nr 55 (2138) z dnia 08.07.2024, strona 1
W dniu 25 września 2024 r. wejdzie w życie ustawa o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń (...)  »
Zaświadczenie stanowiące podstawę wypłaty zasiłku dla obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 54 (2137) z dnia 04.07.2024, strona 3
Jeżeli z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy nie może być przedłożone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub płatnikowi składek zaświadczenie lekarskie wystawione w zagranicznym (...)  »
Wiążące informacje od 1 lipca 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 54 (2137) z dnia 04.07.2024, strona 1
Obsługa drugoinstancyjnych postępowań w sprawach dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), taryfowych (WIT) oraz o pochodzeniu towarów (WIP), wszczętych od 1 lipca 2024 r., (...)  »
Zmiany w ustalaniu stanu zatrudnienia na potrzeby PFRON
Gazeta Podatkowa nr 54 (2137) z dnia 04.07.2024, strona 1
Z dniem 1 lipca 2024 r. weszła w życie większość regulacji zawartych w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy (...)  »
Wakacje kredytowe nie dla wszystkich dłużników hipotecznych
Gazeta Podatkowa nr 53 (2136) z dnia 01.07.2024, strona 19
W czerwcu br. ustawodawca ponownie umożliwił kredytobiorcom zawieszenie spłaty złotowych kredytów hipotecznych. W poprzednich latach z wakacji kredytowych mógł skorzystać niemal każdy. Czy obecnie zostały (...)  »
Zmiany w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 53 (2136) z dnia 01.07.2024, strona 18
Z dniem 1 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku (...)  »
Nowe obowiązki przy zatrudnianiu w narażeniu na czynniki reprotoksyczne
Gazeta Podatkowa nr 53 (2136) z dnia 01.07.2024, strona 1
Praca na niektórych stanowiskach związana jest z narażeniem na działanie szczególnie szkodliwych substancji, czynników czy procesów technologicznych. Chodzi tu o pewne substancje chemiczne i ich (...)  »
Nowe zasady legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 51 (2134) z dnia 24.06.2024, strona 18
Z dniem 1 lipca br. wejdzie w życie większość regulacji zawartych w ustawie o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (...)  »
Od lipca br. zakrętki przymocowane do butelek
Gazeta Podatkowa nr 51 (2134) z dnia 24.06.2024, strona 1
Dyrektywa 2019/904/UE określa wymagania dotyczące projektowania produktów takich jak opakowania po napojach będących produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ich zakrętki i wieczka, których znaczna (...)  »
Pierwsze raporty o sprzedawcach internetowych w 2025 r.
Gazeta Podatkowa nr 51 (2134) z dnia 24.06.2024, strona 1
Operatorzy platform cyfrowych zaczną od 2025 r. przekazywać Szefowi KAS informacje o sprzedawcach. Pierwsze raporty obejmą 2023 r. oraz 2024 r. Nie znajdą się w (...)  »
Wakacje od składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 51 (2134) z dnia 24.06.2024, strona 1
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 863) wprowadza zmiany m.in. do ustawy o (...)  »
Nowe regulacje dotyczące pobytu i pracy Ukraińców w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 50 (2133) z dnia 20.06.2024, strona 1
W Dzienniku Ustaw RP z dnia 11 czerwca 2024 r., pod pozycją nr 854, została opublikowana ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie (...)  »
Polskie prawo jazdy dla kierowców jeżdżących z aplikacją
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 18
Od 17 czerwca br. kierowcy zatrudnieni do przewozu osób zamawianych przez aplikacje będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Kierowcy posiadający prawo jazdy wydane w innym (...)  »
Nowelizacja ustawy o rachunkowości dotycząca sprawozdań o podatku dochodowym
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 02.05.2024, strona 1
W Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2024 r. pod poz. 619 opublikowano ustawę z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (...)  »
Prowadzący lombardy mają coraz mniej czasu na wpis do rejestru KNF
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 18
W ostatnich latach usługi lombardów zdobywają coraz większą popularność. Początkowo miało to związek z sytuacją pandemiczną, a później z rosnącą inflacją i pogarszającą się sytuacją (...)  »
Laptopy dla uczniów i bony dla nauczycieli bez podatku
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024, strona 2
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 kwietnia 2024 r., pod poz. 608 zostało opublikowane wyczekiwane od dłuższego czasu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru (...)  »
Nowe warunki techniczne dla budynków od 1 sierpnia br.
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024, strona 18
Już w kwietniu 2024 r. miały wejść w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)  »
Pracownicy medyczni muszą dokonać wpisu do nowego rejestru
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 18
Z dniem 26 marca br. rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Został on powołany na mocy przepisów ustawy o niektórych zawodach (...)  »
Od kiedy e-Doręczenia w spółkach handlowych?
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach spółki z o.o. osób fizycznych. Czy obowiązek korzystania z e-Doręczeń przez spółki handlowe już obowiązuje? NIE. W świetle aktualnego brzmienia przepisów (...)  »
Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku w ramach jednego zajęcia
Gazeta Podatkowa nr 33 (2116) z dnia 22.04.2024, strona 7
Dostaliśmy zajęcie wynagrodzenia za pracę jednego z naszych pracowników. Jest to zajęcie dokonane 10 kwietnia br. przez urząd skarbowy. W kwietniu wypłacimy pracownikowi wynagrodzenie za (...)  »
Nie każdy podatnik może wesprzeć organizacje rolnicze
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024, strona 19
Od 2024 r. ustawowo wskazani podatnicy podatku rolnego są uprawnieni do przekazywania kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranej przez nich organizacji (...)  »
Zasady wyznaczania dyżurów aptek
Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024, strona 18
Placówki apteczne to szczególny rodzaj działalności w zakresie ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne. Zasady ich prowadzenia są uregulowane w Prawie (...)  »
Zmiany w egzekucji administracyjnej
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024, strona 1
Urzędom skarbowym łatwiej będzie dochodzić zapłaty zaległości podatkowych. Mają to zapewnić zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które weszły w życie 25 marca (...)  »
Koordynator ds. usług cyfrowych i egzekwowanie nowych przepisów
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 19
Dostawca usług pośrednich w internecie (hosting) wdroży mechanizm umożliwiający zgłaszanie nielegalnych treści w usłudze zgodnie z aktem o usługach cyfrowych. Czy za brak wdrożenia tego (...)  »
Od 1 kwietnia 2024 r. 8% VAT na usługi kosmetyczne
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024, strona 2
Z dniem 1 kwietnia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. (...)  »
Marcowe zmiany w procedurze cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 19
Pierwszy kwartał 2024 r. przynosi istotne zmiany przepisów regulujących postępowanie cywilne. Ich celem jest zachowanie wprowadzonych w związku z pandemią i do tej pory chętnie (...)  »
Ulgi w spłacie podatków od 25 marca 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024, strona 1
Decyzja o rozłożeniu zapłaty zobowiązania podatkowego na raty wygaśnie w razie niedotrzymania terminu płatności trzech - niekoniecznie kolejnych - rat. Poszerzy się krąg podmiotów, do (...)  »
Wpłaty na FOR nowym obowiązkiem przedsiębiorców
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024, strona 18
Na mocy przepisów ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa wprowadzono nowy obowiązek dla podmiotów prowadzących skup, przechowywanie i obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych. Zobowiązane zostały one (...)  »
Nowe obowiązki platform internetowych
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 19
Dostawcy usług pośrednich w internecie są zobowiązani w warunkach korzystania z usług (regulaminie) uwzględniać informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakładają w związku z korzystaniem (...)  »
Co dalej z zatrudnianiem obywateli Ukrainy?
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 18
W związku z toczącym się konfliktem zbrojnym w Ukrainie w ciągu ostatnich dwóch lat do Polski przybyło wielu obywateli tego kraju. Obywatele Ukrainy, którzy wjechali (...)  »
Egzekwowanie zaległości podatkowych od 25 marca 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024, strona 10
Urzędom skarbowym łatwiej będzie dochodzić zapłaty należności publicznoprawnych w trybie egzekucji administracyjnej. Mają to zapewnić m.in. nowa definicja wynagrodzenia, uregulowanie zasad prowadzenia egzekucji pauliańskiej, rozszerzenie (...)  »
Klastry energii i nowy system wsparcia
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024, strona 19
Od nowego roku obligatoryjną stroną porozumienia klastra energii jest samorząd. Nowością jest, że klaster wpisany do rejestru prowadzonego przez URE może od 2 lipca 2024 (...)  »
Opłata konsumencka od plastiku w cukierni
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 22
W ramach działalności swojej firmy przygotowuję słodkie stoły na różne imprezy. Część deserów podawana jest w małych plastikowych kubeczkach. Czy w takim razie powinnam do (...)  »
Nowy akt o usługach cyfrowych (DSA)
Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024, strona 14
Akt o usługach cyfrowych jest pierwszą regulacją cyfrową, która nakłada na firmy cyfrowe w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. To niezwykle (...)  »
Wniosek o świadczenie wspierające, gdy pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 05.02.2024, strona 21
Od lat jestem uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad obecnie już pełnoletnim synem. Wiem, że mimo zmiany od 1 stycznia 2024 r. przepisów (...)  »
Wniosek o rejestrację pojazdu i zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 23
W najbliższym czasie zamierzam kupić na rynku wtórym samochód. Która strona umowy informuje wydział komunikacji o zmianie właściciela pojazdu - poprzedni czy nowy właściciel? W (...)  »
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy na dalszy okres
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 21
Moja mama, która ponad dwa lata temu przeszła udar mózgu, wymaga stałej opieki. Po rezygnacji z pracy uzyskałem prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ale tylko (...)  »
Opłata za opakowanie z tworzywa sztucznego dla zimnej żywności
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 19
Prowadzę punkt gastronomiczny, w którym oferuję m.in. pierogi, kopytka, łazanki. Wyroby na wynos pakowane są w pojemniki z tworzyw sztucznych i nie są podgrzewane przed (...)  »
Zastaw skarbowy w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 1
Zastaw skarbowy może być ustanowiony na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych posiadających określoną minimalną wartość. W bieżącym roku limit ten jest wyższy od ubiegłorocznego (...)  »
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 9 (2092) z dnia 29.01.2024, strona 1
Do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców służy wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami (...)  »
Świadczenia opiekuńcze już na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024, strona 9
Do świadczeń opiekuńczych, określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, oprócz zasiłku pielęgnacyjnego przewidzianego dla osób wymagających opieki, zaliczają się także świadczenia należne ich opiekunom. Choć (...)  »
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne dla pracującego opiekuna
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 21
Mój syn, obecnie mający 6 lat, od urodzenia jest niepełnosprawny. Świadczenie pielęgnacyjne, które mogłabym uzyskać, było znacznie niższe od moich zarobków. Dlatego też, ze względu (...)  »
Sprawdzanie wieku osób kupujących napoje energetyzujące
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 18
Prowadzę sklep w pobliżu szkoły średniej, w którym sprzedaję napoje energetyzujące. Wiem, że nie należy sprzedawać ich osobom poniżej 18. roku życia. Czy mogę żądać (...)  »
Minimalna płaca w składkach ZUS w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024, strona 8
Ogłoszona na dany rok kalendarzowy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wyznacza niektórym ubezpieczonym najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to m.in. osób zatrudnionych (...)  »
Świadczenie wspierające pozbawi opiekuna osoby niepełnosprawnej prawa do świadczenia opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 3
Począwszy od 1 stycznia 2024 r. osoby niepełnosprawne mogą występować do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej poziom (...)  »
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane już na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024, strona 2
Z dniem 1 stycznia 2024 r. złagodzono warunki nabywania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, przewidzianego dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Opiekun ten: nie musi już rezygnować z (...)  »
Obowiązek zapewnienia opakowań alternatywnych
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 19
Prowadzę punkt gastronomiczny, w którym oferuję posiłki i napoje na wynos. Od kiedy mam obowiązek zapewnić klientom opakowania alternatywne bez tworzyw sztucznych? Przedsiębiorcy prowadzący jednostki (...)  »
Standardy przy ustalaniu potrzeby wsparcia dla świadczenia wspierającego
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024, strona 9
W ślad za regulacją dotyczącą przesłanek warunkujących nabycie prawa do świadczenia wspierającego, określone zostały m.in. szczegółowe standardy w zakresie ustalania potrzeby wsparcia i jej poziomu (...)  »
Obowiązki dostawców usług płatniczych
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 08.01.2024, strona 6
Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych. Wprowadzone przepisy nakładają na dostawców usług płatniczych obowiązek prowadzenia, przechowywania i przesyłania ewidencji (...)  »
Nowości w pomocy de minimis
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 19
Od 1 stycznia 2024 r. zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis. Zmiany dotyczą zwiększenia pułapu tej pomocy z 200 tys. euro do (...)  »
Progi unijne dla zamawiających w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024, strona 2
Z dniem 1 stycznia br. zmieniły się wysokości progów unijnych obowiązujących w Prawie zamówień publicznych. Wartości progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do (...)  »
Nowe wyłączenie z płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 02.01.2024, strona 1
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy powinno być tak ustalone, aby osiągać poziom co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach. Gwarancje (...)  »
Opłata na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023, strona 2
Na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych od 1 stycznia 2024 r. nałożono obowiązek corocznego ponoszenia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów (...)  »
Zmiany w zakresie prowadzenia lombardów
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 18
Z dniem 7 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje zasady wykonywania działalności lombardowej oraz (...)  »
Stawki opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023, strona 2
Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w postaci opakowań na napoje lub (...)  »
Świadczenie wspierające
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023, strona 2
Od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające. Jest ono przewidziane dla osób niepełnosprawnych posiadających decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby (...)  »
Nowe przesłanki niegodności dziedziczenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 23
Mój tata cierpi na nieuleczalną chorobę. W ostatnim czasie tylko ja się nim zajmuję, w tym ponoszę koszty opieki nad nim. Tata nie sporządził testamentu, (...)  »
Moment uzyskania przez spółkę jawną adresu do e-Doręczeń
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 22
Spółka jawna działa na rynku 28 lat. Ma 4 wspólników i jest wpisana do KRS. Przyjmujemy, że musimy mieć adres do e-Doręczeń. Czy obowiązuje nas (...)  »
Instytucje pożyczkowe pod nadzorem
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 3
Mocą ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 2339) prawodawca zmierza do zlikwidowania zjawiska udzielania pożyczek o charakterze (...)  »
Faktyczna wysokość świadczenia wspierającego
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 2
Z dniem 1 stycznia 2024 r. do obiegu prawnego wejdzie nowe świadczenie, z którego będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Mowa tu o świadczeniu wspierającym, którego (...)  »
Przedłużenie obowiązywania 0% stawki VAT na żywność
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023, strona 2
W dniu 9 grudnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2670 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i (...)  »
Nowe przepisy mające zapobiegać patodeweloperce
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023, strona 18
Patodeweloperka to określenie działań inwestorów komercyjnych (deweloperów), które mają maksymalizować ich zyski kosztem dobrych obyczajów, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach Prawa budowlanego. (...)  »
Ubieganie się o świadczenie wspierające
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023, strona 9
Już niebawem, tj. od 1 stycznia 2024 r., osoby niepełnosprawne będą mogły otrzymać świadczenie wspierające. Aby jednak tak się stało, konieczne będzie wcześniejsze ustalenie przez (...)  »
Łatwiej odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 23
Dwa miesiące temu zmarła moja mama. Jestem jedynym spadkobiercą powołanym do dziedziczenia z mocy ustawy. Z uwagi na to, że mama miała duże długi, zamierzam (...)  »
Wszystko o publicznej usłudze dostarczania korespondencji w ramach e-Doręczeń
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 15
Gdy wprowadzony zostanie obowiązek korzystania z e-Doręczeń, podmioty publiczne będą musiały korzystać z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Natomiast podmioty niepubliczne będą mogły wybrać, czy (...)  »
W 2024 r. wzrost dopuszczalnego zadłużenia przedsiębiorcy dla prawa do chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 3
Świadczenia chorobowe przysługują ubezpieczonym, a więc osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, bez względu na jego charakter. Są one należne po spełnieniu wskazanych przez ustawodawcę przesłanek. Wśród (...)  »
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023, strona 2
Na podstawie obowiązującego do końca 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów z 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.