Wydawnictwo Podatkowe
środa, 7 grudnia 2022 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 6.12.2022 r., godz. 11:57 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 76.983 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 08.12.2022 r.
 • Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
 • Brak ubezpieczeń i składek w ZUS w określonych sytuacjach
poniedziałek - 12.12.2022 r.
 • Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym
 • Opodatkowanie firmowych nieruchomości w 2023 r.
czwartek - 15.12.2022 r.
 • Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.
poniedziałek - 19.12.2022 r.
 • Wybrane zmiany w podatku dochodowym na 2023 r.
 • Skutki opóźnień w transakcjach handlowych
12.12.2022 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2022 r. (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za listopad 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (...)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2022 r. - urzędy skarbowe
15.12.2022 r. (czwartek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2022 r. (...)
20.12.2022 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za listopad 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
Nowe prawo 2023
pokaż fragmenty artykułów
Zmiany w prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o prawach konsumenta i w Kodeksie cywilnym. Podyktowane są one koniecznością wdrożenia unijnych (...)  »
Od 2023 r. kolejna podwyżka diet i ryczałtów delegacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022, strona 1
W Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 2302 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu (...)  »
Nowości w przeciwdziałaniu zatorom płatniczym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022, strona 15
Spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe oraz publiczne podmioty lecznicze nie muszą składać sprawozdań o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Podatników, u których wartość przychodu uzyskana (...)  »
Uproszczone rozliczanie pracowniczego ZUS w kosztach
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022, strona 1
W podatku dochodowym moment, w którym pracownicze składki ZUS w części finansowanej przez przedsiębiorcę będącego pracodawcą obciążają firmowe koszty podatkowe, został określony w art. 22 (...)  »
Zmiany w zakresie świadczeń po przyjęciu dziecka na wychowanie
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 2
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2140), (...)  »
Zmiany w adopcyjnych urlopach macierzyńskich i rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 1
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2140) wprowadza zmiany m.in. (...)  »
Ulga na złe długi nie będzie wykazywana w zeznaniu
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 1
Na podpis Prezydenta czeka ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o pdop oraz niektórych innych ustaw. Pośród zmian dotyczących wszystkich trzech (...)  »
Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia a świadczenie pielęgnacyjne w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022, strona 3
Jednym ze świadczeń z kategorii opiekuńczych jest świadczenie pielęgnacyjne. Jego wysokość zmienia się corocznie od stycznia. Podwyżka gwarantowana jest poprzez ustawową jego waloryzację. Waloryzacja świadczenia (...)  »
Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022, strona 7
Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają do przepracowania mniejszą liczbę godzin niż pracownicy pełnoetatowi. Obniżenia ich wymiaru czasu pracy dokonuje się proporcjonalnie do (...)  »
Od 2023 r. obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022, strona 2
Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek będzie miał ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli go nie założy, dokona (...)  »
Miesięczny limit dla podstawy wymiaru składki chorobowej w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 2
Zasadniczo podstawę wymiaru składki chorobowej osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wynika tak z art. 20 ust. 1 ustawy (...)  »
Nowe wzory formularzy ZUS RCA i ZUS DRA
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 2
Od maja 2023 r. będą obowiązywać nowe wzory imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Wprowadzenie (...)  »
Kary za przekroczenie poziomu hałasu w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 2
Minister Klimatu i Środowiska w obwieszczeniu w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2023 (Mon. Pol. z 2022 r. poz. (...)  »
Ograniczenie składek emerytalno-rentowych w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 1
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe jest ograniczona. Nie może ona bowiem przekroczyć w danym roku kalendarzowym określonego limitu, który odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (...)  »
Wielkość współczynnika urlopowego w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022, strona 1
Współczynnik urlopowy jest stosowany przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracownik powinien, co do zasady, wykorzystać należny mu urlop w naturze w trakcie (...)  »
Wymiar czasu pracy obowiązujący zatrudnionych na pełny etat w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022, strona 7
Planowania czasu pracy pracowników, w tym w 2023 r., dokonuje się w oparciu o prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. W Kodeksie (...)  »
Kasy fiskalne w myjniach od 1 lutego 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022, strona 2
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rozporządzeniu Ministra (...)  »
Limity dla małych podatników przy rozliczaniu VAT w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022, strona 2
Status małego podatnika przysługuje podatnikom podatku VAT, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty (...)  »
Limit przychodów decydujący o pełnej księgowości w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022, strona 1
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe w danym roku obrotowym muszą prowadzić m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób (...)  »
Jak zmienią się limity dochodowe na 2023 r.?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022, strona 1
Na gruncie pdof i pdop funkcjonują limity, które ustawodawca wyraził w euro. Konsekwencją takiego zdefiniowania tych parametrów podatkowych jest konieczność corocznego przeliczania ich na złotówki (...)  »
Grzywny za uchybienia skarbowe w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022, strona 1
Wymiar grzywien za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest powiązany z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w czasie ich popełnienia. W 2023 r. pensja (...)  »
Wzrost minimalnej płacy a podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022, strona 3
Ustawodawca, określając zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i/lub wypadkowego, jednocześnie dla jednej grupy ubezpieczonych przewidział gwarantowaną jej wysokość. Otóż w przypadku pracowników, (...)  »
Kwota do pobrania z zajętego konta w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022, strona 1
Dłużnik podatkowy może z bankowego konta osobistego lub imiennego rachunku w SKOK, zajętego w toku administracyjnego postępowania egzekucyjnego, pobrać kwotę do równowartości 75% minimalnego wynagrodzenia (...)  »
Składki ZUS w 2023 r. po wzroście minimalnej płacy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022, strona 1
Nie ma już wątpliwości co do tego, że w 2023 r. wzrost m.in. wynagrodzenia minimalnego nastąpi dwukrotnie. Wysokość tego wynagrodzenia zmieni się bowiem od 1 (...)  »
Dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022, strona 1
W 2023 r. wzrost wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej nastąpi dwukrotnie, tj. od 1 stycznia i od 1 lipca. Stanowi o tym przyjęte przez (...)  »
Nowy sposób uiszczania opłat za wyszukiwanie ksiąg wieczystych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 08.09.2022, strona 2
Od 31 maja 2023 r. będą obowiązywać nowe zasady uiszczania opłat za składanie wniosków o wyszukiwanie ksiąg wieczystych. Wynika to ze zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (...)  »
Zmiany w składaniu oświadczeń i wniosków płatnikom pdof
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022, strona 5
Uregulowania wprowadzone do ustawy o pdof Polskim Ładem 2.0, w zakresie dotyczącym oświadczeń i wniosków składanych przez podatników płatnikom pdof, w tym pracodawcom, zleceniodawcom oraz (...)  »
Kara porządkowa oraz zastaw skarbowy w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022, strona 2
W przypadkach określonych w art. 262 Ordynacji podatkowej może być nałożona kara porządkowa w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, np. za (...)  »
Opłaty lokalne w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022, strona 2
Minister Finansów w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 731) określił (...)  »
Opłaty za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie pojazdów lub towarów w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022, strona 2
Minister Finansów ogłosił maksymalne stawki opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu obowiązujące w 2023 r. (Mon. Pol. z (...)  »
Podatek od nieruchomości w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022, strona 2
Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r. zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok (...)  »
Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022, strona 2
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 26 lipca 2022 r. (Mon. Pol. poz. 738) ogłosił maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego (...)  »
Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022, strona 2
Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji, która jest przeprowadzana na dzień 1 marca. Kolejna taka waloryzacja nastąpi zatem dopiero za 7 miesięcy. Jednak już teraz (...)  »
Znane już są wysokości opłat abonamentowych na 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022, strona 2
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła stawki kwotowe opłat abonamentowych na 2023 r. oraz zniżki za uiszczenie opłat z góry za okres dłuższy niż miesiąc (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.