Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 listopada 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2023 r., godz. 12:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.11.2023 r.
 • Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
 • Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
poniedziałek - 04.12.2023 r.
 • Czas pracy w 2024 r.
czwartek - 07.12.2023 r.
 • Warunki korzystania z małego ZUS w 2024 r.
 • Funkcjonowanie jednego okienka w KRS od 10 grudnia 2023 r.
poniedziałek - 11.12.2023 r.
 • Ostrożna wycena na dzień bilansowy
 • Co warto wiedzieć o środkach zgromadzonych na subkoncie w ZUS?
30.11.2023 r. (czwartek) mija termin:
złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za październik 2023 r.
przekazanie (drogą elektroniczną) naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych za 2022 r. (w przypadku podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)Uwaga!Planuje (...)
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2023 r.
złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
28.11.2023 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za październik 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
Nowe prawo 2023
pokaż fragmenty artykułów
Stowarzyszenia wpisane do KRS a e-Doręczenia
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 17
Funkcjonujemy w ramach stowarzyszenia wpisanego do KRS. Nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS. Czy mimo to musimy mieć adres (...)  »
Przedszkole, szkoła a termin objęcia ich obowiązkiem stosowania e-Doręczeń
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023, strona 2
Z dniem 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Kwestie te reguluje ustawa o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 ze (...)  »
Zasady obrotu gruntami rolnymi po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023, strona 19
Nowelizacja przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, która weszła w życie 5 października 2023 r., niektórym podmiotom znacznie ułatwiła dostęp do tego typu (...)  »
Transformacje spółek po zmianie przepisów K.s.h.
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 15
Z dniem 15 września 2023 r. weszły w życie ważne zmiany w przepisach K.s.h. dotyczące transgranicznych przekształceń, łączeń i podziałów spółek. Przed tym dniem przepisy (...)  »
Zmiany w ustawie o KRS związane z e-Doręczeniami
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023, strona 3
Z dniem 10 grudnia 2023 r. w związku z wdrożeniem e-Doręczeń zostaną wprowadzone zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego dnia nowo zakładane (...)  »
Nowe przepisy mają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 18
W lipcu br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Zadaniem nowych przepisów jest wprowadzenie rozwiązań zapobiegających (...)  »
E-doręczenia a korespondencja od spółki z o.o. do spółki handlowej
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023, strona 17
Prowadzimy od kilku lat działalność w ramach spółki z o.o. osób fizycznych. Kiedy musimy wdrożyć e-Doręczenia - czy 10 grudnia 2023 r. czy 10 marca (...)  »
Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 17
W dniu 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Termin ten określił komunikatem Minister Cyfryzacji. W uproszczeniu e-Doręczenie stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem (...)  »
Praca przy komputerze w okularach lub szkłach kontaktowych
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 2
Definicja stanowiska pracy została uaktualniona przez rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory (...)  »
Przygotowanie do e-Doręczeń w podmiotach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 09.11.2023, strona 2
Od 10 grudnia 2023 r. podmioty publiczne wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych będą miały obowiązek korzystania z e-Doręczeń. Od tego dnia będą musiały: mieć (...)  »
Weryfikacja tożsamości kierowców działających poprzez aplikacje
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023, strona 18
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, iż w ostatnich czasach wzrosła liczba przestępstw popełnianych w środkach transportu zamawianych przez aplikacje. Ofiarami tych przestępstw są najczęściej (...)  »
Zmiany w prawie spadkowym
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023, strona 2
W dniu 15 listopada 2023 r. wejdą w życie przepisy zmieniające kilka istotnych regulacji związanych z dziedziczeniem, które dotyczą m.in. rozszerzenia przesłanek uznania spadkobiercy za (...)  »
Podstawa wymiaru składek ZUS dla kierowcy międzynarodowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 22
Zatrudniamy kierowcę w transporcie międzynarodowym. Jego miesięczna pensja jest wyższa niż kwota przeciętnego wynagrodzenia. Jak należy ustalić mu podstawę wymiaru składek ZUS według nowych zasad, (...)  »
Zmiany w reklamowaniu usług adwokatów
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023, strona 18
Reklamowanie własnych usług to prawo, które przysługuje większości podmiotów działających na współczesnym rynku i świadczących usługi w różnych branżach. Możliwości reklamowania swoich usług do tej (...)  »
Jak spółki handlowe mają przygotować się do e-Doręczeń?
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023, strona 14
10 grudnia 2023 r. ruszyć mają obowiązkowe e-Doręczenia dla nowo rejestrowanych przedsiębiorców w KRS. Natomiast podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców przed wskazaną datą będą (...)  »
Zmiany w obrocie gruntami rolnymi
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023, strona 3
Mocą ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1933) z dniem 5 (...)  »
10 grudnia 2023 r. mają ruszyć e-Doręczenia w urzędach
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023, strona 1
Za kilka tygodni uruchomione mają być e-Doręczenia. Kwestie te reguluje ustawa o doręczeniach elektronicznych, która wprowadza obowiązek korzystania z e-Doręczeń, tj. w szczególności posiadania adresu (...)  »
Nowe przepisy pomogą walczyć z cyberprzestępstwami
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 18
W ostatnich miesiącach coraz głośniej mówi się o atakach na osoby fizyczne z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych. Skuteczna walka z cyberprzestępcami wymaga odpowiednich regulacji prawnych, których (...)  »
Nowelizacja Kodeksu karnego
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023, strona 2
Z dniem 1 października br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych... (Dz. U. (...)  »
Od 15 września 2023 r. nowy podział spółki przez wyodrębnienie
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023, strona 17
Od 15 września 2023 r. spółki kapitałowe, a także spółki komandytowo-akcyjne mogą skorzystać z możliwości przeprowadzenia podziału przez wyodrębnienie. Podział ten polega na przeniesieniu części (...)  »
Wielka reforma planowania przestrzennego
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023, strona 18
Ustawa o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym była wielokrotnie nowelizowana, w związku z czym nastąpiła konieczność dokonania w niej zasadniczych zmian. Ich głównym celem jest uproszczenie, (...)  »
Nowe przepisy pozwolą na walkę z nadużyciami w komunikacji elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 09.10.2023, strona 2
W dniu 25 września 2023 r. weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1703), która nakłada (...)  »
Zmiana zasad rozliczania VAT przy opakowaniach zwrotnych
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023, strona 6
Ustawą o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie o VAT w zakresie rozliczania VAT od (...)  »
Inspektorzy transportu drogowego z dodatkowym urlopem
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 05.10.2023, strona 2
Z dniem 28 września 2023 r. weszła w życie zmiana do ustawy o transporcie drogowym, wprowadzona na mocy ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie (...)  »
Niższe opłaty sądowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023, strona 19
Wrześniowa nowelizacja przepisów regulujących zasady ponoszenia kosztów w sprawach cywilnych obniżyła wysokość niektórych opłat ponoszonych przez strony w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym. Zmiany objęły (...)  »
Zaostrzenie kar za działanie na szkodę spółki
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023, strona 17
Z dniem 1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego. Jedna ze zmian dotyczy przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. Określane jest też (...)  »
Nowe zasady planowania przestrzennego w gminach
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 02.10.2023, strona 1
Z dniem 24 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688). Nowe przepisy mają (...)  »
Przedsiębiorca może żądać sprzedaży gruntów
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023, strona 19
Powszechne uwłaszczenie użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. Był to pierwszy etap systemowej eliminacji (...)  »
Można już przenieść siedzibę spółki za granicę bez likwidacji spółki
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023, strona 17
Prowadzimy działalność w ramach polskiej spółki z o.o. na południu Polski. Zakład produkcyjny mamy w Czechach. W związku z dalszym rozwojem spółki rozważamy przeniesienie siedziby (...)  »
Zmiany w kosztach sądowych
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023, strona 1
Z dniem 28 września 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1860). Znaczna (...)  »
Większe ryzyko karnej odpowiedzialności za lekkomyślne decyzje biznesowe
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023, strona 1
Z dniem 1 października 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która będzie skutkować zaostrzeniem kar za działanie na szkodę spółki. Zmiany dotkną bowiem (...)  »
Sąd zabezpieczy etat aż do prawomocnego wyroku
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023, strona 1
W Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 1667 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw . Wprowadza ona (...)  »
Co dalej z budowaniem sieci aptek?
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 18
Ustawodawca zdecydował się na kolejny krok w zakresie ograniczenia możliwości prowadzenia biznesu farmaceutycznego. Przepisy w tym zakresie zawarte zostały w ustawie o zmianie ustawy o (...)  »
Zmiany w KSeF dotyczące dużych podmiotów
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023, strona 2
Od 1 września 2023 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2023 (...)  »
Odprowadzanie odpisu na ZFŚS po zmianie jego wysokości w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 15
Pracodawcy, na których ciąży obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, są zobowiązani przekazywać odpis na ZFŚS w terminach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń (...)  »
Zmiany w proporcjonalnym odliczaniu VAT
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 14
Podatnik ma prawo do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług w zakresie, w jakim wykorzystuje je w działalności opodatkowanej. Wykluczona jest zatem możliwość dokonania (...)  »
Nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym
Gazeta Podatkowa nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023, strona 1
Zatrudnianie pracowników młodocianych podlega licznym ograniczeniom. Niektóre rodzaje prac są wzbronione takim pracownikom w sposób bezwzględny, a przy niektórych dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych powyżej 16. (...)  »
Zmiany w WIS obowiązujące od 1 lipca 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 14
Przepisy dotyczące wiążących informacji stawkowych zostały zawarte w art. 42a-42i ustawy o VAT. Pakietem SLIM VAT 3 wprowadzono od 1 lipca 2023 r. szereg zmian (...)  »
Posiłki na koszt pracodawcy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 8
Finansując pracownikom posiłki, wartość takiego świadczenia pracodawca powinien uwzględnić im w podstawie wymiaru składek ZUS, ponieważ stanowi ono dla nich przychód ze stosunku pracy. Takie (...)  »
Nowy limit czasowy zawieszenia działalności transportowej
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 3
Z dniem 19 sierpnia 2023 r. weszły w życie regulacje zawarte w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. (...)  »
Zmiany w K.s.h. dotyczące transformacji spółek
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 04.09.2023, strona 1
Z dniem 15 września 2023 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Wprowadzi je ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie (...)  »
Wyższa wartość posiłków bez składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023, strona 1
Jeśli pracodawca zapewnia pracownikom posiłki dobrowolnie, to wówczas takie świadczenie może - po spełnieniu określonych warunków - korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS. Zwolnienie jest (...)  »
Nowości w delegowaniu kierowców
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023, strona 15
Dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za (...)  »
Kiedy karty na posiłki dla pracowników bez składek ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023, strona 8
Wprowadziliśmy karty na posiłki dla chętnych pracowników. Są one zasilane co miesiąc określoną kwotą. Czy wartość takiej karty podlega oskładkowaniu? Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków (...)  »
Przeniesienie siedziby spółki za granicę bez likwidacji spółki
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 17
Z przepisów K.s.h. już niebawem zniknie wymóg przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w związku z dokonywaniem przez spółkę przekształcenia transgranicznego. Obecny stan prawny został bowiem zakwestionowany przez (...)  »
Rozliczanie VAT przez małego podatnika
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 14
Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT. Metoda ta jest specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, jak i podatku naliczonego. W tym (...)  »
Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS dla kierowców w transporcie drogowym
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023, strona 1
W dniu 19 sierpnia 2023 r. weszła w życie ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1523). Wprowadziła ona (...)  »
Informacja o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 15
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z (...)  »
Jak skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 8
Przedsiębiorcy uprawnieni obecnie do korzystania z małego ZUS mogą od 1 sierpnia 2023 r. dłużej opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tej ulgi. Od (...)  »
Uwłaszczenia ciąg dalszy
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 1
Przepisy wprowadzające kolejny etap uwłaszczenia użytkowników wieczystych gruntów wejdą w życie już 31 sierpnia br. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. (...)  »
Termin wypłaty dla kierowcy w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023, strona 1
Z dniem 19 sierpnia 2023 r. zasadniczo weszła w życie ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1523). Omawiana (...)  »
Dodatkowe zapisy w umowie o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023, strona 7
Od 26 kwietnia 2023 r. strony stosunku pracy, zawierając umowę o pracę na okres próbny, mogą, a w niektórych przypadkach muszą, zawrzeć w niej dodatkowe (...)  »
Odliczanie VAT w przypadku WNT
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023, strona 6
Regulacje dotyczące zasad odliczania VAT naliczonego zostały określone w art. 86 ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i (...)  »
Wyższy limit dla ulgi w PIT z tytułu składek członkowskich
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023, strona 1
Od 2022 r. na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonuje ulga z tytułu opłacania składek członkowskich na rzecz związków zawodowych uregulowana w (...)  »
Sporządzanie faktur zaliczkowych i końcowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023, strona 14
Od 1 września 2023 r. wejdą w życie zmiany dotyczące m.in. wystawiania faktur zaliczkowych oraz końcowych. Wprowadzona zostanie możliwość rezygnacji z obowiązku odrębnego wystawienia faktury (...)  »
Zasady doręczania korespondencji sądowej po nowelizacji
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 19
Celem lipcowej nowelizacji procedury cywilnej było wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących norm wprowadzonych do Kodeksu postępowania cywilnego w 2019 r. Zamiarem ustawodawcy było również uproszczenie obowiązujących (...)  »
Sporządzanie świadectwa pracy po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 7
Rozwiązanie umowy o pracę wymaga sporządzenia przez pracodawcę świadectwa pracy dokumentującego okres zatrudnienia pracownika w danej firmie. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy wprowadziła m.in. możliwość wykonywania (...)  »
Nowe zwolnienie w PCC
Gazeta Podatkowa nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023, strona 1
Osoby fizyczne, które zdecydują się zakupić na rynku wtórnym pierwsze mieszkanie, skorzystają z nowego zwolnienia podatkowego, w konsekwencji nie będą musiały płacić od tej transakcji (...)  »
Nowe regulacje w zakresie hurtowego zbywania zapasów alkoholu
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023, strona 18
Z dniem 12 maja 2023 r. weszły w życie regulacje ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Zawiera ona m.in. (...)  »
Zmiany w pdof ważne dla kierowców w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023, strona 3
Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, która obecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw (stan na dzień oddania (...)  »
Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 07.08.2023, strona 1
Obywatele uzyskają wkrótce lepsze narzędzie pozwalające im ochronić się przed kradzieżą tożsamości. Wszystko na skutek uchwalenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych (...)  »
Nowe przepisy o systemach homologacji pojazdów
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023, strona 18
1 lipca 2023 r. weszła w życie nowa ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Ustawa dostosowuje krajowe przepisy do wymagań unijnych i międzynarodowych (...)  »
Już niedługo e-Doręczenia obowiązkowe u przedsiębiorców z KRS
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023, strona 17
Podmioty niepubliczne, w tym m.in. wszystkie spółki handlowe z udziałem prywatnym, wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS od dnia 10 grudnia 2023 r. będą musiały korzystać (...)  »
Okres małego ZUS wydłużony o 12 miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023, strona 1
Okres korzystania z małego ZUS został wydłużony o 12 miesięcy. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy uprawnieni do opłacania za siebie składek społecznych w ramach tej ulgi (...)  »
Nowe wymogi dla produktów jednorazowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023, strona 15
Wdrożenie do prawodawstwa krajowego dyrektywy plastikowej wiąże się z szeregiem nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Wymagane jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji i oznakowanie opakowań zgodnie ze wzorami. (...)  »
Nowe przepisy o homologacji pojazdów zasilanych gazem
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023, strona 3
Od 1 lipca br. obowiązuje nowa ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919). Jej wprowadzenie było niezbędne (...)  »
Nowe rozporządzenie o postępowaniu w sprawie świadczeń alimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023, strona 2
Prawo do świadczenia alimentacyjnego należy udokumentować. W oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 15 ust. 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. (...)  »
Ułatwienia związane z nową aplikacją mObywatel 2.0
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023, strona 2
Z dniem 14 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234). Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie (...)  »
Koniec z automatycznym wydłużaniem ważności orzeczeń
Gazeta Podatkowa nr 59 (2038) z dnia 24.07.2023, strona 1
Z dniem 6 sierpnia 2023 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (...)  »
Rekompensata za utracone przychody i wpłaty na fundusz
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023, strona 19
Producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny, mogą ubiegać się o rekompensaty. Pierwsze obowiązkowe wpłaty na (...)  »
Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje rodzinne
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023, strona 18
Celem powołania fundacji rodzinnej jest zapewnienie rodzinie środków finansowych poprzez realizację wizji fundatora i dbanie o wartości przyjęte przez niego w biznesie. Zasadniczo fundacja ma (...)  »
Zwrot VAT podróżnym w systemie TAX FREE
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023, strona 14
Procedura TAX FREE dotyczy osób fizycznych nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, ale tylko wtedy, gdy towary zostaną wywiezione z terytorium kraju poza (...)  »
Podstawa wymiaru zasiłku po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023, strona 9
Podstawę świadczeń chorobowych należnych pracownikowi z założenia ustala się w oparciu o wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy/prawa do świadczenia. Jeśli (...)  »
Zasady wykorzystywania dodatkowej części urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023, strona 7
Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie z dniem 26 kwietnia 2023 r., wprowadziła szereg zmian dotyczących urlopu rodzicielskiego. W szczególności wydłużono wymiary tego (...)  »
Zmiana przepisów w sprawie zachowku
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023, strona 1
W związku z uchwaleniem ustawy o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 326), która weszła w życie w dniu 22 maja 2023 r., (...)  »
Spółki z o.o. nie będą mogły korzystać z crowdfundingu inwestycyjnego
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023, strona 17
Crowdfunding inwestycyjny będący formą finansowania społecznościowego stanowi dla spółek warty do rozważenia sposób pozyskania środków. Przy tym z dniem 10 listopada 2023 r. wejdzie w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.