Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 listopada 2023 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2023 r., godz. 12:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.683 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
czwartek - 30.11.2023 r.
 • Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
 • Świadczenia krótkoterminowe z ZUS i zasady ich przyznawania
poniedziałek - 04.12.2023 r.
 • Czas pracy w 2024 r.
czwartek - 07.12.2023 r.
 • Warunki korzystania z małego ZUS w 2024 r.
 • Funkcjonowanie jednego okienka w KRS od 10 grudnia 2023 r.
poniedziałek - 11.12.2023 r.
 • Ostrożna wycena na dzień bilansowy
 • Co warto wiedzieć o środkach zgromadzonych na subkoncie w ZUS?
30.11.2023 r. (czwartek) mija termin:
złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za październik 2023 r.
przekazanie (drogą elektroniczną) naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych za 2022 r. (w przypadku podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)Uwaga!Planuje (...)
przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2023 r.
złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
28.11.2023 r. (wtorek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-27 za październik 2023 r. przez dysponenta części 77 do Ministerstwa Finansów
Nowe prawo 2022
pokaż fragmenty artykułów
Dokumentacja dotycząca badania trzeźwości w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023, strona 7
Duża część dokumentów odnoszących się do zatrudnienia pracownika jest przechowywana w aktach osobowych. Akta te są podzielone na części dotyczące trzech podstawowych etapów zatrudnienia oraz (...)  »
Zmiany w doręczaniu korespondencji przez ZUS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022, strona 3
Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) będąca elektroniczną skrzynką podawczą ZUS stała się narzędziem powszechnie wykorzystywanym zarówno przez osoby prywatne, jak i prowadzących działalność w (...)  »
Układ ratalny może chronić przed utratą prawa do świadczenia chorobowego/wypadkowego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022, strona 3
Począwszy od 1 stycznia 2022 r. opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne po terminie albo w zaniżonej wysokości nie powoduje już (jak to miało miejsce przed (...)  »
Kolejne zmiany w estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022, strona 5
W październiku 2022 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące ryczałtu od dochodów spółek. Następne modyfikacje w zakresie tego podatku nastąpią z początkiem 2023 r. (...)  »
Więcej czasu na zgłoszenia do CRBR
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022, strona 1
W dniu 10 listopada 2022 r. weszła w życie nowelizacja (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), która wprowadziła m.in. zmianę do ustawy o przeciwdziałaniu (...)  »
Wsparcie w związku z nagłym wzrostem cen energii
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 19
Wsparcie na dodatkowe koszty związane z wyjątkowo poważnym wzrostem cen gazu ziemnego i energii elektrycznej będzie przyznawane przedsiębiorcom w oparciu o programy rządowe przyjęte w (...)  »
ZUS naliczy wyższą składkę zdrowotną w razie braku deklaracji
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022, strona 1
W przypadku gdy przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie przekaże do ZUS informacji o wysokości firmowego przychodu osiągniętego w danym miesiącu, organ rentowy naliczy mu wtedy wyższą (...)  »
Zasady działania zarządu w spółce z o.o. z uwzględnieniem nowych przepisów K.s.h.
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 07.11.2022, strona 15
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 13 października 2022 r., wprowadziła szereg zmian, które odnoszą się do funkcjonowania każdej spółki z (...)  »
Wysokie kary za szkody wyrządzane w środowisku
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022, strona 18
Niszczyciele środowiska, podmioty zatruwające wodę, glebę i powietrze muszą liczyć się z surowymi sankcjami. Od niespełna dwóch miesięcy obowiązują przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw (...)  »
Wymóg niekaralności członków organów według znowelizowanych przepisów
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022, strona 17
Kodeks spółek handlowych przewiduje, że nie może być członkiem organu, likwidatorem albo prokurentem spółki kapitałowej, a także członkiem zarządu spółki partnerskiej oraz członkiem rady nadzorczej (...)  »
Podmiot finansujący otrzyma zwrot nienależnie dokonanych wpłat do PPK
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022, strona 1
Od 21 listopada 2022 r. wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne, które okazały się nienależne w całości lub w części, będą podlegały (...)  »
Powrót kar umownych do Prawa zamówień publicznych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022, strona 18
Przez ostatnie dwa lata obowiązywał zakaz potrącania kar umownych w zamówieniach publicznych. Wprowadziła go tzw. specustawa w sprawie COVID-19. Taki zakaz miał działać przez okres (...)  »
Czas na zmianę regulaminu rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022, strona 17
Wchodzące z dniem 13 października 2022 r. zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczą m.in. zasad funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z o.o. Obowiązki i uprawnienia (...)  »
Prawo holdingowe od 13 października 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022, strona 14
Kodeks spółek handlowych został obszernie znowelizowany z dniem 13 października 2022 r. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia nowej regulacji związanej z funkcjonowaniem grup spółek. Uzyskanie statusu (...)  »
Więcej podmiotów udzieli ulg we wpłatach na PFRON
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022, strona 1
Z dniem 30 października 2022 r. wejdą w życie przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. (...)  »
Obszerne zmiany w K.s.h. już 13 października 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022, strona 1
Kodeks spółek handlowych zostanie istotnie znowelizowany z dniem 13 października 2022 r. Główne zmiany dotyczą wprowadzenia do niego regulacji prawnej prawa grup spółek oraz reformy (...)  »
Pomoc dla płatników składek znad Odry
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 06.10.2022, strona 8
W związku z sytuacją ekologiczną, jaka miała miejsce nad Odrą, określona grupa poszkodowanych przedsiębiorców otrzyma wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego. Przepisy w tym zakresie (...)  »
Zmiany w dokumentacji przy zatrudnianiu cudzoziemców
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022, strona 18
Od 29 lipca br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które (...)  »
Nowe regulacje w zakresie rolnictwa ekologicznego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 05.09.2022, strona 18
Od dnia 7 lipca br. obowiązują przepisy ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. Zawiera ona regulacje mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności rolników i (...)  »
Nowelizacja K.s.h. a spółki z o.o. bez rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022, strona 17
Przepisy K.s.h. zostaną istotnie zmienione z dniem 13 października 2022 r. Dla każdej spółki z o.o. ważne są modyfikacje dotyczące m.in. wymogu niekaralności funkcjonariuszy spółki, (...)  »
Zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek kapitałowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022, strona 15
Z dniem 13 października 2022 r. wejdzie w życie szereg zmian w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Część z nich dotyczy zasad sprawowania nadzoru w spółkach (...)  »
Wynagrodzenie dla płatnika za pobór podatków od 1 lipca 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022, strona 14
Płatnikowi przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatków pobranych od podatników. Pomniejsza się o nie kwotę odprowadzonych podatków. Potrącenia można dokonać do (...)  »
Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022, strona 10
Urzędy skarbowe, prowadząc postępowanie podatkowe, mogą uzyskać od banku informacje o liczbie, obrotach i stanie rachunków podatnika. Nie mają dostępu do takich danych, gdy działają (...)  »
Już wkrótce nowa ustawa deweloperska
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022, strona 19
Objęcie większą ochroną nabywców i obciążenie dodatkowymi obowiązkami deweloperów - takie skutki przyniesie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim (...)  »
Nowe regulacje dotyczące wyrobów medycznych
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022, strona 18
Obowiązują już nowe regulacje dotyczące wyrobów medycznych. Ustawa o wyrobach medycznych wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745/UE (...)  »
Zmiany w Pracowniczych Programach Emerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022, strona 18
Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) stanowią wraz z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) zbiorową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych organizowaną pod patronatem pracodawców. PPE to oszczędzanie w ramach (...)  »
Newsletter KRS i inne zmiany w funkcjonowaniu tego rejestru
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022, strona 15
W KRS uruchomiony zostanie tzw. newsletter. Każdy zainteresowany będzie mógł przez internet uzyskać informacje o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS. (...)  »
Kadencja liczona w latach obrotowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022, strona 17
Nadchodząca nowelizacja Kodeksu spółek handlowych m.in. precyzuje zasady wyliczania kadencji członków organów spółek kapitałowych. Nowe zasady będą się odnosić również do kadencji trwających w dniu (...)  »
Zmiany w wymogu niekaralności dla władz spółek
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 17
Kodeks spółek handlowych przewiduje, że nie może być członkiem organu, likwidatorem albo prokurentem spółki kapitałowej, a także członkiem zarządu spółki partnerskiej oraz członkiem rady nadzorczej (...)  »
Prawa i obowiązki pracowników-żołnierzy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022, strona 15
Od 23 kwietnia 2022 r. większość spraw związanych z pełnieniem służby wojskowej reguluje jeden kompleksowy akt prawny, tj. ustawa o obronie Ojczyzny. Scaliła ona kilka (...)  »
Zatrudnianie obcokrajowców na stanowiskach w samorządach
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 18
Zasadniczo zasady zatrudniania obcokrajowców w jednostkach samorządu terytorialnego różnią się od tych, które mają zastosowanie w odniesieniu do zatrudniania tych osób przez przedsiębiorców. Na mocy (...)  »
Powoływanie i odwoływanie członków zarządu przed i po zmianach w K.s.h.
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022, strona 15
Członków zarządu w spółce z o.o., co do zasady, powołują wspólnicy. Uprawnienie do pełnienia funkcji członka zarządu, czyli jego mandat, wygasa na skutek upływu kadencji, (...)  »
Zatrudnianie obywateli Ukrainy w zawodach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 18
Z uwagi na toczący się konflikt zbrojny w Ukrainie wiele osób zdecydowało się opuścić terytorium tego kraju. Polska przyjęła już ponad 2,5 mln uchodźców. Celem (...)  »
Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022, strona 9
Ustalając zasady przyznawania prawa do świadczeń chorobowych, ustawodawca określił jednocześnie miesięczną ich wysokość. Zasadniczo dla każdego z tych świadczeń przypisał konkretne okoliczności, które mają znaczenie (...)  »
Status osoby bezrobotnej dla obywatela Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 18
W związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym na terytorium Polski przybyło już ponad 2,4 mln uchodźców z tego państwa. Z uwagi na tak liczny (...)  »
Wnioski i oświadczenia składane płatnikom pdof
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 07.04.2022, strona 14
Firmy zatrudniające pracowników i zleceniobiorców, wypłacając im różnego rodzaju należności, muszą wywiązywać się z wielu obowiązków nałożonych na nich ustawowo jako płatników pdof. Obowiązki te (...)  »
Zmiany w zatrudnianiu obywateli Ukrainy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 04.04.2022, strona 18
W ostatnich tygodniach w związku z toczącymi się walkami zbrojnymi na terytorium Ukrainy na teren naszego kraju przybyło ponad 2 miliony obywateli ukraińskich. W związku (...)  »
Krajowe podróże służbowe kierowców
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022, strona 7
Z dniem 2 lutego 2022 r. nastąpiła zasadnicza zmiana definicji podróży służbowej kierowców. W wyniku nowelizacji krajowych przepisów (co miało związek z wdrożeniem tzw. Pakietu (...)  »
Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022, strona 18
Procedura rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowi jedną z najprostszych metod zatrudniania cudzoziemców. Od 29 stycznia 2022 r., w wyniku nowelizacji ustawy o (...)  »
Okres zasiłkowy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022, strona 9
Obowiązujące przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych ciągle ulegają pewnym modyfikacjom. W ostatnim czasie duże zmiany nastąpiły w kwestiach dotyczących prawa do zasiłku i wysokości zasiłku (...)  »
Możliwość opodatkowania VAT usług finansowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022, strona 6
Od 1 stycznia 2022 r. została wprowadzona opcja wyboru opodatkowania VAT niektórych usług finansowych wykonywanych przez podatnika. Opcję tę podatnik może stosować przy świadczeniu tych (...)  »
Zmiana zasad korekty rozliczeń z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022, strona 8
W przypadku gdy płatnik przekaże do ZUS błędnie sporządzone dokumenty rozliczeniowe, powinien je skorygować i przesłać do organu rentowego. Od 1 stycznia 2022 r. zmianie (...)  »
Zmiany w udzielaniu cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022, strona 18
Z dniem 29 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy zawarte w ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona regulacje (...)  »
Nowa podstawa zasiłku już po jednym miesiącu kalendarzowym przerwy między świadczeniami
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022, strona 9
Podstawę wymiaru zasiłku z założenia ustala się w oparciu o wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub prawa do świadczenia. Jeśli (...)  »
Nowe zasady handlu w niedziele i święta
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022, strona 14
Z dniem 1 lutego 2022 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Doprecyzowuje (...)  »
Zmiana zasad dla zarobkujących na rencie socjalnej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022, strona 9
W polskim systemie emerytalno-rentowym emeryci i renciści oraz uprawnieni do świadczenia przedemerytalnego mogą być aktywni zawodowo. Do 31 grudnia 2021 r. obowiązywały trzy sposoby rozliczania (...)  »
Zmiana terminu wypłat zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022, strona 9
Świadczenia chorobowe mogą przysługiwać z racji niezdolności do pracy, konieczności opieki nad członkiem rodziny lub z tytułu macierzyństwa. Za każdym razem za ustalenie do nich (...)  »
Warunki i terminy, w jakich możliwy jest zwrot nadwyżki VAT w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 14
W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku (...)  »
Z wnioskiem o świadczenie 500+ do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022, strona 9
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zaszły istotne zmiany w zakresie realizacji programu Rodzina 500+. Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego, a także jego wypłatę z (...)  »
Dokonywanie potrąceń ze świadczeń chorobowych na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 05.01.2022, strona 15
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie uległo szereg przepisów w zakresie ustalania prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Jedna z takich zmian dotyczy (...)  »
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po nowemu
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022, strona 8
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zmiany w zakresie obejmowania dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Obecnie następuje to od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczeń, ale nie (...)  »
Zakaz prowadzenia handlu w niedziele i święta na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021, strona 18
Z dniem 1 lutego 2022 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Obowiązujące od (...)  »
Zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT podróżnym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021, strona 6
Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w (...)  »
Od 2022 r. faktury ustrukturyzowane
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021, strona 6
Jak wynika z ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2022 r. mają (...)  »
Zmiany w zakresie świadczenia 500+
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021, strona 9
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie znowelizowana ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określająca warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego, zwanego świadczeniem 500+, (...)  »
Zmiany dotyczące wystawiania faktur od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 14
Od dnia 1 stycznia 2022 r. mają zacząć obowiązywać przepisy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych (...)  »
Zmiany w świadczeniach chorobowych od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021, strona 9
Od 1 stycznia 2022 r. opóźnienie w opłacaniu składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu świadczeń chorobowych. Z tym dniem zmieni(-ą) się także m.in. wysokość (...)  »
ZUS przejmuje obsługę programu Rodzina 500+
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021, strona 2
Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (...)  »
Odzyskiwanie przez ZUS należności z tytułu składek z wypłacanych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 9
Świadczenia wypłacane z FUS podlegają potrąceniom i egzekucji. Chodzi tutaj zatem zarówno o świadczenia krótko-, jak i długoterminowe. Katalog możliwych do potrącenia należności jest bardzo (...)  »
Od 1 stycznia 2022 r. będą e-faktury
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 6
W dniu 1 października 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej (...)  »
Zasiłki zaliczane na poczet przyznanej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021, strona 1
Z dniem 1 stycznia 2022 r., za sprawą ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych (...)  »
Ustalanie uprawnień do świadczeń chorobowych i ich wypłata od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021, strona 9
Z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi szereg istotnych zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz należnych z tego tytułu świadczeń, w tym w kwestii ustalania (...)  »
Zmiany w opłatach za śmieci i gospodarce odpadami
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021, strona 18
Najnowsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. O ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za (...)  »
Poród po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021, strona 9
Pracownica, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia, choćby w ostatnim jego dniu, gdy jej umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, spełnia podstawowy warunek (...)  »
Zmiany w VAT, które wejdą w życie z dniem 1 października 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021, strona 14
Od 1 października 2021 r. zaczną obowiązywać (w znacznej części) przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)  »
Świadczenia chorobowe dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021, strona 9
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom, które podlegają lub podlegały temu ubezpieczeniu - obowiązkowo albo na zasadzie dobrowolności. Istnieje jednak pewna grupa ubezpieczonych, która mimo (...)  »
Łatwiej przy ubieganiu się o Mama 4+
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021, strona 9
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane Mama 4+, przysługuje m.in. matce. Świadczenie wprowadzone zostało 1 marca 2019 r. Jego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które (...)  »
Zmiana zasad ustalania i opcjonalne skrócenie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021, strona 14
Okres zasiłkowy w rozumieniu przepisów ustawy zasiłkowej oznacza okres niezdolności do pracy, za który przysługuje prawo do zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego). Obecnie bez znaczenia (...)  »
Świadczenia chorobowe przy zaległościach składkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021, strona 9
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Część ubezpieczonych, w tym osoby prowadzące własną działalność pozarolniczą, podlegają temu ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności. (...)  »
Zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021, strona 9
Wysokość zasiłku chorobowego należnego ubezpieczonemu stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku, ustalanej w oparciu o wynagrodzenie lub przychód ubezpieczonego za okres poprzedzający powstanie niezdolności do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.