GOFIN Gazeta Podatkowa
Pobierz bezpłatnie aplikację na swój smartfon lub tablet
Pobieranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Większość zasobów dostępna jest tylko dla Prenumeratorów GOFINU, po zalogowaniu się do Twojego KONTA Gofin - sprawdź Dostęp do zasobów.

O aplikacji

Aplikacja GOFIN Gazeta Podatkowa umożliwia błyskawiczny dostęp do aktualności oraz bieżących i archiwalnych wydań Gazety Podatkowej, a także dołączanych do niej dodatków.

Gazeta Podatkowa to ŚWIETNE źródło informacji niezbędnych dla księgowych, kadrowców, przedsiębiorców, podatników i płatników. Zdecydowanie dominują w niej zagadnienia z zakresu podatków (szczególnie podatku VAT i podatku dochodowego), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń ZUS oraz rachunkowości. Omawia również problematykę postępowania przed organami podatkowymi, prawa gospodarczego i rodzinnego.

Na łamach Gazety opisywane są bieżące informacje, w tym zmiany przepisów prawnych. Prezentowane są stanowiska organów podatkowych oraz wyroki sądów z komentarzami redakcyjnymi. Publikowane teksty rozstrzygają problemy zgłaszane przez Czytelników, zawierają dużo praktycznych wyjaśnień i przykładów.

Aplikacja GOFIN Gazeta Podatkowa dedykowana jest Prenumeratorom GOFINU posiadającym dostęp do wersji internetowej Gazety Podatkowej (dostęp do pełnej zawartości aplikacji gwarantuje wykupienie prenumeraty Gazety Podatkowej lub abonamentu do wersji internetowej Gazety Podatkowej).

Poniżej szczegółowa zawartość aplikacji:

Aktualności

Aktualności
Spisy treści bez logowania
Informacja o udostępnieniu w aplikacji najnowszego numeru Gazety Podatkowej.
WAŻNE INFORMACJE
Najnowsze wiadomości z zakresu VAT, podatków dochodowych, rachunkowości, prawa pracy oraz innych zagadnień ważnych dla księgowych i kadrowych. Na bieżąco sygnalizowane są tu zmiany przepisów.
WZORY DRUKÓW i UMÓW
Informacje o zmianach w serwisie www.druki.gofin.pl - obszernej bazie aktywnych formularzy, z możliwością zapoznania się z drukami w aplikacji GOFIN Gazeta Podatkowa.
POLECANE TEMATY
Ważne i ciekawe artykuły polecane przez Redakcję Gazety Podatkowej w danym dniu.
WIDEOPOMOCNIKI GOFINU
Informacje o publikacji najnowszych filmów ekspertów z Redakcji Gazety Podatkowej z możliwością obejrzenia ich w aplikacji GOFIN Gazeta Podatkowa. Serwis www.wideopomocniki.gofin.pl zawiera pełną bazę materiałów wideo (porady, szkolenia, instruktaże).

Uwaga ! Pełna treść Aktualności, publikowanych w aplikacji GOFIN Gazeta Podatkowa, dostępna jest tylko dla zalogowanych Prenumeratorów GOFINU posiadających dostęp do wersji internetowej Gazety Podatkowej (w ramach prenumeraty Gazety Podatkowej w wersji papierowej lub abonamentu).

Bieżący numer Gazety Podatkowej z dodatkami + Archiwum

BIEŻĄCY NUMER

Najnowszy numer Gazety Podatkowej z wizerunkiem pierwszej strony. Szybki i łatwy dostęp do spisu treści (artykuły podzielone na działy tematyczne), dodatków i archiwum.

Dodatki merytoryczne
i z przepisami prawnymi

Kompleksowe opracowania dotyczące wybranego zagadnienia, a także ujednolicone przez redakcję przepisy prawne związane z tematyką dziennika.

ARCHIWUM od 2004 roku

Wszystkie numery Gazety Podatkowej oraz dodatki od początku wydawania dziennika (od 2004 roku). Przeglądanie archiwum ułatwiają opcje wyboru numerów Gazety i dodatków.

Uwaga ! Pełna zawartość Archiwum w aplikacji GOFIN Gazeta Podatkowa, dostępna jest tylko dla zalogowanych Prenumeratorów GOFINU posiadających dostęp do wersji internetowej Gazety Podatkowej (w ramach prenumeraty Gazety Podatkowej w wersji papierowej lub abonamentu).

Działy tematyczne Gazety Podatkowej

Spis treści Gazety Podatkowej podzielony jest na działy tematyczne, ułatwiające dotarcie do konkretnych zagadnień:

Strona tytułowa

Artykuły z pierwszych stron Gazety Podatkowej

Aktualności i sygnały

• nowe przepisy prawne dla pracodawcy i pracownika
• bieżące stanowiska organów podatkowych i sądów
• informacje o pracach parlamentu
• ważne terminy rozliczeń z fiskusem, ZUS itp.
• krótkie informacje podatkowe i gospodarcze
NOWE PRAWO

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

• rozstrzygnięcia bieżących, istotnych problemów
• podatki (VAT, dochodowe i inne)
• prawo pracy
• składki ZUS
• zasiłki
• emerytury
• renty
• rachunkowość

Rozliczamy podatek dochodowy

• o zmianach w ustawach podatkowych
• rozwiązania pozwalające zoptymalizować podatek
• jak prawidłowo ustalić podatek dochodowy
• jak korzystać z ulg i odliczeń podatkowych

VAT i akcyza

• problemy dotyczące stosowania przepisów o VAT
• kiedy odliczyć i jak otrzymać zwrot VAT
• faktury, ewidencje, deklaracje
• korekty rozliczeń i ich skutki
• stawki podatkowe

Prawo pracy w praktyce

• uprawnienia i obowiązki pracownicze
• rozliczanie czasu pracy
• zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę
• wszystko o urlopach
• regulacje dotyczące rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Składki ZUS

• przychody, od których nie płacimy składek ZUS
• ubezpieczenia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego i przebywania na urlopie
• obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących działalność gospodarczą
• dokumentacja przekazywana do ZUS

Emerytury, renty, zasiłki

• zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń
• zasady ustalania emerytur, rent i zasiłków
• jakie składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków
• jakie świadczenia przysługują w razie choroby
• finansowe konsekwencje naruszania przepisów o ubezpieczeniu społecznym
• zasady nabywania świadczenia przedemerytalnego
• wskazówki dotyczące kapitału początkowego

Postępowanie przed fiskusem

• prawa podatnika w kontakcie z organami podatkowymi
• jak zakwestionować decyzję podatkową
• jak odzyskać nadpłatę podatku
• korygowanie deklaracji podatkowych
• czego urząd skarbowy ma prawo żądać od podatnika
• odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)

Poradnik podatkowo-kadrowy

• rozwiązania problemów najczęściej występujących w firmach
• podatki
• rachunkowość
• prawo pracy
• składki ZUS
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Rachunkowość dla każdego

• możliwości uproszczeń w ewidencji księgowej
• dokumentowanie operacji gospodarczych, zasady funkcjonowania kont księgowych
• jak sporządzić i rozumieć bilans
• zasady rozliczania kosztów
• jak ujmować przychody i wydatki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
BILANS

Przewodnik Gazety Podatkowej

• szerokie, przekrojowe opracowania ważnych zagadnień z zakresu podatków, ubezpieczeń i świadczeń z ZUS, obowiązków pracodawców
• omówienia nowości w przepisach prawnych istotnych dla firm

Orzecznictwo i interpretacje prawne

• prezentacja i komentarze do najciekawszych wyroków sądów i interpretacji organów podatkowych

Spółki i wspólnicy

• tworzenie i rozwiązywanie spółek różnego typu
• wnoszenie udziałów i dopłat do spółek
• prawa i obowiązki wspólników
• korzyści z bycia wspólnikiem
• stosunki majątkowe w spółkach
• funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych

Wskazówki dla przedsiębiorcy

• rozpoczęcie działalności gospodarczej
• kontrola w firmie
• problematyka zamówień publicznych
• prawo działalności gospodarczej
• obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów o ochronie środowiska
RODO

Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

• rozwiązania problemów przedsiębiorców i kadrowych – w jednym miejscu kompletna odpowiedź
• podatki
• rachunkowość
• ubezpieczenia i świadczenia z ZUS
• problemy pracownicze

Druki - praktyczne wypełnianie

• druki w rozliczeniach z organami podatkowymi
• formularze dla celów ZUS
• dokumenty kadrowe
• druki w postępowaniach sądowych
• wzory umów

Firma dla początkujących

• obowiązki rejestracyjne i zgłoszeniowe
• rozliczenia z organami podatkowymi i ZUS
• ewidencja księgowa
• zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
• kontakty z kontrahentami

z dyskusji na www.forum.gofin.pl

• odpowiedzi na wybrane pytania zadawane na forum internetowym naszego Wydawnictwa

Prawnik radzi

• prawo rodzinne i opiekuńcze
• małżeńskie ustroje majątkowe
• prawo spadkowe, opodatkowanie spadków
• księgi wieczyste i hipoteka
• prawo budowlane
• prawo karne i prawo wykroczeń
• sprawy obywatelskie

Wskaźniki i stawki

• diety i inne należności z tytułu podróży służbowej
• odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych
• wysokość zasiłków i świadczeń
• wysokość składek ZUS
• wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
• stawki podatkowe
• tabela kursów średnich NBP

Uwaga ! Pełna treść artykułów publikowanych w działach tematycznych aplikacji GOFIN Gazeta Podatkowa, dostępna jest tylko dla zalogowanych Prenumeratorów GOFINU posiadających dostęp do wersji internetowej Gazety Podatkowej (w ramach prenumeraty Gazety Podatkowej w wersji papierowej lub abonamentu).

Dostęp do zasobów

Prenumeratorzy/Abonenci Gazety Podatkowej, po zalogowaniu się w aplikacji mają pełny dostęp do zasobów GOFIN Gazeta Podatkowa.

więcej »

Samouczek

Jak korzystać z aplikacji ? Gdzie się zalogować ? Podstawowe opcje aplikacji GOFIN Gazeta Podatkowa w obrazkowej instrukcji.

więcej »

Pomoc

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji GOFIN Gazeta Podatkowa lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

więcej »