Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 16 (1473) z dn. 22.02.2018  »  Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Bożena Dziuba

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2215), będący realizacją II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r.

Projektowane regulacje wprowadzają zmiany m.in. w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W założeniu mają one ułatwić rodzicom łączenie aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Projekt zakłada, iż w razie choroby takiego dziecka w wieku do ukończenia 18 lat, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 30 dni (obecnie przez 14 dni) w roku kalendarzowym.

W przypadku gdy opieka będzie sprawowana wyłącznie nad chorymi dziećmi niepełnosprawnymi w wieku do 18. roku życia i innymi chorymi członkami rodziny, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną. Proponuje się "odwiązać" kwotę wolną od potrąceń i egzekucji od wysokości najniższej emerytury lub renty, a dotychczasowy procentowy związek zamienić odpowiednimi kwotami bez względu na rodzaj świadczenia, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego w 1-osobowym gospodarstwie emeryckim.

Zależnie od rodzaju należności potrącić można od 25% do 70% kwoty emerytury lub renty. Stanowi o tym art. 140 ustawy emerytalnej. Dodatkowym zabezpieczeniem osób pobierających emerytury i renty podlegające potrąceniom jest wprowadzona przepisami art. 141 ustawy emerytalnej tzw. kwota wolna od potrąceń, która określa procentową część świadczenia niepodlegającą egzekucji (potrąceniom). W zależności od rodzaju potrącanych należności kwota wolna wynosi 75%, 60%, 50% albo 20% najniższej emerytury lub renty.

Proponuje się, by kwota wolna od potrąceń i egzekucji w przypadku potrąceń należności innych niż świadczenie alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, niezależnie od rodzaju świadczenia wynosiła 825 zł (obecnie np. dla emerytury 750 zł), a w przypadku potrącania należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2 i 6-9 ustawy emerytalnej - 660 zł (obecnie np. dla emerytury 600 zł).

Bez zmian pozostałaby kwota wolna od potrąceń np. dla emerytury w przypadku należności:

  • alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy emerytalnej, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, wynosząca obecnie 500 zł oraz
     
  • o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10 ustawy emerytalnej, tj. z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, wynosząca obecnie 200 zł.

Kwoty wolne od potrąceń miałyby podlegać corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent. Dodatkowo proponuje się ogłaszanie w dzienniku urzędowym kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji obowiązującej od dnia 1 marca każdego roku.

Zdaniem projektodawcy nie ma żadnego powodu ani uzasadnienia, by różnicować kwotę wolną od rodzaju i wysokości świadczenia, gdyż jej celem jest ochrona pozostawionych do rozporządzania dochodów zapewniających określone minimum, które bez względu na rodzaj pobieranego świadczenia jest na analogicznym poziomie.

Zakłada się, że w omawianych zakresach ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Obecnie projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu (stan na dzień oddania GP do druku).

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Prawo do niewpłacania zaliczek na podatek

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Czas na złożenie do ZUS informacji o dodatkowych przychodach uzyskanych w 2017 r. przez emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Konstytucja Biznesu

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Stosowanie przepisów RODO przez sektor MŚP

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Badanie techniczne samochodu dla celów jednorazowej amortyzacji

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018

Wciąż nie wiadomo jak będą przekazywane sprawozdania finansowe do KRS

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

Dokument potwierdzający eksport towarów

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Profil zaufany dla przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

JPK_VAT przy zawieszeniu działalności - komunikat MF

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Refaktura za media

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Poprawki w ustawach o podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Z KOMUNIKATÓW GUS
Przeciętne wynagrodzenie

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

Zmiana stawek VAT na niektóre wyroby

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

PIT z ZUS

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia
Opłata recyklingowa w lokalu gastronomicznym

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Waloryzacja emerytury

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Współczynnik urlopowy

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

PIT-OP wystarczy do przekazania 1% podatku emeryta

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Skutki podatkowe nieoprocentowanej pożyczki

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Opłata recyklingowa

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Kary za brak OC w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Świadectwo pracy

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60