Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 41 (1498) z dn. 21.05.2018  »  Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Bożena Dziuba

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2215), będący realizacją II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r.

Projektowane regulacje wprowadzają zmiany m.in. w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W założeniu mają one ułatwić rodzicom łączenie aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Projekt zakłada, iż w razie choroby takiego dziecka w wieku do ukończenia 18 lat, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 30 dni (obecnie przez 14 dni) w roku kalendarzowym.

W przypadku gdy opieka będzie sprawowana wyłącznie nad chorymi dziećmi niepełnosprawnymi w wieku do 18. roku życia i innymi chorymi członkami rodziny, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną. Proponuje się "odwiązać" kwotę wolną od potrąceń i egzekucji od wysokości najniższej emerytury lub renty, a dotychczasowy procentowy związek zamienić odpowiednimi kwotami bez względu na rodzaj świadczenia, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego w 1-osobowym gospodarstwie emeryckim.

Zależnie od rodzaju należności potrącić można od 25% do 70% kwoty emerytury lub renty. Stanowi o tym art. 140 ustawy emerytalnej. Dodatkowym zabezpieczeniem osób pobierających emerytury i renty podlegające potrąceniom jest wprowadzona przepisami art. 141 ustawy emerytalnej tzw. kwota wolna od potrąceń, która określa procentową część świadczenia niepodlegającą egzekucji (potrąceniom). W zależności od rodzaju potrącanych należności kwota wolna wynosi 75%, 60%, 50% albo 20% najniższej emerytury lub renty.

Proponuje się, by kwota wolna od potrąceń i egzekucji w przypadku potrąceń należności innych niż świadczenie alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, niezależnie od rodzaju świadczenia wynosiła 825 zł (obecnie np. dla emerytury 750 zł), a w przypadku potrącania należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2 i 6-9 ustawy emerytalnej - 660 zł (obecnie np. dla emerytury 600 zł).

Bez zmian pozostałaby kwota wolna od potrąceń np. dla emerytury w przypadku należności:

  • alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy emerytalnej, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, wynosząca obecnie 500 zł oraz
     
  • o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10 ustawy emerytalnej, tj. z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, wynosząca obecnie 200 zł.

Kwoty wolne od potrąceń miałyby podlegać corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent. Dodatkowo proponuje się ogłaszanie w dzienniku urzędowym kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji obowiązującej od dnia 1 marca każdego roku.

Zdaniem projektodawcy nie ma żadnego powodu ani uzasadnienia, by różnicować kwotę wolną od rodzaju i wysokości świadczenia, gdyż jej celem jest ochrona pozostawionych do rozporządzania dochodów zapewniających określone minimum, które bez względu na rodzaj pobieranego świadczenia jest na analogicznym poziomie.

Zakłada się, że w omawianych zakresach ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Obecnie projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu (stan na dzień oddania GP do druku).

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Umowa dla pomocnika rolnika

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018

Nowe formularze dla podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Ochrona danych osobowych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Usługi budowlane a split payment

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Kierowca nie będzie musiał mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i OC

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018

Zmiany w stosowaniu kas rejestrujących

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018

VAT na usługi fryzjerskie

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018

Świadectwo pracy

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018

Pracujący emeryci i renciści mogą przeliczyć świadczenia

Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018

Ograniczenie wysokości niektórych kosztów ponoszonych przez podatnika CIT

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Kolejne wydłużenie okresu wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA

Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018

Skuteczne odzyskiwanie kwot wpłaconych na błędne konto

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018

Stawka ryczałtu

Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Amortyzacja w 2018 r. darowanego przedsiębiorstwa

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Wchodzą w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Odliczenie VAT

Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018

Sposób prowadzenia ewidencji dla celów VAT

Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018

Można sprawdzić on-line historię pojazdu

Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018

Zmiany dla kierowców

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

ZUS za emeryta

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018

Faktura za najem a VAT

Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Zakup środka trwałego a rozliczenie finansujących go kredytu i dotacji

Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018

Metodyka oceny dochowania należytej staranności dla celów VAT

Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018

Zwrot VAT

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Ważne terminy

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018

Wyprawka dla uczniów z programu "Dobry start"

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Przeliczenie świadczenia z ZUS lub kapitału początkowego

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60