Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 96 (1762) z dn. 30.11.2020  »  Różnice kursowe od środków pieniężnych

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Monika Kuźbińska

Różnice kursowe od środków pieniężnych

W wartości początkowej środka trwałego, do momentu oddania go do używania, należy uwzględnić różnice kursowe od własnych środków pieniężnych powstałe w związku z otrzymaniem i rozchodem pożyczki wydatkowanej na nabycie tego składnika majątku. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 września 2020 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.158.2020.1.AS.

Spółka, która zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji, nabyła nieruchomość na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Cena nieruchomości została ustalona w euro. Zakupiona nieruchomość została uznana za środek trwały. Na sfinansowanie jej zakupu spółka zaciągnęła pożyczkę wyrażoną w euro. Środki pieniężne tytułem pożyczki wpłynęły na rachunek walutowy spółki.

W dniu zapłaty za zakupioną nieruchomość spółka ustaliła różnice kursowe od własnych środków pieniężnych otrzymanych w ramach pożyczki na sfinansowanie tego nabycia. Obliczono je jako różnicę między wartością waluty w przeliczeniu na złote ustaloną na dzień wpływu do spółki pożyczki a wartością waluty w przeliczeniu na złote z dnia dokonania zapłaty. Wartość waluty w danym dniu ustalono z zastosowaniem średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany dzień, tj. odpowiednio dzień wpływu do spółki pożyczki i dzień uregulowania zobowiązania.

W przedstawionej sytuacji spółka miała wątpliwość, czy stosując metodę podatkową rozliczania różnic kursowych określoną w art. 15a ustawy w pdop, w wartości początkowej nieruchomości powinna uwzględnić różnice kursowe od własnych środków pieniężnych powstałe w związku z otrzymaniem pożyczki wydatkowanej na nabycie tego aktywa.

Prezentując własne stanowisko w tej sprawie zaznaczyła, że za wartość początkową środków trwałych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Jest to kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Cenę nabycia koryguje się również o różnice kursowe naliczone do tego dnia. Oznacza to, że w przypadku gdy transakcja nabycia środka trwałego jest wyrażona w walucie obcej, trzeba ustalić ewentualne różnice kursowe i odnieść je do wartości początkowej środka trwałego poprzez odpowiednią korektę.

Dalej spółka podkreśliła, że w działalności gospodarczej można wyodrębnić różnice kursowe transakcyjne związane z powstaniem przychodów lub kosztów (należności i zobowiązań), różnice kursowe od własnych środków pieniężnych dotyczące obrotu walutą na rachunku walutowym oraz różnice kursowe odnoszące się do operacji finansowych w formie udzielenia bądź otrzymania np. pożyczki. W ustawie o pdop nie sprecyzowano, jakie kategorie różnic kursowych powinny korygować cenę nabycia środków trwałych. Z tego względu spółka uznała, że wszelkie różnice kursowe, w tym od własnych środków pieniężnych, mające związek z nabyciem środka trwałego, powinny korygować jego wartość początkową przyjętą dla potrzeb amortyzacji podatkowej.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki i odstąpił od uzasadnienia prawnego oceny tego stanowiska.

Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Zmiana zasad potwierdzania faktu odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji

Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020

Zmiany w VAT

Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020

Kolejne wyjaśnienia ZUS dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020

Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej dostępne na PUE ZUS

Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020

Dokumentowanie prawa do zasiłku z tytułu opieki nad członkiem rodziny objętym kwarantanną

Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020

Kogo obejmuje kwarantanna lub izolacja?

Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020

Objęcie kwarantanną osób mieszkających z osobą zakażoną koronawirusem

Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020

Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia w ZUS

Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020

Możliwość dokonania wstecznej rejestracji na VAT

Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020

Nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11

Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020

Umorzenie mikropożyczki

Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020

Przepisy dotyczące ulgi na złe długi są niezgodne z Dyrektywą VAT

Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020

Dane na fakturze

Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020

WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW
Kiedy ryczałt dla prawnika według 15%, a kiedy 17% stawki?

Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020

Wracają 100% świadczenia chorobowe dla zatrudnionych w podmiocie medycznym

Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020

Elektroniczny system rezerwacji wizyt w urzędzie skarbowym

Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020

Ubieganie się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020

Pakiet pomocowy dla wybranych branż

Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020

Firmy, które otrzymały wsparcie z PFR, nie mogą zawiesić działalności

Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020

Oznaczenie EE

Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020

Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny

Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020

Zwolnienie ze składek

Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020

Korekta przychodu w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020

Faktura na małżonków a odliczenie VAT

Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020

Monitorowanie dostaw wyrobów akcyzowych

Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020

Nowe formularze rozliczeń rocznych w ryczałcie ewidencjonowanym

Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020

Skutki w VAT zapłaty zaliczki na poczet WNT

Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
PRZYDATNE LINKI


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.