Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 86 (1752) z dn. 26.10.2020  »   Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku ustalonej m.in. po zmianie ...

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020, strona 3
dział: Aktualności i sygnały
Autor: Bożena Dziuba

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku ustalonej m.in. po zmianie etatu w związku z COVID-19

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego) należnego pracownikowi z założenia ustala się w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie odpowiednio za okres 12 lub pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Podstawy tej nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Stanowi o tym art. 36 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ustawy zasiłkowej, która jednocześnie w art. 40 przewiduje pewne odstępstwo od tych reguł. W świetle przywołanego przepisu, w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, która nastąpiła w miesiącu powstania niezdolności do pracy lub w miesiącach ją poprzedzających, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Jeśli zatem np. tuż przed porodem pracownicy zostanie obniżony wymiar czasu pracy, do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego należnego jej przez okres np. 52 tygodni jest przyjmowane wyłącznie to niższe wynagrodzenie ustalone dla zmniejszonego wymiaru czasu pracy.

Mając na celu złagodzenie skutków COVID-19 ustawodawca, za sprawą ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747), wprowadził pewne wyłączenie dla stosowania art. 40 ustawy zasiłkowej, określone w art. 31zy13 dodanym do specustawy w sprawie COVID-19. Dotyczy ono osób, którym na podstawie:

 • art. 15g lub 15gb specustawy w sprawie COVID-19 obniżono wymiar czasu pracy,
   
 • art. 15zf specustawy w sprawie COVID-19 wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę albo
   
 • art. 15zzzzzo ust. 2 specustawy w sprawie COVID-19 obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.

Przy czym art. 40 ustawy zasiłkowej nie będzie miał do nich zastosowania, jeżeli:

 • obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz
   
 • między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Ustawa zmieniająca w omawianym zakresie weszła w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą odpowiednio od dnia 31 marca 2020 r., 24 czerwca 2020 r. lub 26 sierpnia 2020 r. w zależności od tego, na podstawie jakiego przepisu specustawy w sprawie COVID-19 danemu świadczeniobiorcy obniżono wymiar czasu pracy i/lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia.

Podstawa wymiaru świadczeń przysługujących osobom spełniającym wymienione wcześniej warunki za okres przed dniem 9 października 2020 r. podlega ponownemu przeliczeniu na wniosek świadczeniobiorcy, o ile świadczenie wypłacone w wysokości obliczonej z uwzględnieniem art. 40 ustawy zasiłkowej jest niższe niż świadczenie ustalone z wyłączeniem stosowania tego przepisu.

Artykuły powiązane tematycznie:

Wpływ obniżenia wymiaru czasu pracy na wynagrodzenie i składki na FP i FS

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

TARCZA Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy 4.0

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020

TARCZA Obniżenie wynagrodzenia i etatu na podstawie Kodeksu pracy i specustawy w sprawie COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020

TARCZA Zmiana etatu w związku z COVID-19 a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020

TARCZA Słabsza ochrona zatrudnienia i krótszy odpoczynek na podstawie tarczy 2.0

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Artykuły w Czasopismach:

Zmiany związane z przeciwdziałaniem społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020

Zapowiadane zmiany w świadczeniach chorobowych osób, którym specustawą zmieniono wymiar czasu pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Obliczanie istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń dla celów skorzystania z instrumentów określonych w specustawie

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020

Zapowiedź kolejnych regulacji dla pracodawców wynikających z ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020

Pomoc dla pracodawcy wynikająca z tzw. ustawy antykryzysowej - tarcza 2.0

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Najpopularniejsze w dziale „Aktualności i sygnały”

Oznaczenia GTU

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Oznaczenie GTU_O3

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

PPK

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Błędny NIP nabywcy na paragonie

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Zmiany w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

PPK a zleceniobiorcy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Korekta faktury

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Publikacja nowej broszury JPK dla ksiąg rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Nowe wzory deklaracji dla podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020

Planowane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

ZUS planuje rozliczać składki za płatników

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Limity dotyczące małych podatników przy rozliczaniu VAT w 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Zbliża się przesunięty termin dla płatników pdof

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020

Estoński CIT już w Sejmie

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Nowe obostrzenia związane z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Koniecznie przeczytaj o zmianach w przepisach!

Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020

Weszły w życie przepisy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

MF odpowiada w kwestii inwentaryzacji w formie weryfikacji zamiast drogą spisu z natury

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Nowe druki w ZUS i nowe możliwości w zakresie druku A1

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020

Komunikaty i wyjaśnienia

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020

Amortyzacja jednorazowa

Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020

Pracowniczy ryczałt samochodowy obejmuje paliwo
- wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020

Obowiązek podatkowy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020

Subwencja PFR

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
PRZYDATNE LINKI


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.