Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 26 września 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2021 r., godz. 11:54 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 96.722 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 27.09.2021 r.
 • Rozliczenia w podatku dochodowym w związku z podróżami firmowymi
czwartek - 30.09.2021 r.
 • Zmiany w VAT od 1 października 2021 r.
 • Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców
poniedziałek - 04.10.2021 r.
 • Umowy cywilnoprawne w aspekcie ubezpieczeń w ZUS
czwartek - 07.10.2021 r.
 • Ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz jego wysokości
27.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za sierpień 2021 r. - Prezes ZUS
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za sierpień 2021 r. - Prezes KRUS
28.09.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za sierpień 2021 r. - dysponent części 77
złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za sierpień 2021 r. - dysponent części 87
27.09.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
wpłata podatku VAT za sierpień 2021 r.
Rozliczenie przez płatnika określonych wypłat w drukach ZUS
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021, strona 8 - Spis treści »
Dział: Składki ZUS
Autor: Aneta Dąbrowska
Rozliczenie przez płatnika określonych wypłat w drukach ZUS

Co do zasady, od wypłaconych pracownikom świadczeń pracodawca powinien naliczyć składki ubezpieczeniowe do ZUS i następnie rozliczyć je w drukach rozliczeniowych. Nie zawsze jednak daną wypłatę wykazuje się w drukach rozliczeniowych.


Wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane w naszej firmie w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. W sierpniu br. firma miała kłopoty z oprogramowaniem komputerowym, w związku z tym wynagrodzenia za ten miesiąc wypłacone zostały pracownikom dopiero w dniu 1 września br. Czy w imiennych raportach ZUS RCA sporządzonych za sierpień 2021 r. powinniśmy naliczyć im składki ZUS?

Składki ZUS pracodawca naliczy pracownikom w sierpniowych drukach rozliczeniowych wtedy, gdy w sierpniu 2021 r. otrzymali oni jakiekolwiek przychody stanowiące podstawę wymiaru składek.

Składki ZUS pracodawca (jako płatnik) nalicza pracownikowi od przychodu w rozumieniu przepisów o pdof, uzyskiwanego przez niego z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za dany miesiąc kalendarzowy pracodawca uwzględnia należne składki ubezpieczeniowe od wszystkich wypłat stanowiących dla pracownika podstawę wymiaru składek, dokonanych lub postawionych do jego dyspozycji od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dokumenty te dotyczą. Jeżeli w danym miesiącu pracownik nie otrzymał żadnych przychodów podlegających składkom ZUS, wówczas pracodawca sporządza za niego tzw. zerowy raport ZUS RCA. Wykazuje w nim zarówno zerowe podstawy wymiaru składek, jak i zerowe kwoty składek na poszczególne ubezpieczenia.

Jeśli wskazani w pytaniu pracownicy w sierpniu br. nie otrzymali żadnych oskładkowanych przychodów, to i tak pracodawca powinien przekazać za nich za ten miesiąc do ZUS dokumenty rozliczeniowe, tj. m.in. zerowe raporty ZUS RCA. W sytuacji gdy we wrześniu br. pracownicy otrzymają dwie wypłaty (tj. należną za sierpień i wrzesień 2021 r.), pracodawca powinien każdemu z nich je zsumować i od łącznej kwoty naliczyć składki ZUS za ten miesiąc.


Zatrudniony przez nas od sierpnia br. pracownik ma wypłacane na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie w kwocie 850 zł (pracuje na 1/4 etatu). Składka zdrowotna naliczona od sierpniowej wypłaty została obniżona do wysokości zaliczki na pdof. Jaką kwotę tej składki mamy wpisać pracownikowi w druku ZUS RCA sporządzanym za sierpień 2021 r.?

W przypadku gdy pracownik otrzymuje niskie wynagrodzenie, może się zdarzyć, że obliczona przez pracodawcę składka zdrowotna będzie wyższa niż wyliczona zaliczka na podatek dochodowy. Tego typu sytuacje najczęściej dotyczą pracowników zatrudnionych - tak jak ma to miejsce w analizowanej sytuacji - w niepełnym wymiarze czasu pracy, otrzymujących wynagrodzenie w minimalnej kwocie. Wtedy pracodawca powinien postąpić zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z przepisu tego wynika, iż składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za dany miesiąc należy w takim przypadku obniżyć do wysokości zaliczki na podatek. Płatnik odprowadza wtedy do ZUS składkę zdrowotną w wysokości obniżonej do kwoty zaliczki na podatek.

W przypadku obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy w raporcie ZUS RCA sporządzonym za pracownika, w polu przeznaczonym na podstawę wymiaru składki zdrowotnej (np. w bloku III.C. w polu 01.) pracodawca wpisuje podstawę w kwocie przez niego wyliczonej, natomiast składkę (w polu 04.) - w kwocie obniżonej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.


Druk ZUS RCA dostępny jest w Programie DRUKI Gofin.


Z pracownikiem naszej firmy zawarliśmy dodatkowo umowę zlecenia. Jak mamy wykazać za niego składki ubezpieczeniowe w raporcie ZUS RCA, naliczone od wypłat z obu umów?

Jeżeli umowa cywilnoprawna (tu: zlecenia) zostaje zawarta z własnym pracownikiem, to podlega on z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (wszystkich ryzyk) i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS - tak jak ze stosunku pracy. Osobę taką dla celów ubezpieczeniowych w ZUS traktuje się jak pracownika, co przewiduje art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Co istotne, pracodawca nie zgłasza dodatkowo takiej osoby do tych ubezpieczeń. W podstawie wymiaru składek społecznych płatnik uwzględnia łączny przychód z umów o pracę oraz zlecenia, a następnie od tej kwoty rozlicza składki na te ubezpieczenia. Wyliczone składki wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA (np. w bloku III.B.), z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia (01 10 X X). Do podstawy wymiaru składki zdrowotnej podaje również łączny przychód z obu umów, pomniejszony o składki społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego - z tą jednak różnicą, że składkę zdrowotną w tym przypadku oblicza się odrębnie z etatu i ze zlecenia. Następnie po ich zsumowaniu wpisuje się ją w łącznej kwocie w imiennym raporcie ZUS RCA.


W dniu 4 września br. zmarł nasz pracownik. Należne mu świadczenia ze stosunku pracy wypłacimy jego żonie. Jak wypłaty te będziemy musieli rozliczyć w drukach ZUS?

Od wypłaty dokonanej żonie zmarłego pracownika pracodawca nie naliczy żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS. Świadczenia należne pracownikowi, ale uzyskane przez osoby uprawnione do ich otrzymania po jego śmierci, stanowią przychód tych osób.

Co prawda wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę wymiaru składek ZUS, ale gdy nie zostanie ono wypłacone pracownikowi, lecz - po jego śmierci - jego rodzinie (tu: żonie), to od takiej wypłaty pracodawca nie nalicza żadnych składek. Tym samym takiej wypłaty nie należy wykazywać w dokumentach rozliczeniowych składanych do ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.)

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej... (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.