Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 12 czerwca 2021 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021 r., godz. 12:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 97.665 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 14.06.2021 r.
 • Jak rozstrzygnąć zbieg tytułów do ubezpieczeń w ZUS?
czwartek - 17.06.2021 r.
 • Warunki zatrudniania pracowników niepełnosprawnych
 • VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie
poniedziałek - 21.06.2021 r.
 • Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
czwartek - 24.06.2021 r.
 • Rachunkowość dla początkujących - wybrane zagadnienia
 • Opodatkowanie spadków i darowizn - porady i wyjaśnienia
14.06.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2021 r. - urzędy skarbowe
15.06.2021 r. (wtorek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2021 r. (...)
21.06.2021 r. (poniedziałek) mija termin:
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2021 r. - dysponenci części budżetowych
złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za maj 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
Udzielanie przerw na karmienie i ustalanie wynagrodzenia za czas przerwy
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 7 - Spis treści »
Dział: Prawo pracy w praktyce
Autor: Ewa Madejek
Udzielanie przerw na karmienie i ustalanie wynagrodzenia za czas przerwy

Do uprawnień związanych z rodzicielstwem zalicza się przerwy na karmienie dziecka piersią. Ich wymiar zależy od liczby karmionych dzieci, a także od dziennej liczby godzin pracy pracownicy. Przerwy te mogą być łączone oraz udzielane na początku albo na końcu dnia pracy.

Prawo do przerwy na karmienie

Przerwy na karmienie dziecka piersią zależą od dobowego wymiaru czasu pracy pracownicy. Ponadto ich wymiar determinuje liczba karmionych dzieci. W przypadku gdy:

 • czas pracy pracownicy w danej dobie jest dłuższy niż 6 godzin - przysługuje jej prawo do dwóch półgodzinnych przerw,
 • czas pracy pracownicy w danej dobie jest dłuższy niż 6 godzin i karmi ona więcej niż jedno dziecko - przysługuje jej prawo do dwóch przerw po 45 minut każda,
 • czas pracy pracownicy wynosi od 4 do 6 godzin dziennie - przysługuje jej prawo do jednej półgodzinnej przerwy,
 • czas pracy pracownicy wynosi od 4 do 6 godzin dziennie i karmi ona więcej niż jedno dziecko - przysługuje jej prawo do jednej przerwy w pracy wynoszącej 45 minut (art. 187 § 1 i 2 K.p.).

Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie nie przysługują przerwy na karmienie.

Przerwy półgodzinne lub 45-minutowe na wniosek pracownicy mogą być łączone. W konsekwencji takiego łączenia pracownica będzie mogła skorzystać z jednej godzinnej lub półtoragodzinnej przerwy na karmienie.

Ważne jest, że przerwy na karmienie dziecka piersią wliczane są do czasu pracy, co gwarantuje zachowanie za nie prawa do wynagrodzenia.

Przerwy na wniosek

Przepisy Kodeksu pracy dla skorzystania z przerw na karmienie dziecka piersią nie przewidują szczególnych wymogów formalnych. Aby więc pracownicy mogły być one udzielone, powinna ona złożyć pisemny wniosek w tej sprawie wraz z oświadczeniem, że karmi dziecko naturalnie.

Przepisy nie wskazują limitu czasu ani wieku dziecka, do którego pracownica może karmić dziecko piersią. Oznacza to, że przez okres tego karmienia może ona korzystać z przerw na karmienie, nawet gdy dziecko ma np. 3 lata.

W kwestii limitowania okresu karmienia dziecka piersią i jego dokumentowania stanowisko zajęła Państwowa Inspekcja Pracy. W wyjaśnieniach dostępnych na stronie internetowej www.pip.gov.pl, uznała, że: "(...) Przerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy, na podstawie jej oświadczenia, że karmi dziecko piersią. Ww. przepis nie wprowadza żadnych ograniczeń czasowych dotyczących korzystania przez pracownicę z ww. uprawnienia ani nie uzależnia uprawnienia do przerw od wieku dziecka. Nie istnieją też szczególne wymagania co do tego, jak pracownica ma udowodnić fakt karmienia dziecka. Kodeks pracy nie wymaga przedłożenia pracodawcy stosownego zaświadczenia lekarskiego. Wystarczające powinno być samo oświadczenie pracownicy. (...)".

Tak samo uznał Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie żądania od pracownic zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią (por. interwencja RPO z dnia 23 lutego 2018 r., www.rpo.gov.pl).

Wynagrodzenie za przerwy na karmienie

Za czas przerw na karmienie dziecka piersią pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Przerwa ta nie ma jednak ani charakteru zwolnienia od pracy, ani też okresu niewykonywania pracy.

Zasady ustalenia wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). W § 5 ust. 1 przewiduje ono, że przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Przerwa na karmienie nie jest wprost zaliczona do zwolnień od pracy czy okresów niewykonywania pracy. Podobnie jest także z przerwą śniadaniową czy - dla pracowników niepełnosprawnych - przerwą na odpoczynek i gimnastykę usprawniającą. Jednakże zgodnie z przepisami wprowadzającymi te przerwy, wlicza się je pracownikowi do czasu pracy, co pozwala na traktowanie ich na równi z okresami pracy i wynagradzanie tak jak za pracę.

Należy dodać, że przy ustalaniu wynagrodzenia za czas przerw na karmienie w innym systemie płacowym niż czasowy (np. akordowym), wynagrodzenie nie może uwzględniać tylko samych wyników pracy. Prowadziłoby to bowiem do tego, że za czas przerw na karmienie pracownica nie otrzymałaby wynagrodzenia.

Przykład

Pracownica jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowej organizacji czasu pracy po 8 godzin na dobę. Przysługuje jej wynagrodzenie w wysokości 25 zł na godzinę. Pracownica złożyła wniosek o korzystanie z połączonych dwóch przerw na karmienie rocznego dziecka piersią, w łącznym wymiarze 1 godziny. Z przerwy tej zamierza korzystać w ostatniej godzinie pracy, czyli będzie wychodziła do domu godzinę wcześniej.

Pracownicy za czas przerw na karmienie dziecka piersią przysługuje normalna stawka godzinowa. Ustalając wynagrodzenie za dany miesiąc, należy pomnożyć liczbę godzin wynikającą z rozkładu czasu pracy przez stawkę za godzinę. Przy czym do czasu pracy powinny też być zaliczone godziny wykorzystywane przez pracownicę jako przerwy na karmienie dziecka. Czas ten podlega bowiem zaliczeniu do czasu pracy pracownicy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Służba bhp w małym zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 7
Zaświadczenie o niekaralności tylko na podstawie przepisów
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 7
Zmiana stanowiska pracy bez nowych akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021, strona 7
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.