Gazeta Podatkowa

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Gazeta Podatkowa
Wszystko o podatkach, rachunkowości i prawie pracy
ISSN 2083-9618
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:52 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 62.336 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Zamknij X
Wkrótce dodatki
poniedziałek - 22.07.2024 r.
 • Problemy płatników składek z ustalaniem okresu zasiłkowego
 • Zarząd sukcesyjny w firmie - na czym polega i jak go ustanowić?
czwartek - 25.07.2024 r.
 • Podatkowo-księgowe ujęcie amortyzacji
poniedziałek - 29.07.2024 r.
 • Sporządzanie i aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia
 • Obowiązki w PCC przy umowie spółki
czwartek - 01.08.2024 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług
 • INTRASTAT w działalności firmy
22.07.2024 r. (poniedziałek) mija termin:
przekazanie sprawozdania Rb-28UE KPO za czerwiec 2024 r. przez dysponenta części 34 do Ministerstwa Finansów
przekazanie sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) do (...)
przekazanie sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2024 r. przez dysponentów części budżetowych (...)
przekazanie sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2024 r. przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) do dysponentów części (...)
przekazanie jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2024 r. do zarządu jednostki (...)
Sankcje karnoskarbowe dla biura za rozliczenie prywatnych wydatków klienta
Źródło: Gazeta Podatkowa nr 46 (2129) z dnia 06.06.2024, strona 4 - Spis treści »
Dział: O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Autor: Paweł Cierkoński
Sankcje karnoskarbowe dla biura za rozliczenie prywatnych wydatków klienta

Prowadzę biuro rachunkowe. Czy w sytuacji, gdy ujmę w kosztach podatkowych wydatki niezwiązane z działalnością podatnika, za jego poleceniem, grożą mi jakieś kary na gruncie Kodeksu karnego skarbowego?

art. 9 § 3 Kodeku karnego skarbowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 628) wynika, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Wskazana w tym przepisie umowa jako źródło zajmowania się cudzymi sprawami gospodarczymi pozwala pociągać do odpowiedzialności również osoby zajmujące się prowadzeniem księgowości podatnika - w tym w oparciu o umowę o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Nie ma automatyzmu pociągania osób prowadzących księgowość podatnika do odpowiedzialności karnoskarbowej, gdy na skutek wadliwego prowadzenia ksiąg i składania deklaracji podatkowych dochodzi do uszczuplenia należności publicznoprawnej. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów i odliczenie VAT z wątpliwej faktury może być wyłączną decyzją podatnika, której księgowy często nie jest świadomy. W szeregu przypadków biuro rachunkowe tylko na podstawie treści faktury może nie być w stanie ustalić, że wydatek dokumentowany przez fakturę nie powinien stanowić kosztów uzyskania przychodu, a VAT nie powinien być odliczany. Krótko mówiąc, poziom rozeznania w okolicznościach dotyczących czynu podatnika i jego księgowego może być zupełnie różny.

Ma to decydujące znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności karnoskarbowej. Przestępstwo czy wykroczenie karnoskarbowe można bowiem popełnić tylko umyślnie (z nielicznymi wyjątkami przewidzianymi w K.k.s.). Umyślność może też mieć postać zamiaru ewentualnego, czyli gdy sprawca - przewidując możliwość popełnienia czynu zabronionego - na to się godzi (art. 4 § 2 K.k.s.). Jeśli jednak sprawca, nie mając zamiaru popełnienia czynu zabronionego, popełnia go na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć (art. 4 § 3 K.k.s.), to mamy do czynienia z nieumyślnością, która, co do zasady, wyklucza odpowiedzialność karnoskarbową.

Dlatego inaczej, z punktu widzenia odpowiedzialności biura rachunkowego, będzie oceniana sytuacja, gdy księguje się fakturę odnoszącą się wprost do przedmiotu działalności podatnika, a inaczej, gdy tym dokumentem jest np. faktura za wakacje podatnika i jego rodziny w Egipcie. W tym drugim, jaskrawym przypadku nawet adnotacja na dokumencie o zaksięgowaniu z polecenia klienta nie będzie sposobem na uniknięcie sprawy karnoskarbowej. Wręcz przeciwnie, będzie to dla urzędu skarbowego i sądu dowodem świadomości księgowego o tym, że dokument nie powinien być ujęty w ewidencjach podatnika.

Dla oceny odpowiedzialności księgowego jako podmiotu z art. 9 § 3 K.k.s. istotne znaczenie ma treść umowy wiążącej go z podatnikiem. Ostatecznie to umowa o usługowe prowadzenie ksiąg decyduje o zakresie zajmowania się sprawami gospodarczymi, w tym finansowymi podatnika. Proste zastrzeżenie w umowie o prowadzenie ksiąg, że zleceniobiorca nie weryfikuje dokumentów przedkładanych przez klienta, nie jest jednak sposobem na uniknięcie odpowiedzialności karnoskarbowej. Art. 9 § 3 K.k.s. wymienia również faktyczne zajmowanie się cudzymi sprawami gospodarczymi jako podstawę przyjęcia współsprawstwa czynu zabronionego. Postępowanie dowodowe może wykazać, że zakres obowiązków i uprawnień księgowego jest zgoła odmienny od określonych w umowie. W efekcie zeznania świadków, wyjaśnienia podejrzanego mogą wystarczyć do zanegowania zakresu powierzenia spraw podatkowych księgowemu mającego wynikać z umowy.


K.k.s. ustanawia zasadę domniemania niewinnności.


W postępowaniu karnoskarbowym obowiązuje jednak fundamentalna dla prawa karnego zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego (podejrzanego). Rolą oskarżyciela publicznego jest wykazanie, że doszło do wypełnienia znamion przestępstwa lub wykroczenia karnoskarbowego. Dotyczy to również kwestii wiedzy i rozeznania księgowego o zdarzeniu gospodarczym, którego odbiciem ma być budząca wątpliwości faktura czy inny dokument. Takie okoliczności o wiele łatwiej wykazać w przypadku księgowego zatrudnionego przez podatnika, a o wiele trudniej w przypadku zewnętrznego, usługowego prowadzenia księgowości.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.