Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Wyjaśnienia resortowe - Archiwum

Wyjaśnienia resortowe - Archiwum

Pokazuj tematy z roku:            Wyświetlanie wyników:   

Pokazuj tematy z działu:   

Tytuł artykułu / dział Wydanie gazety
Amortyzacja używanego lokalu niemieszkalnego Nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020, str. 16
Aport do spółki komandytowej a PCC Nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020, str. 16
Brak obowiązku dokonania aktualizacji VAT-26 Nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, str. 16
Brak obowiązku wymiany przez podmiot leczniczy kasy na kasę on-line Nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020, str. 16
Brak prawa do odliczenia VAT Nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020, str. 16
Czynsz regulowany w gotówce a koszty podatkowe Nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, str. 16
Darowizna przedsiębiorstwa bez PCC Nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020, str. 16
Dbałość o wygląd przedsiębiorcy a firmowe koszty Nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, str. 16
Dokument uprawniający do odliczenia VAT Nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, str. 16
Dokumenty potwierdzające WDT Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, str. 16
Ewidencjonowanie w kasie sprzedaży własnych produktów rolnych Nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020, str. 16
Karty na posiłki profilaktyczne ze składką ZUS Nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020, str. 16
Karty sportowo-rekreacyjne w przychodach pracowniczych Nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, str. 16
Kasa fiskalna przy pośrednictwie w sprzedaży usług Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, str. 16
Kiedy darowizna nieruchomości podlega VAT? Nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020, str. 16
Kiedy wystąpi obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej? Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, str. 16
Kosztowe rozliczenie wydatków na udział w targach Nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020, str. 16
Koszty dwóch samochodów w jednoosobowej firmie Nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020, str. 16
Koszty działalności w miejscu zamieszkania Nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020, str. 16
Koszty prowadzenia firmy w mieszkaniu Nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020, str. 16
Koszty przy zapłacie gotówką kontrahentowi zagranicznemu Nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, str. 16
Kradzież samochodu a korekta opłaty wstępnej i rat leasingowych Nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020, str. 16
Mały ZUS dla osoby świadczącej usługi stomatologiczne Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020, str. 16
Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT Nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020, str. 16
Możliwość wstecznej rejestracji na VAT Nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020, str. 16
Najem lokalu a ulga mieszkaniowa Nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020, str. 16
Nieodpłatne świadczenia na urlopie wychowawczym bez składek ZUS Nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, str. 16
Niezamortyzowana inwestycja w obcym środku trwałym Nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020, str. 16
Odliczenie 50% kwoty VAT z faktur dotyczących zakupu mieszkania Nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020, str. 16
Odliczenie VAT od pojazdów przeznaczonych na wynajem Nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020, str. 16
Odliczenie VAT od zakupu usług doradczych Nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, str. 16
Opodatkowanie budowli całkowicie zamortyzowanych Nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, str. 16
Opodatkowanie kontenerów podatkiem od nieruchomości Nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020, str. 16
Opodatkowanie lokalu niemieszkalnego Nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020, str. 16
Opodatkowanie nowo wybudowanej nieruchomości Nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020, str. 16
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości zespołu silosów Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, str. 16
Osoba współpracująca z rentą bez ubezpieczenia w ZUS Nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020, str. 16
Otrzymanie spłaty darowanej wierzytelności a przychód Nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020, str. 16
Panele fotowoltaiczne nie podlegają opodatkowaniu Nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020, str. 16
PCC przy umowie subwencji finansowej z PFR Nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020, str. 16
Podatek od nieruchomości przy dzierżawie gruntu Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, str. 16
Podatek od nieruchomości przy najmie na cele oświatowe Nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, str. 16
Podatek od nieruchomości przy najmie okazjonalnym Nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020, str. 16
Podstawa opodatkowania VAT sprzedaży towarów w cenie promocyjnej Nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020, str. 16
Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie bez PCC Nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, str. 16
Pożyczkobiorca nie zapłaci PCC od pożyczki zwolnionej z VAT Nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020, str. 16
Prawo do ulgi na zakup kasy rejestrującej on-line Nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020, str. 16
Prawo niepełnosprawnego przedsiębiorcy do ulgi w ZUS Nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, str. 16
Preferencyjna podstawa wymiaru składek ZUS nie dla lekarza po stażu Nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020, str. 16
Procedura marży przy sprzedaży maszyn rolniczych Nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, str. 16
Przebudowa dachu w uldze termomodernizacyjnej Nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, str. 16
Przekazanie podatnikowi PIT-11 e-mailem Nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020, str. 16
Przekształcenie spółki a zaległości podatkowe na raty Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, str. 16
Przy pobraniu błędnych zaliczek płatnik nie koryguje PIT-11 Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020, str. 16
Przychody firmowe nie są objęte 50% kosztami Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, str. 16
Przychód zleceniobiorcy z opłaconych za niego składek ZUS Nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020, str. 16
Rabat dla pracowników bez oskładkowania Nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020, str. 16
Rekompensata za nakłady na spadek bez PCC Nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020, str. 16
Rozliczanie przychodów z najmu składników zlikwidowanej firmy Nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020, str. 16
Rozliczenie zakupu komputera w uldze rehabilitacyjnej Nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, str. 16
Serwowanie w restauracji alkoholu wyklucza zwolnienie z VAT Nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020, str. 16
Składka zdrowotna przedsiębiorcy - menedżera Nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020, str. 16
Składka zdrowotna przy działalności w formie spółki cywilnej Nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020, str. 16
Składka zdrowotna za osobę współpracującą na emeryturze Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, str. 16
Skorygowanie faktury wystawionej do paragonu bez NIP nabywcy Nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020, str. 16
Skutki w VAT nałożenia dodatkowej opłaty (kary umownej) Nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, str. 16
Spłata kredytu na zbytą nieruchomość a ulga mieszkaniowa Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, str. 16
Sporządzenie faktury korygującej Nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, str. 16
Sprzedaż darowanego auta ze stratą a zapłata podatku Nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, str. 16
Sprzedaż lokalu niewprowadzonego do środków trwałych Nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020, str. 16
Sprzedaż samochodu osobowego w systemie VAT marża Nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, str. 16
Stawka VAT przy sprzedaży mieszkania z komórką i garażem Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020, str. 16
Strata z tytułu kradzieży gotówki a koszty firmowe Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, str. 16
Transakcje związane z nieruchomościami a zwolnienie z VAT Nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, str. 16
Ubezpieczeniom w ZUS podlega się do dnia zakończenia umowy Nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, str. 16
Ulga na zakup kas rejestrujących on-line Nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020, str. 16
Usługi dla byłego zagranicznego pracodawcy a ulga na start Nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, str. 16
Usługi prawnicze a kasa rejestrująca Nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020, str. 16
VAT przy pobieraniu opłat na targowisku miejskim Nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020, str. 16
VAT z faktur wystawionych w okresie przed i po połączeniu spółek Nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, str. 16
VAT z tytułu przekazania pracownikom karnetów Nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020, str. 16
Wartość auta do limitu kosztów w zmienianej umowie leasingu Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020, str. 16
Wartość zorganizowanych dojazdów a przychody pracownicze Nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020, str. 16
Warunki stosowania procedury VAT marża Nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, str. 16
Warunki umożliwiające realizację prawa do odliczenia VAT Nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020, str. 16
Wkład w postaci pracy wspólnika a PCC Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, str. 16
Wpłaty na otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze a VAT Nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020, str. 16
Wspólny adres zamieszkania nie zawsze decyduje w ZUS o współpracy Nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020, str. 16
Wydanie pracownikom kuponów żywnościowych Nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020, str. 16
Wydatki na edukację nie zawsze są kosztem podatkowym Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020, str. 16
Wydatki na psychoterapię uprawniają do ulgi rehabilitacyjnej Nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, str. 16
Wykonywanie usług na rzecz firmy męża bez składek ZUS Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, str. 16
Wykonywanie zlecenia w ramach prowadzonej firmy a ZUS Nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020, str. 16
Wynagrodzenie wspólnika za usługi jako koszty w spółce Nr 54 (1720) z dnia 6.07.2020, str. 16
Wystawienie zwykłej faktury do faktury uproszczonej Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, str. 16
Zakup artykułów spożywczych dla zatrudnionych a koszty Nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020, str. 16
Zamiana nieruchomości niekiedy bez PCC Nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020, str. 16
Zapłata wekslem a ograniczenia dotyczące transakcji gotówkowych Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, str. 16
Zasady rozliczania strat podatkowych Nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020, str. 16
Zastosowanie 23% stawki podatku VAT dla dostawy mediów Nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020, str. 16
Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej Nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020, str. 16
Zerowy PIT nie od wszystkich świadczeń dla młodych Nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020, str. 16
ZUS członka zarządu spółki zatrudnionego w niej na etacie Nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020, str. 16
ZUS od dopłaty pracodawcy do składki grupowego ubezpieczenia Nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, str. 16
ZUS od kwoty rekompensaty za utratę jubileuszówki Nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020, str. 16
ZUS od kwoty stypendium za udział w szkoleniu i odbyciu stażu Nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, str. 16
Zwolnienie dla młodych a koszty podatkowe Nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020, str. 16
Zwolnienie podmiotowe przy świadczeniu usług wymiany opon Nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020, str. 16
Zwolnienie w pdof przy przejściu na emeryturę w trakcie roku Nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020, str. 16
Zwolnienie z opodatkowania budynków zabytkowych Nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020, str. 16
Zwolnienie z VAT przy sprzedaży zabudowanej działki Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, str. 16
Zwrot opłat parkingowych a przychód pracownika Nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020, str. 16
Zwrotne przeniesienie prawa własności bez PCC Nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020, str. 16
Źródło przychodu ze sprzedaży gruntu Nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, str. 16


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań FIRMA

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Aplikacja GOFIN SGK

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Asystent Gofin

Kalkulatory

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

Druki Gofin

Newslettery

Pytania Czytelników

 

Forum

Orzecznictwo dla firm

Tarcza Antykryzysowa

 

Indeks Księgowań BUDŻET

Przepisy Prawne

Terminy

 
       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.