Przedsiębiorca spełniający określone warunki może korzystać z tzw. małego ZUS i opłacać za siebie w danym roku kalendarzowym składki społeczne w ramach tzw. małego ZUS, jeżeli w odpowiednim terminie dokona prawidłowego zgłoszenia do ubezpieczeń. Tak stwierdził Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji z dnia 23 czerwca 2022 r., znak: WPI/200000/43/713/2022 . Przedsiębiorca, który wystąpił o wydanie interpretacji, w latach 2020-2021 (...)