W przypadku małżonków istnieje możliwość opodatkowania całego dochodu (przychodu) uzyskanego z tzw. najmu prywatnego składników objętych wspólnością majątkową małżeńską tylko przez jednego z nich. Warunkiem jest tu złożenie pisemnego oświadczenia w tej kwestii w ustawowym terminie. W 2022 r. termin złożenia takiego oświadczenia uzależniony jest jeszcze od wybranej przez małżonków formy opodatkowania. Korzystając ze skali podatkowej, muszą oni złożyć je (...)