Nowe terminy wdrażania rozwiązań związanych z e-Doręczeniami przewiduje nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ta nowelizacja to ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002). Wejdzie ona w życie z dniem 27 maja 2022 r. z wyjątkami, które nie dotyczą doręczeń elektronicznych. Przesunie ona m.in. termin objęcia (...)