Od 16 maja br. na obszarze Polski nie obowiązuje już stan epidemii - zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego. Tymczasem na okres trwania epidemii ustawodawca wprowadził w podatku dochodowym szereg ułatwień, wskazując jednocześnie termin ich obowiązywania. Część z tych ulgowych uregulowań straci swoją moc z dniem 31 maja 2022 r., gdyż w przepisach powiązano ich funkcjonowanie z końcem miesiąca, w którym (...)