Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, m.in. przychodów uzyskiwanych z najmu. W efekcie ich wprowadzenia zostały ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z tzw. prywatnego najmu, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jak i przychodów z najmu (...)