Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 50 (1507) z dn. 21.06.2018  »  Regulamin ochrony danych osobowych

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018, strona 18
dział: Wskazówki dla przedsiębiorcy
Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska

Regulamin ochrony danych osobowych

Administrator danych w celu zapewnienia przestrzegania w jednostce zasad ochrony danych osobowych może wprowadzić regulamin ochrony danych osobowych. Taki regulamin stanowi wykaz podstawowych obowiązków z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, dla pracowników, współpracowników, pracowników podmiotów trzecich, posiadających dostęp do danych osobowych, a także użytkowników systemów informatycznych z dostępem do danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

W regulaminie ochrony danych osobowych powinny zostać opisane zasady wynikające z wprowadzanych przez administratora danych w jednostce regulacji ochrony danych osobowych. Regulacje te mogą wynikać z takich dokumentów, jak np. Polityka bezpieczeństwa (Polityka ochrony danych osobowych) oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych.

Przykładowe zapisy Regulaminu przedstawiono poniżej.

1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

1.1. Każda osoba upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do:

  • przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym przez administratora danych (np. pracodawcę, zleceniodawcę),
    
  • ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem,
    
  • niewykorzystywania danych osobowych niezgodnie z zakresem i celem zadań powierzonych przez administratora danych,
    
  • zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których pracownik/zleceniobiorca ma dostęp,
    
  • zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przez administratora danych,
    
  • poinformowania administratora danych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych.

1.2. Zabrania się przekazywania bezpośrednio lub przez telefon danych osobowych osobom nieupoważnionym lub osobom, których tożsamości nie można zweryfikować.

1.3. Zabrania się przekazywania lub ujawniania danych osobom lub instytucjom, które nie przedstawiają podstawy prawnej do żądania dostępu do danych.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT

W punkcie tym należy opisać zasady posługiwania się szeroko rozumianym sprzętem IT, chodzi tu o komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony. Przykładowe zapisy dotyczące takiego sprzętu, jakie mogą znaleźć się w regulaminie to:

2.1. Użytkownik sprzętu przetwarzający dane osobowe korzystający ze sprzętu IT zobowiązany jest do jego ochrony przed jakimkolwiek zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2.2. Zabrania się samowolnego instalowania dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, zewnętrznej pamięci) lub podłączania jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego.

2.3. Użytkownik zobowiązany jest do uniemożliwienia osobom nieuprawnionym (np. klientom, pracownikom innych działów) wglądu do danych wyświetlanych na monitorach komputerowych.

2.4. Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest wylogować się z systemu informatycznego i wyłączyć komputer, a następnie zabezpieczyć stanowisko pracy.

2.5. Użytkownicy powinni stosować się do obowiązującej w jednostce Polityki haseł.

2.6. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania (np. na swoim komputerze, na dysku sieciowym, w programie lub aplikacji, w poczcie elektronicznej).

2.7. Prawo do zmiany uprawnień przysługuje wyłącznie administratorowi systemów informatycznych.

3. Zabezpieczanie dokumentacji papierowej

3.1. Pracownicy są zobowiązani do stosowania tzw. Polityki czystego biurka.

3.2. Pracownicy przetwarzający dane osobowe zobowiązani są do niszczenia dokumentów i wydruków zawierających dane osobowe w niszczarkach.

3.3. Zabrania się pozostawiania dokumentów z danymi osobowymi poza zabezpieczonymi pomieszczeniami, np. w korytarzach, na kserokopiarkach, drukarkach, w pomieszczeniach konferencyjnych.

3.4. Zabrania się wyrzucania niezniszczonych dokumentów na śmietnik lub porzucania ich na zewnątrz, np. na terenach publicznych miejskich lub w lesie.

4. Korzystanie z internetu

4.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z internetu wyłącznie w celach służbowych.

4.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez oprogramowanie instalowane bez zgody administratora systemów informatycznych.

4.3. Zabrania się korzystania ze stron, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym hakerskim, pornograficznym lub innym zakazanym przez prawo.

4.4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.

4.5. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikony kłódki oraz adresu WWW rozpoczynającego się frazą "https:".

5. Korzystanie z poczty elektronicznej

5.1. W przypadku przesyłania danych osobowych poza organizację należy wykorzystywać mechanizmy kryptograficzne.

5.2. Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe adresowanie wysyłanej poczty.

5.3. Pliki dołączone do poczty należy otwierać dopiero po weryfikacji nadawcy. Nie należy otwierać załączników niewiadomego pochodzenia (spam).

5.4. Nie należy korzystać z hiperlinków w e-mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron zainfekowanych lub niebezpiecznych.

5.5. Podczas wysyłania poczty do wielu adresatów jednocześnie należy użyć metody "Ukryte do wiadomości - UDW".

5.6. E-mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.

Najpopularniejsze w dziale „Wskazówki dla przedsiębiorcy”

Rejestry czynności przetwarzania w biurach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Wdrożenie RODO w biurach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Zawieranie umów po wejściu w życie RODO

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018

Telefoniczna weryfikacja danych pracowników przez banki

Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018

Ustalanie zatrudnienia przy rozliczeniach z PFRON

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Nowe zasady w e-handlu

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Ochrona danych osobowych rolników ryczałtowych

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018

Temperatura w miejscu pracy w okresie letnim

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Prawa przedsiębiorcy w relacjach z urzędnikami

Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018

Firma wpisana do CEIDG pod cudzym adresem

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018

Dane wpisywane we wniosku CEIDG-1

Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Promocja unijnego projektu na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Wyrok karny a dochodzenie odszkodowania

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Pomoc członka rodziny w dniach objętych zakazem handlu

Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Prowadzenie lombardu a zakaz handlu w niedzielę

Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018

Wypłata wynagrodzenia a termin złożenia wniosku do PFRON

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018

Opłata za czynności kontrolne prowadzone przez Sanepid

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Sposób prowadzenia książki kontroli w wersji elektronicznej

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Zawieszenie działalności z pracownikami na urlopach macierzyńskich

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Odpowiedzialność pracownicy za brak dofinansowania z PFRON

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018

Zatrudnianie cudzoziemców będących studentami i absolwentami

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Stażysta w projekcie EFS i działalność gospodarcza

Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018

Limity płatności kartą są niedopuszczalne

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018

Gdy spółka nie płaci należności w terminie

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Opłata reklamowa za firmowy szyld

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018

Kapitał na rozwój biznesu

Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Stypendium a składki na ubezpieczenia społeczne w projekcie

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Uproszczone metody rozliczania wydatków w projekcie

Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Wykonywanie pracy w Polsce przez ukraińskiego farmaceutę

Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.