Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  O Gazecie

WKRÓTCE DODATKI

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

GAZETA PODATKOWA
Drodzy Czytelnicy!

Gazeta Podatkowa to ŚWIETNE źródło informacji niezbędnych dla księgowych, kadrowców, przedsiębiorców, podatników i płatników. Ukazuje się 2 razy w tygodniu - w każdy poniedziałek i czwartek. Zdecydowanie dominują w niej zagadnienia z zakresu podatków (szczególnie podatku VAT i podatku dochodowego), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń ZUS oraz rachunkowości. Omawia również problematykę postępowania przed organami podatkowymi, prawa gospodarczego i rodzinnego.

Na łamach Gazety opisywane są bieżące informacje z życia gospodarczego, w tym zmiany przepisów prawnych. Prezentowane są aktualne stanowiska organów podatkowych oraz wyroki sądów. Publikowane teksty rozstrzygają problemy zgłaszane przez Czytelników, zawierają dużo praktycznych wyjaśnień i przykładów.

Do każdego numeru Gazety dołączane są bezpłatne dodatki zawierające opracowania tematów z różnych dziedzin.

Działy tematyczne
 1. Aktualności i sygnały
   nowe przepisy dla pracodawcy i pracownika   bieżące stanowiska organów podatkowych i sądów   informacje o pracach parlamentu   ważne terminy rozliczeń z fiskusem, ZUS itp.   krótkie informacje podatkowe i gospodarcze 
 2. O czym Czytelnik wiedzieć powinien
   rozstrzygnięcia bieżących, istotnych problemów   podatki   prawo pracy   składki ZUS   zasiłki   emerytury   renty   rachunkowość 
 3. Rozliczamy podatek dochodowy
   o zmianach w ustawach podatkowych   rozwiązania pozwalające zoptymalizować podatek   jak prawidłowo ustalić podatek dochodowy   jak korzystać z ulg i odliczeń podatkowych 
 4. VAT i akcyza
   problemy dotyczące stosowania przepisów o VAT   kiedy odliczyć i jak otrzymać zwrot VAT   faktury, ewidencje, deklaracje   korekty rozliczeń i ich skutki   stawki podatkowe 
 5. Prawo pracy w praktyce
   uprawnienia i obowiązki pracownicze   rozliczanie czasu pracy   zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę   wszystko o urlopach   regulacje dotyczące rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
 6. Składki ZUS
   przychody, od których nie płacimy składek ZUS   ubezpieczenia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego i przebywania na urlopie wychowawczym   obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących działalność gospodarczą   dokumentacja przekazywana do ZUS 
 7. Emerytury, renty, zasiłki
   zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń   zasady ustalania emerytur, rent i zasiłków   jakie składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków   jakie świadczenia przysługują w razie choroby   finansowe konsekwencje naruszania przepisów o ubezpieczeniu społecznym   zasady nabywania świadczenia przedemerytalnego   wskazówki dotyczące kapitału początkowego 
 8. Postępowanie przed fiskusem
   prawa podatnika w kontakcie z organami podatkowymi   jak zakwestionować decyzję podatkową   jak odzyskać nadpłatę podatku   korygowanie deklaracji podatkowych   czego urząd skarbowy ma prawo żądać od podatnika   odpowiedzialność podatkowa osób trzecich 
 9. Poradnik podatkowo-kadrowy
   rozwiązania problemów najczęściej występujących w firmach   podatki   rachunkowość   prawo pracy   składki ZUS 
 10. Rachunkowość dla każdego
   możliwości uproszczeń w ewidencji księgowej   dokumentowanie operacji gospodarczych, zasady funkcjonowania kont księgowych   jak sporządzić i rozumieć bilans   zasady rozliczania kosztów   jak ujmować przychody i wydatki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 
 11. Przewodnik Gazety Podatkowej
   szerokie, przekrojowe opracowania ważnych zagadnień z zakresu podatków, ubezpieczeń i świadczeń z ZUS, obowiązków pracodawców   omówienia nowości w przepisach prawnych istotnych dla firm 
 12. Orzecznictwo i interpretacje prawne
   prezentacja i komentarze do najciekawszych wyroków sądów i interpretacji organów podatkowych 
 13. Spółki i wspólnicy
   tworzenie i rozwiązywanie spółek różnego typu   wnoszenie udziałów i dopłat do spółek   prawa i obowiązki wspólników   korzyści z bycia wspólnikiem   stosunki majątkowe w spółkach   funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych 
 14. Wskazówki dla przedsiębiorcy
   rozpoczęcie działalności gospodarczej   kontrola w firmie   problematyka zamówień publicznych   prawo działalności gospodarczej   obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów o ochronie środowiska 
 15. Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
   całościowe rozwiązania problemów przedsiębiorców i kadrowych – w jednym miejscu kompletna odpowiedź   podatki   rachunkowość   ubezpieczenia i świadczenia z ZUS   problemy pracownicze 
 16. Druki - praktyczne wypełnianie
   druki w rozliczeniach z organami podatkowymi   formularze dla celów ZUS   dokumenty kadrowe   druki w postępowaniach sądowych   wzory umów 
  Firma dla początkujących
   obowiązki rejestracyjne i zgłoszeniowe   rozliczenia z organami podatkowymi i ZUS   ewidencja księgowa   zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej   kontakty z kontrahentami 
 17. Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
   odpowiedzi na wybrane pytania zadawane na forum internetowym naszego Wydawnictwa 
 18. Prawnik radzi
   prawo rodzinne i opiekuńcze   małżeńskie ustroje majątkowe   prawo spadkowe, opodatkowanie spadków   księgi wieczyste i hipoteka   prawo budowlane   prawo karne i prawo wykroczeń   sprawy obywatelskie 
 19. Wskaźniki i stawki
   diety i inne należności z tytułu podróży służbowej   odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych   wysokość zasiłków i świadczeń   wysokość składek ZUS   wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych   stawki podatkowe   tabela kursów średnich NBP 
Dodatki
 • Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
  Zawierają kompleksowe opracowania dotyczące wybranego zagadnienia, a także ujednolicone przez redakcję przepisy prawne związane z tematyką dziennika.
 • Płyty CD
Zapraszamy do prenumeraty GAZETY PODATKOWEJ !
Idealny dziennik dla każdej firmy i instytucji - tylko o podatkach, rachunkowości
i prawie pracy - bez polityki, minimum reklam !
Wydawca
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60