Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  O Gazecie

WKRÓTCE DODATKI

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

GAZETA PODATKOWA
Drodzy Czytelnicy!

Gazeta Podatkowa to ŚWIETNE źródło informacji niezbędnych dla księgowych, kadrowców, przedsiębiorców, podatników i płatników. Ukazuje się 2 razy w tygodniu - w każdy poniedziałek i czwartek. Zdecydowanie dominują w niej zagadnienia z zakresu podatków (szczególnie podatku VAT i podatku dochodowego), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń ZUS oraz rachunkowości. Omawia również problematykę postępowania przed organami podatkowymi, prawa gospodarczego i rodzinnego.

Na łamach Gazety opisywane są bieżące informacje z życia gospodarczego, w tym zmiany przepisów prawnych. Prezentowane są aktualne stanowiska organów podatkowych oraz wyroki sądów. Publikowane teksty rozstrzygają problemy zgłaszane przez Czytelników, zawierają dużo praktycznych wyjaśnień i przykładów.

Do każdego numeru Gazety dołączane są bezpłatne dodatki zawierające opracowania tematów z różnych dziedzin.

Działy tematyczne
 1. Aktualności i sygnały
   nowe przepisy dla pracodawcy i pracownika   bieżące stanowiska organów podatkowych i sądów   informacje o pracach parlamentu   ważne terminy rozliczeń z fiskusem, ZUS itp.   krótkie informacje podatkowe i gospodarcze 
 2. O czym Czytelnik wiedzieć powinien
   rozstrzygnięcia bieżących, istotnych problemów   podatki   prawo pracy   składki ZUS   zasiłki   emerytury   renty   rachunkowość 
 3. Rozliczamy podatek dochodowy
   o zmianach w ustawach podatkowych   rozwiązania pozwalające zoptymalizować podatek   jak prawidłowo ustalić podatek dochodowy   jak korzystać z ulg i odliczeń podatkowych 
 4. VAT i akcyza
   problemy dotyczące stosowania przepisów o VAT   kiedy odliczyć i jak otrzymać zwrot VAT   faktury, ewidencje, deklaracje   korekty rozliczeń i ich skutki   stawki podatkowe 
 5. Prawo pracy w praktyce
   uprawnienia i obowiązki pracownicze   rozliczanie czasu pracy   zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę   wszystko o urlopach   regulacje dotyczące rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
 6. Składki ZUS
   przychody, od których nie płacimy składek ZUS   ubezpieczenia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego i przebywania na urlopie wychowawczym   obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących działalność gospodarczą   dokumentacja przekazywana do ZUS 
 7. Emerytury, renty, zasiłki
   zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń   zasady ustalania emerytur, rent i zasiłków   jakie składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków   jakie świadczenia przysługują w razie choroby   finansowe konsekwencje naruszania przepisów o ubezpieczeniu społecznym   zasady nabywania świadczenia przedemerytalnego   wskazówki dotyczące kapitału początkowego 
 8. Postępowanie przed fiskusem
   prawa podatnika w kontakcie z organami podatkowymi   jak zakwestionować decyzję podatkową   jak odzyskać nadpłatę podatku   korygowanie deklaracji podatkowych   czego urząd skarbowy ma prawo żądać od podatnika   odpowiedzialność podatkowa osób trzecich 
 9. Poradnik podatkowo-kadrowy
   rozwiązania problemów najczęściej występujących w firmach   podatki   rachunkowość   prawo pracy   składki ZUS 
 10. Rachunkowość dla każdego
   możliwości uproszczeń w ewidencji księgowej   dokumentowanie operacji gospodarczych, zasady funkcjonowania kont księgowych   jak sporządzić i rozumieć bilans   zasady rozliczania kosztów   jak ujmować przychody i wydatki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 
 11. Przewodnik Gazety Podatkowej
   szerokie, przekrojowe opracowania ważnych zagadnień z zakresu podatków, ubezpieczeń i świadczeń z ZUS, obowiązków pracodawców   omówienia nowości w przepisach prawnych istotnych dla firm 
 12. Orzecznictwo i interpretacje prawne
   prezentacja i komentarze do najciekawszych wyroków sądów i interpretacji organów podatkowych 
 13. Spółki i wspólnicy
   tworzenie i rozwiązywanie spółek różnego typu   wnoszenie udziałów i dopłat do spółek   prawa i obowiązki wspólników   korzyści z bycia wspólnikiem   stosunki majątkowe w spółkach   funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych 
 14. Wskazówki dla przedsiębiorcy
   rozpoczęcie działalności gospodarczej   kontrola w firmie   problematyka zamówień publicznych   prawo działalności gospodarczej   obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów o ochronie środowiska 
 15. Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
   całościowe rozwiązania problemów przedsiębiorców i kadrowych – w jednym miejscu kompletna odpowiedź   podatki   rachunkowość   ubezpieczenia i świadczenia z ZUS   problemy pracownicze 
 16. Druki - praktyczne wypełnianie
   druki w rozliczeniach z organami podatkowymi   formularze dla celów ZUS   dokumenty kadrowe   druki w postępowaniach sądowych   wzory umów 
  Firma dla początkujących
   obowiązki rejestracyjne i zgłoszeniowe   rozliczenia z organami podatkowymi i ZUS   ewidencja księgowa   zakładanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej   kontakty z kontrahentami 
 17. Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
   odpowiedzi na wybrane pytania zadawane na forum internetowym naszego Wydawnictwa 
 18. Prawnik radzi
   prawo rodzinne i opiekuńcze   małżeńskie ustroje majątkowe   prawo spadkowe, opodatkowanie spadków   księgi wieczyste i hipoteka   prawo budowlane   prawo karne i prawo wykroczeń   sprawy obywatelskie 
 19. Wskaźniki i stawki
   diety i inne należności z tytułu podróży służbowej   odsetki ustawowe i od zaległości podatkowych   wysokość zasiłków i świadczeń   wysokość składek ZUS   wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych   stawki podatkowe   tabela kursów średnich NBP 
Dodatki
 • Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi
  Zawierają kompleksowe opracowania dotyczące wybranego zagadnienia, a także ujednolicone przez redakcję przepisy prawne związane z tematyką dziennika.
 • Płyty CD
Zapraszamy do prenumeraty GAZETY PODATKOWEJ !
Idealny dziennik dla każdej firmy i instytucji - tylko o podatkach, rachunkowości
i prawie pracy - bez polityki, minimum reklam !
Wydawca
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60