Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

Bilans 2017


Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)

Ewidencja odszkodowania przyznanego na przełomie roku

Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)

Odpis aktualizujący wartość nieprzydatnych materiałów w księgach rachunkowych

Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)

Prezentacja w bilansie zobowiązania płatnego w ratach za zakup środka trwałego

Ewidencja wynagrodzeń i składek ZUS na przełomie roku

Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Prezentacja w bilansie kredytu w rachunku bieżącym

Środek trwały w budowie na dzień bilansowy

Ustalanie wyniku finansowego w porównawczym rachunku zysków i strat

Ustalanie wyniku finansowego w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat

Uproszczenia w sporządzaniu rachunku zysków i strat

Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej

Ujęcie podatku dochodowego w rachunku zysków i strat

Przychody i koszty finansowe w rachunku zysków i strat

Elementy sprawozdania finansowego osoby fizycznej

Ujęcie w księgach i bilansie nadpłaty należności

Pozostałe przychody i koszty operacyjne w rachunku zysków i strat

Ujęcie w księgach faktury kosztowej dotyczącej 2017 r., a wystawionej w 2018 r.

Kurs do bilansowej wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej

Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat

Przychody ze sprzedaży w rachunku zysków i strat

Rozliczenie nadwyżki materiałów w księgach rachunkowych

Sporządzanie uproszczonego bilansu

Towary na terenie strzeżonym inwentaryzowane okresowo

Odroczony podatek dochodowy na dzień bilansowy

Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów

Tworzenie rezerw na dzień bilansowy

Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych

Możliwość niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego

[1] [2] [następna]
DARMOWE PROGRAMY
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60