Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Wyjaśnienia resortowe - Archiwum

Wyjaśnienia resortowe - Archiwum

Pokazuj tematy z roku:            Wyświetlanie wyników:   

Pokazuj tematy z działu:   

Tytuł artykułu / dział Wydanie gazety
Adres na fakturze wystawianej przez osobę fizyczną Nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018, str. 16
Amortyzacja budynku według indywidualnej stawki Nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018, str. 16
Bezczynszowe korzystanie z nieruchomości a przychód podatkowy Nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018, str. 16
Dane na fakturze wystawionej dla podmiotu prowadzącego przedszkole Nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018, str. 16
Dbałość o wygląd pracowników w kosztach pracodawcy Nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018, str. 16
Deweloper płaci podatek od nieruchomości za sieć wodociągową Nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018, str. 16
Dochód pełnoletniego dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej Nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018, str. 16
Dofinansowanie kształcenia pracownika bez składek ZUS Nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018, str. 16
Dokumentowanie zakupu leków dla celów ulgi podatkowej Nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018, str. 16
Faktura u podatnika zwolnionego z VAT Nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018, str. 16
Fundacja nie zawsze zwolniona jest z PCC Nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, str. 16
Indywidualna działalność i w formie spółki cywilnej a VAT Nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, str. 16
Jednorazowa amortyzacja a zaliczka na środek trwały Nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018, str. 16
Jednorazowa amortyzacja środków transportu Nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018, str. 16
Korzystanie z ulgi na start przez wspólnika spółki cywilnej Nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018, str. 16
Koszt ubezpieczenia strat z tytułu działań członków organów spółki Nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018, str. 16
Kosztowe rozliczanie wydatków na podnoszenie kwalifikacji Nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018, str. 16
Koszty leasingowanego auta używanego w sposób mieszany Nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018, str. 16
Koszty zbycia nieruchomości nabytej w spadku Nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018, str. 16
Kupno i sprawdzenie pojazdu za granicą nie zwalnia z PCC Nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018, str. 16
Kwalifikacja przychodów z prywatnych korepetycji Nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018, str. 16
Kwota nabycia przy sprzedaży auta w procedurze marży Nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018, str. 16
Lekarz po stażu nie skorzysta z ulgi w składkach ZUS Nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018, str. 16
Metoda amortyzacji nie podlega korygowaniu Nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018, str. 16
Moment powstania przychodu z usług budowlanych Nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018, str. 16
Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT Nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018, str. 16
Możliwość odliczenia VAT od zakupów sprzed rejestracji Nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018, str. 16
Nabycie gospodarstwa rolnego a PCC Nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018, str. 16
Nabycie spółdzielczego prawa w egzekucji podlega PCC Nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018, str. 16
Nie każde odszkodowanie jest kosztem firmowym Nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018, str. 16
Nie każde zwolnienie ze składek ZUS dla zleceniobiorców Nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018, str. 16
Nie płaci się składek ZUS od wynagrodzenia członków rady fundacji Nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018, str. 16
Nieodpłatne stroje z logo firmy a przychód pracownika Nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018, str. 16
Obciążanie kosztów dietą za podróż przedsiębiorcy Nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018, str. 16
Obciążenie kosztów towarami wydanymi kontrahentom nieodpłatnie Nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018, str. 16
Obowiązki płatnicze przy zleceniu realizowanym za granicą Nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018, str. 16
Obowiązki płatnika pdof przy przekwalifikowaniu umów o dzieło Nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018, str. 16
Obowiązki płatnika przy wypłacie zasiłków dla zleceniobiorcy Nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018, str. 16
Obowiązki w VAT wynajmującego lokale mieszkalne Nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018, str. 16
Od wykupu pojazdu z leasingu nie płaci się PCC Nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018, str. 16
Odliczenie VAT z faktur sprzed połączenia spółek Nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018, str. 16
Odszkodowanie dla zwolnionego pracownika bez składek ZUS Nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018, str. 16
Opłaty dodatkowe a przychód z prywatnego najmu Nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018, str. 16
Opodatkowanie dróg dojazdowych do parkingów w budynkach Nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018, str. 16
Opodatkowanie lokalu użytkowego czasowo niewynajmowanego Nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018, str. 16
Opodatkowanie placu postojowego jako budowli Nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018, str. 16
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości hali Nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018, str. 16
Opodatkowanie świadczeń pozapłacowych dla pracownika Nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018, str. 16
Opodatkowanie VAT dostawy działki w zamian za odszkodowanie Nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018, str. 16
Opodatkowanie VAT sprzedaży okularów korekcyjnych Nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018, str. 16
Opodatkowanie VAT transakcji między małżonkami Nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018, str. 16
Opodatkowanie VAT usług krótkotrwałego zakwaterowania Nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018, str. 16
Opodatkowanie VAT usługi budowlanej na nieruchomości w UE Nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018, str. 16
Opodatkowanie VAT usługi związanej z nieruchomością Nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018, str. 16
Opodatkowanie VAT wynajmu nieruchomości Nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018, str. 16
Opodatkowanie wspólnej nieruchomości Nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018, str. 16
Organizacja akcji marketingowych w kosztach firmy Nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018, str. 16
PCC przy pożyczce od brata z jego majątku wspólnego Nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018, str. 16
PCC przy sprzedaży zabudowanej działki Nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018, str. 16
Podatek liniowy przy usługach dla byłego pracodawcy Nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018, str. 16
Podatek od nieruchomości od hal magazynowych Nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018, str. 16
Podatkowe rozliczanie dropshippingu Nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, str. 16
Pojęcie pracodawcy przy wpłatach na PFRON Nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018, str. 16
Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. spółki komandytowej a PCC Nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018, str. 16
Pracownik bez przychodu z używania firmowego telefonu Nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018, str. 16
Prawo do odliczenia VAT z faktur sprzed połączenia spółek Nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018, str. 16
Prawo do ulgowego ZUS Nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018, str. 16
Prawo do zwolnienia od podatku przy nabyciu mieszkania Nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018, str. 16
Prawo podatnika do odliczenia VAT Nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018, str. 16
Preferencyjne oprocentowanie pożyczki a przychód podatkowy Nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018, str. 16
Preferencyjny zakup od pracodawcy ze składką ZUS Nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018, str. 16
Procedura marży przy sprzedaży używanego sprzętu Nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018, str. 16
Prokurent bez wynagrodzenia a przychód podatkowy spółki Nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018, str. 16
Proporcjonalne wyliczenie składek ZUS za okres choroby przedsiębiorcy Nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018, str. 16
Przedawnienie a odliczenie VAT z duplikatu faktury Nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018, str. 16
Przedawnienie a wystawienie faktury korygującej Nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018, str. 16
Przy podziale majątku małżeńskiego nie trzeba płacić PCC Nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018, str. 16
Przychody ze zlecenia a źródło ich powstawania Nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018, str. 16
Przychód pracowniczy z zakwaterowania Nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018, str. 16
Przychód ze sprzedaży auta poleasingowego Nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018, str. 16
Rolnik nie jest płatnikiem podatku dochodowego od umowy zlecenia Nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018, str. 16
Rozliczenie podatkowe otrzymanego rabatu pośredniego Nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018, str. 16
Rozliczenie straty powstałej w działalności zmarłego rodzica Nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018, str. 16
Rozliczenie w VAT faktury korygującej sprzedaż "in plus" Nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018, str. 16
Rzeczoznawca majątkowy może korzystać ze zwolnienia z VAT Nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018, str. 16
Składki ZUS za osobę wykonującą dwie umowy zlecenia Nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018, str. 16
Skutki błędnie zaprogramowanej stawki VAT w kasie fiskalnej Nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018, str. 16
Skutki w VAT sprzedaży ośrodka wczasowego Nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018, str. 16
Skutki w VAT sprzedaży towarów po obniżonych cenach Nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018, str. 16
Skutki w VAT uiszczenia kaucji rezerwacyjnej Nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018, str. 16
Skutki w VAT wydania duplikatów świadectw szkolnych Nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018, str. 16
Skutki w VAT wykonywania usług na cele osobiste Nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018, str. 16
Skutki w VAT zaniechania inwestycji Nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018, str. 16
Skutki w VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018, str. 16
Służebność nie wpływa na obniżenie PCC przy zakupie lokalu Nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018, str. 16
Split payment uchroni przed solidarną odpowiedzialnością Nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018, str. 16
Sposób opodatkowania umowy zlecenia Nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018, str. 16
Sposób zmiany danych nabywcy na fakturze Nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018, str. 16
Sprzedaż auta poleasingowego a VAT Nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018, str. 16
Stawka VAT przy sprzedaży komputerów na rzecz oświaty Nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018, str. 16
Stypendium za staż dla niepełnoletnich uczniów bez ZUS Nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018, str. 16
Termin powrotu do zwolnienia z VAT Nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018, str. 16
Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy z emeryturą Nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018, str. 16
Udostępnianie atrakcji dla dzieci na festynach a kasa rejestrująca Nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018, str. 16
Udział w firmowej drużynie sportowej a podatek Nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018, str. 16
Ugoda sądowa przy współwłasności nie zawsze z PCC Nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018, str. 16
Ulga na start dla osoby rozpoczynającej prowadzenie dwóch działalności Nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018, str. 16
Ulga na zakup kas w gminie po centralizacji rozliczeń w VAT Nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, str. 16
Umorzenie odsetek karnych a przychód poręczyciela Nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018, str. 16
Umowa kredytu hipotecznego na zakup mieszkania bez PCC Nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018, str. 16
Usługi rekrutacji a limitowanie kosztów usług niematerialnych Nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018, str. 16
Ustalenie kwoty nabycia samochodu w procedurze marży Nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018, str. 16
VAT od nieodpłatnego przekazania na cele osobiste Nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018, str. 16
VAT od wydatków reprezentacyjnych w kosztach firmowych Nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018, str. 16
VAT przy zakupie usługi prawniczej Nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018, str. 16
VAT z faktury przechowywanej elektronicznie Nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018, str. 16
VAT z faktury zawierającej dwa oznaczenia Nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018, str. 16
Warunki stosowania ulgi na złe długi Nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018, str. 16
Warunki zastosowania 0% stawki VAT przy WDT Nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018, str. 16
Wpłaty na PFRON zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego Nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018, str. 16
Wyburzenie budynku a zwrot środków ZFRON Nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018, str. 16
Wycieczka integracyjna a przychód pracownika Nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, str. 16
Wydatki na studia przedsiębiorcy w kosztach firmowych Nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, str. 16
Wyliczenie kwoty obrotu zwalniającego z obowiązku stosowania kasy Nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018, str. 16
Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej bez składek ZUS Nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018, str. 16
Wynagrodzenie małżonka wspólnika spółki jawnej a koszty podatkowe Nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018, str. 16
Wynagrodzenie prezesa w kosztach jednoosobowej spółki z o.o. Nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018, str. 16
Zakończenie budowy a obowiązek w podatku od nieruchomości Nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018, str. 16
Zakup towaru od byłego pracodawcy a prawo do ulgowego ZUS Nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018, str. 16
Zaliczka na podatek od abonamentu medycznego prezesa spółki Nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018, str. 16
Zaliczkowa wpłata a przychód podatkowy Nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018, str. 16
Zapłata za fakturę VAT RR po terminie a odliczenie VAT Nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018, str. 16
Zaświadczenie dokumentujące schorzenie szczególne Nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018, str. 16
ZFRON u pracodawcy, który utracił status ZPChr Nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018, str. 16
Zmiana terminu płatności za fakturę a ulga na złe długi Nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018, str. 16
ZUS od kilku zleceń o identycznym zakresie Nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018, str. 16
ZUS od kwoty wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu Nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018, str. 16
ZUS od odszkodowania za lojalność dla byłego członka zarządu Nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018, str. 16
ZUS od rekompensaty dla zwalnianego pracownika Nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018, str. 16
ZUS od umowy zlecenia zawartej z obywatelem Włoch Nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018, str. 16
ZUS od wartości karnetów sportowych dla pracowników Nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018, str. 16
ZUS od wartości pakietu medycznego dla pracownika Nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018, str. 16
ZUS od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy stypendialnej Nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018, str. 16
ZUS od zakupu pracownikom pakietu świadczeń medycznych Nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018, str. 16
ZUS od zlecenia z uczniem/studentem cudzoziemcem Nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018, str. 16
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika 50+ Nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018, str. 16
Zwolnienie z VAT działalności wspólnika zlikwidowanej spółki Nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018, str. 16


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.