Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Orzecznictwo sądowe - Archiwum

Orzecznictwo sądowe - Archiwum

Pokazuj tematy z roku:            Wyświetlanie wyników:   

Pokazuj tematy z działu:   

Tytuł artykułu / dział Wydanie gazety
Adresaci decyzji w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa Nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, str. 16
Badania lekarskie kandydatów nie są objęte zwolnieniem z VAT Nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018, str. 16
Brak odpisu pełnego z KRS a odrzucenie skargi przez WSA Nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018, str. 16
Cenę za paletę wlicza się do wartości towaru Nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018, str. 16
Cofnięcie wypowiedzenia nie tylko na piśmie Nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018, str. 16
Członek zarządu może ponieść odpowiedzialność według zasad ogólnych Nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018, str. 16
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby współpracującej Nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018, str. 16
Dowód z zeznań świadków przy uwzględnianiu pracy szczególnej Nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018, str. 16
Drogi prezent z logo firmy to nie reklama, a reprezentacja Nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018, str. 16
Dyscyplinarka nie wyklucza odprawy emerytalnej Nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018, str. 16
Egzekucja komornicza a zgodny podział majątku Nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018, str. 16
Informacja o dodatkowej pracy do wiadomości pracodawcy Nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018, str. 16
Jednokrotne odszkodowanie za naruszenie praw autorskich Nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018, str. 16
Kara w postępowaniu antymonopolowym a koszt podatkowy Nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018, str. 16
Kierowanie pism na adres do doręczeń przedsiębiorcy wskazany w CEIDG Nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018, str. 16
Kosztowe rozliczenie zadania inwestycyjnego Nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018, str. 16
Koszty egzekucji podatku wynikającego z niekonstytucyjnego przepisu Nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018, str. 16
Kradzież w firmie a koszty uzyskania przychodów Nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018, str. 16
Łączony lot a odszkodowanie za opóźnienie Nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018, str. 16
Moment wykonania prac budowlanych dla celów VAT Nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018, str. 16
Moment wykonania usługi przy odbiorze częściowym Nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, str. 16
Należyta staranność na potrzeby VAT Nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018, str. 16
Należyta staranność w zakresie uprzątnięcia chodników Nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, str. 16
Obowiązek podatkowy w VAT dla dostaw o charakterze ciągłym Nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, str. 16
Odpowiedzialność płatnika składek za wypłacone przez ZUS świadczenia Nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018, str. 16
Odwołanie można przesłać do organu podatkowego faksem Nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018, str. 16
Ograniczenie odstąpienia od kontraktu po jego częściowym wykonaniu Nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018, str. 16
Ograniczona odpowiedzialność za zbycie kradzionego towaru Nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018, str. 16
Opodatkowanie budynku zgodnie z jego aktualną funkcją Nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018, str. 16
Opodatkowanie nieruchomości należących do spółki komandytowej Nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018, str. 16
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania Nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018, str. 16
Organ podatkowy może badać czy dany składnik majątku wchodzi do spadku Nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018, str. 16
Platformy kojarzące kierowców będą musiały uzyskać licencje w krajach UE Nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018, str. 16
Przesłanka żądania przymusowej sprzedaży lokalu Nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018, str. 16
Przy pracy zadaniowej trudniej zwolnić za NN Nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018, str. 16
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody Nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018, str. 16
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia wynajmowanego auta Nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018, str. 16
Służbowe auto do celów prywatnych - przychód pracownika Nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018, str. 16
Spełnienie warunków do emerytury w trakcie postępowania sądowego Nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018, str. 16
Stawka VAT przy sprzedaży ciastek Nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018, str. 16
Ubezpieczenie od utraty dochodu nie jest kosztem Nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018, str. 16
Uchylenie regulaminu wynagradzania wbrew woli związków Nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018, str. 16
Umowa dożywocia może być rozwiązana przez sąd Nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018, str. 16
Usługi komitetu parkingowego podlegają VAT Nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018, str. 16
Uznanie przez ZUS prowadzenia działalności gospodarczej za pozorne Nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018, str. 16
VAT od opłat pobieranych przez stołówki szkolne Nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018, str. 16
Warunki zwolnienia od kosztów sądowych dla spółki z o.o. Nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, str. 16
Wskazanie braku winy w niezłożeniu wniosku o upadłość Nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018, str. 16
Wydatki samochodowe rozliczane w uldze rehabilitacyjnej Nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018, str. 16
Wykonywanie usług w sposób ciągły w świetle VAT Nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, str. 16
Wypłata renty rodzinnej za okres sprzed złożenia wniosku wykluczona Nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018, str. 16
Zaległość można skompensować tylko potwierdzonym zwrotem podatku Nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, str. 16
Zaliczenie weryfikowanego zwrotu podatku na zobowiązania podatkowe Nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018, str. 16
Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy w trakcie trwania zlecenia Nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, str. 16
Zawieszenie sprawy podatkowej z powodu zagadnienia wstępnego Nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018, str. 16
Zorganizowana sprzedaż działek jako działalność gospodarcza Nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018, str. 16
ZUS od wynagrodzenia osoby przeprowadzającej cykl wykładów Nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, str. 16
ZUS osoby wykonującej powtarzające się czynności Nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018, str. 16
ZUS przedsiębiorcy-rencisty bez ustalonego prawa do emerytury Nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018, str. 16
Zwiększenie wkładów w spółce komandytowej a PCC Nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018, str. 16


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60