Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Orzecznictwo sądowe - Archiwum

Orzecznictwo sądowe - Archiwum

Pokazuj tematy z roku:            Wyświetlanie wyników:   

Pokazuj tematy z działu:   

Tytuł artykułu / dział Wydanie gazety
500+ możliwe również bez tytułu wykonawczego w sprawie alimentów Nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018, str. 16
Adresaci decyzji w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa Nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, str. 16
Akcyza od darmowej próbki alkoholu Nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018, str. 16
Badania lekarskie kandydatów nie są objęte zwolnieniem z VAT Nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018, str. 16
Brak odpisu pełnego z KRS a odrzucenie skargi przez WSA Nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018, str. 16
Brak prowadzenia działalności a obowiązek ubezpieczeń w ZUS Nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018, str. 16
Brak rejestracji kontrahenta nie pozbawia nabywcy odliczenia VAT Nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018, str. 16
Cenę za paletę wlicza się do wartości towaru Nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018, str. 16
Cofnięcie wypowiedzenia nie tylko na piśmie Nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018, str. 16
Członek zarządu może ponieść odpowiedzialność według zasad ogólnych Nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018, str. 16
Data objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018, str. 16
Data objęcia przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018, str. 16
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby współpracującej Nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018, str. 16
Dowód z zeznań świadków przy uwzględnianiu pracy szczególnej Nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018, str. 16
Drogi prezent z logo firmy to nie reklama, a reprezentacja Nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018, str. 16
Dyscyplinarka nie wyklucza odprawy emerytalnej Nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018, str. 16
Egzekucja komornicza a zgodny podział majątku Nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018, str. 16
Egzekucja po odmowie przyjęcia zabezpieczenia spłaty podatku Nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018, str. 16
Faktyczne wykonywanie pracy warunkiem wypłaty nadgodzin Nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018, str. 16
Faktyczny i prawny dostęp do drogi publicznej Nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018, str. 16
Informacja o ciąży zobowiązuje do cofnięcia wypowiedzenia Nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018, str. 16
Informacja o dodatkowej pracy do wiadomości pracodawcy Nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018, str. 16
Jednokrotne odszkodowanie za naruszenie praw autorskich Nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018, str. 16
Jeśli nie było towaru, odliczenie VAT nie przysługuje Nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018, str. 16
Kara umowna w kosztach przedsiębiorcy Nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018, str. 16
Kara w postępowaniu antymonopolowym a koszt podatkowy Nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018, str. 16
Kierowanie pism na adres do doręczeń przedsiębiorcy wskazany w CEIDG Nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018, str. 16
Konieczność zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu przy jego najmie Nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018, str. 16
Korekta VAT w przypadku wystąpienia niedoboru zawinionego Nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018, str. 16
Kosztowe rozliczenie zadania inwestycyjnego Nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018, str. 16
Koszty egzekucji podatku wynikającego z niekonstytucyjnego przepisu Nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018, str. 16
Kradzież w firmie a koszty uzyskania przychodów Nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018, str. 16
Krótszy staż pracy nie zawsze uzasadnia niższą pensję Nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018, str. 16
Kwestionowanie przez ZUS zawartej i wykonywanej umowy o pracę Nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018, str. 16
Łączony lot a odszkodowanie za opóźnienie Nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018, str. 16
Moment uznania tzw. kosztów pośrednich za koszt podatkowy Nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018, str. 16
Moment wykonania prac budowlanych dla celów VAT Nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018, str. 16
Moment wykonania usługi przy odbiorze częściowym Nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, str. 16
Moment żądania odsetek od odszkodowania Nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018, str. 16
Możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury Nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018, str. 16
Nadmierna krytyka przyczyną wypowiedzenia Nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018, str. 16
Nagroda w akcji promocyjnej nie zawsze bez podatku Nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018, str. 16
Należyta staranność na potrzeby VAT Nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018, str. 16
Należyta staranność w zakresie uprzątnięcia chodników Nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, str. 16
Nieczytelne awizo to nie powód do nieodebrania pisma Nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018, str. 16
Nieobecność pracowników a odszkodowanie za odwołanie lotu Nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018, str. 16
Obowiązek podatkowy w VAT dla dostaw o charakterze ciągłym Nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, str. 16
Obowiązek wnioskowania o upadłość spółki Nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018, str. 16
Odliczenie VAT przy zakupie robota kuchennego na budowę Nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018, str. 16
Odmowa załatwienia sprawy z powodu wątpliwości co do pełnomocnictwa Nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018, str. 16
Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS Nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018, str. 16
Odpowiedzialność notariusza za szkodę Nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018, str. 16
Odpowiedzialność płatnika składek za wypłacone przez ZUS świadczenia Nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018, str. 16
Odpowiedzialność wspólników za zaległe składki po przekształceniu spółki Nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018, str. 16
Odwołanie można przesłać do organu podatkowego faksem Nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018, str. 16
Ograniczenie odstąpienia od kontraktu po jego częściowym wykonaniu Nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018, str. 16
Ograniczona odpowiedzialność za zbycie kradzionego towaru Nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018, str. 16
Okres pobierania renty inwalidzkiej w stażu emerytalnym Nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018, str. 16
Opłata "zastępcza" za pobyt w DPS wymaga wydania decyzji Nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018, str. 16
Opodatkowanie budynku zgodnie z jego aktualną funkcją Nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018, str. 16
Opodatkowanie nagrody w programie motywacyjnym Nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018, str. 16
Opodatkowanie nieruchomości należących do spółki komandytowej Nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018, str. 16
Opodatkowanie odsetek od odszkodowania Nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018, str. 16
Opodatkowanie odszkodowania z ugody pozasądowej Nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018, str. 16
Organ podatkowy może badać czy dany składnik majątku wchodzi do spadku Nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018, str. 16
Organ podatkowy musi określić właściwy symbol PKWiU Nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018, str. 16
Paliwo w wartości pracowniczego ryczałtu samochodowego Nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018, str. 16
PCC od pożyczki udzielonej prezesowi przez spółkę z o.o. Nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018, str. 16
PCC przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową Nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018, str. 16
Pensja za zwolnienie od pracy nie zawsze jak za urlop Nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018, str. 16
Platformy kojarzące kierowców będą musiały uzyskać licencje w krajach UE Nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018, str. 16
Po przekształceniu można ponownie odliczyć wydatek na zakup kasy Nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018, str. 16
Podstawa opodatkowania budowli amortyzowanej bilansowo Nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018, str. 16
Porozumienie zbiorowe to nie układ Nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018, str. 16
Poziom kwalifikacji wnioskodawcy w sporze o prawo do renty Nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018, str. 16
Pożyczka bankowa a prawo do ulgi mieszkaniowej Nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018, str. 16
Prawo do odliczenia VAT przy nabyciu kompleksowej usługi Nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018, str. 16
Prewspółczynnik obliczany przez podatnika VAT Nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018, str. 16
Prywatne e-maile w pracy mogą być powodem dyscyplinarki Nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018, str. 16
Przedawnienie odsetek od zaliczek na podatek dochodowy Nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018, str. 16
Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami Nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, str. 16
Przesłanka żądania przymusowej sprzedaży lokalu Nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018, str. 16
Przesłanki wyrażenia zgody na opłacenie składki chorobowej po terminie Nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018, str. 16
Przy pracy zadaniowej trudniej zwolnić za NN Nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018, str. 16
Przychód członka zarządu z udostępnienia mieszkania Nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018, str. 16
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody Nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018, str. 16
Rezygnacja zarządu spółki zamiast wniosku o upadłość Nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018, str. 16
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia wynajmowanego auta Nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018, str. 16
Rozliczenie kosztów używania prywatnego auta pracownika Nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018, str. 16
Skarga kasacyjna w sprawie o rentę Nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018, str. 16
Skutki nieskładania sprawozdań finansowych do KRS Nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, str. 16
Służbowe auto do celów prywatnych - przychód pracownika Nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018, str. 16
Spełnienie warunków do emerytury w trakcie postępowania sądowego Nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018, str. 16
Spółka może wpłacić za wspólnika podatek przekraczający 1.000 zł Nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, str. 16
Sprzedawca może powołać się na błąd w cenie towaru Nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018, str. 16
Sprzedaż alkoholu w internecie Nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018, str. 16
Stawka VAT do usług montażu sprzętu AGD Nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018, str. 16
Stawka VAT przy sprzedaży ciastek Nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018, str. 16
Strata na sprzedaży przedawnionej wierzytelności a koszt Nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018, str. 16
Szeroka odpowiedzialność za wypadek w sklepie Nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018, str. 16
Transakcje między małżonkami - podatnikami VAT Nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018, str. 16
Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy po złożeniu egzaminu dyplomowego Nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018, str. 16
Ubezpieczenie od utraty dochodu nie jest kosztem Nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018, str. 16
Ubezpieczeniowa gwarancja wadialna dla konsorcjum Nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018, str. 16
Uchylenie regulaminu wynagradzania wbrew woli związków Nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018, str. 16
Uciążliwa działalność gastronomiczna w budynku mieszkalnym Nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018, str. 16
Ulga prorodzinna przy zagranicznym dochodzie dziecka Nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018, str. 16
Umorzenie pobranych kosztów egzekucyjnych Nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018, str. 16
Umorzenie przedsiębiorcy zaległych składek ZUS Nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018, str. 16
Umowa dożywocia może być rozwiązana przez sąd Nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018, str. 16
Upływ czasu nie anuluje przewinień pracownika Nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018, str. 16
Upływ roku od zakupu towaru wpływa na uprawnienia z rękojmi Nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018, str. 16
Usługi komitetu parkingowego podlegają VAT Nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018, str. 16
Ustalanie prewspółczynnika przez JST Nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018, str. 16
Ustalenie przychodu u biegłego sądowego Nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018, str. 16
Uznanie pracy za szczególną zależy od branży, w której jest świadczona Nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018, str. 16
Uznanie przez ZUS prowadzenia działalności gospodarczej za pozorne Nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018, str. 16
Uznaniowy charakter decyzji w sprawie pozwolenia na wycinkę Nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018, str. 16
VAT od opłat pobieranych przez stołówki szkolne Nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018, str. 16
Warunki zwolnienia od kosztów sądowych dla spółki z o.o. Nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, str. 16
Wskazanie braku winy w niezłożeniu wniosku o upadłość Nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018, str. 16
Wspólność czy posiadanie samoistne ma znaczenie w podatku od nieruchomości Nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018, str. 16
Współwłaściciel jako jedyny podatnik podatku od nieruchomości Nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018, str. 16
Wycena nieruchomości w egzekucji musi być aktualna Nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018, str. 16
Wydatki na konferencję dla kontrahentów a koszty reprezentacji Nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018, str. 16
Wydatki na odzyskanie wierzytelności a koszty firmowe Nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018, str. 16
Wydatki samochodowe rozliczane w uldze rehabilitacyjnej Nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018, str. 16
Wygórowaną odprawę należy miarkować Nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018, str. 16
Wykonywanie usług w sposób ciągły w świetle VAT Nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, str. 16
Wyłudzenie towaru a rozliczenie WDT Nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018, str. 16
Wypłata renty rodzinnej za okres sprzed złożenia wniosku wykluczona Nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018, str. 16
Wysokości opłaty legalizacyjnej nie można miarkować Nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018, str. 16
Wyżywienie pracownika w podróży a zwolnienie podatkowe Nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018, str. 16
Zaległość można skompensować tylko potwierdzonym zwrotem podatku Nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018, str. 16
Zaliczenie weryfikowanego zwrotu podatku na zobowiązania podatkowe Nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018, str. 16
Założenie spłaty wierzycieli w 20% w postępowaniu restrukturyzacyjnym Nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018, str. 16
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po ustaniu stosunku pracy Nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018, str. 16
Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy w trakcie trwania zlecenia Nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018, str. 16
Zastaw skarbowy na ułamkowej części ruchomości Nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018, str. 16
Zawieszenie sprawy podatkowej z powodu zagadnienia wstępnego Nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018, str. 16
Zorganizowana sprzedaż działek jako działalność gospodarcza Nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018, str. 16
ZUS od wynagrodzenia osoby przeprowadzającej cykl wykładów Nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018, str. 16
ZUS osoby wykonującej powtarzające się czynności Nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018, str. 16
ZUS przedsiębiorcy-rencisty bez ustalonego prawa do emerytury Nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018, str. 16
Zwiększenie wkładów w spółce komandytowej a PCC Nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018, str. 16
Zwolnienie podatkowe a sprawa spadkowa Nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018, str. 16
Zwrot kosztów przy odwołanym locie Nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018, str. 16


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.