Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum dodatków

Archiwum dodatków

Prenumerowane tytuły oraz ich archiwum można przeglądać również w aplikacji mobilnej GOFIN NEWS - więcej »
Archiwum dodatków do Gazety Podatkowej w roku:
Tytuł dodatkuPDF
eWYDANIE
eWYDANIE
on-line
Wydanie gazety
Transakcje rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia Przeglądaj Nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów świadczeniowych Przeglądaj Nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia Przeglądaj Nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym Przeglądaj Nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Postępowanie po nabyciu spadku Przeglądaj Nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Czas pracy w 2019 roku Przeglądaj Nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" Przeglądaj Nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Wypłata świadczeń chorobowych przez pracodawcę Przeglądaj Nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Nowe zasady obniżania wpłat na PFRON Przeglądaj Nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych Przeglądaj Nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Koszty podatkowe przedsiębiorców - wybrane zagadnienia Przeglądaj Nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Leasing w rozliczeniach podatkowych Przeglądaj Nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Ubezpieczenia i składki w interpretacjach ZUS i orzecznictwie sądowym Przeglądaj Nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Postępowanie restrukturyzacyjne sposobem na trudną sytuację finansową spółki Przeglądaj Nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Odsetki, grzywna i egzekucja jako konsekwencje niepłacenia podatków Przeglądaj Nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Dochodzenie należności przez wierzycieli Przeglądaj Nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Stosowanie RODO w sprawach pracowniczych Przeglądaj Nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej Przeglądaj Nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Zarząd sukcesyjny dla jednoosobowego przedsiębiorcy Przeglądaj Nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Składki ZUS i świadczenia dla pracownika oddelegowanego za granicę Przeglądaj Nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie gospodarczym i prawnym Przeglądaj Nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych Przeglądaj Nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej Przeglądaj Nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Obowiązki podatników związane z JPK Przeglądaj Nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Inwestycje w kapitał ludzki wsparte z EFS Przeglądaj Nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy Przeglądaj Nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Wypełnianie dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców Przeglądaj Nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok Przeglądaj Nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Firmowy majątek w rozliczeniach PIT i CIT Przeglądaj Nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Dofinansowanie spółki handlowej przez wspólników Przeglądaj Nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
PIT i ZUS od pozapłacowych świadczeń pracowniczych Przeglądaj Nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z VAT Przeglądaj Nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Wydatki na firmowe samochody w ewidencji księgowej Przeglądaj Nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Świadczenia na dzieci na nowe okresy Przeglądaj Nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Rozliczanie VAT przy transporcie towarów Przeglądaj Nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ustawowe i regulaminowe przerwy w pracy Przeglądaj Nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Sprzedaż premiowa - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe Przeglądaj Nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących Przeglądaj Nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Miejsce opodatkowania VAT transakcji w obrocie z zagranicą Przeglądaj Nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Obowiązki płatników PIT Przeglądaj Nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej Przeglądaj Nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Korzyści dla firm z tytułu zatrudniania bezrobotnych Przeglądaj Nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Podatek dochodowy w interpretacjach organów podatkowych Przeglądaj Nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Kapitał początkowy składową nowej emerytury Przeglądaj Nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ochrona wynagrodzenia za pracę Przeglądaj Nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Kontakty płatnika z ZUS. Kontrola, zaświadczenia, korekta dokumentów Przeglądaj Nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług Przeglądaj Nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność za szkodę Przeglądaj Nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Forma, termin i skutki złożenia korekty deklaracji podatkowej Przeglądaj Nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych Przeglądaj Nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Jak założyć spółkę handlową? Przeglądaj Nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Zatrudnienie w sferze samorządowej Przeglądaj Nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Zawieszanie działalności gospodarczej Przeglądaj Nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądów administracyjnych Przeglądaj Nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Zamówienia publiczne w praktyce Przeglądaj Nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Różne źródła finansowania firmy a podatek dochodowy Przeglądaj Nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Aktywa trwałe w księgach rachunkowych Przeglądaj Nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Druki wykorzystywane w sprawach świadczeń z ZUS Przeglądaj Nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Gdy firma nie dotrzymuje terminów płatności Przeglądaj Nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Wsparcie nowych inwestycji ze środków krajowych i unijnych Przeglądaj Nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Prawidłowe sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS Przeglądaj Nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Nowe zasady uzyskiwania koncesji i zezwoleń przez przedsiębiorców Przeglądaj Nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych Przeglądaj Nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Sukcesja w VAT przy przekształceniu działalności gospodarczej Przeglądaj Nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Interpretacje, objaśnienia, opinie administracji skarbowej Przeglądaj Nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Warunki zatrudniania niepełnosprawnych Przeglądaj Nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Władza rodzicielska i opieka nad dziećmi Przeglądaj Nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Ewidencja księgowa w jednostkach handlowych Przeglądaj Nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Likwidacja firmowej szkody i dochodzenie odszkodowania Przeglądaj Nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Firmowy wydatek nie zawsze jest kosztem podatkowym Przeglądaj Nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Ustalanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego Przeglądaj Nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Pracownik na urlopie wychowawczym Przeglądaj Nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Zgłaszanie wniosków do KRS Przeglądaj Nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Ochrona danych osobowych pracownika Przeglądaj Nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Ulgi w opłacaniu składek ZUS przez przedsiębiorcę Przeglądaj Nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Stawki VAT w interpretacjach organów podatkowych Przeglądaj Nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Rejestracja firmy w CEIDG Przeglądaj Nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
PIT i ZUS przy zatrudnianiu rodziny w firmie Przeglądaj Nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Najnowsze orzecznictwo w zakresie podatku dochodowego Przeglądaj Nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Świadczenia emerytalno-rentowe dla nauczycieli Przeglądaj Nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Przeglądaj Nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy Przeglądaj Nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Pomoc de minimis w działalności gospodarczej Przeglądaj Nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Zasady stosowania split payment Przeglądaj Nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Systemy i rozkłady czasu pracy Przeglądaj Nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Ubezpieczenia w ZUS zatrudnionych emerytów i rencistów Przeglądaj Nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Rozstrzyganie sporów z konsumentami Przeglądaj Nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Ujęcie księgowe zapasów Przeglądaj Nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Transakcje zagraniczne w VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych Przeglądaj Nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w toku kontroli podatkowej Przeglądaj Nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Ewidencja księgowa operacji w walutach obcych Przeglądaj Nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Prawidłowe stosowanie i opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło Przeglądaj Nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Urlopy wypoczynkowe w praktyce Przeglądaj Nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Zmiany w przepisach w 2018 roku ważne dla spółek wpisanych do KRS Przeglądaj Nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Rozliczanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym Przeglądaj Nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Ustalanie prawa do świadczeń i ich wysokości w pierwszym miesiącu ubezpieczenia Przeglądaj Nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Firmowe działania promocyjne w podatku dochodowym Przeglądaj Nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Składki ZUS od premii, nagród i odpraw Przeglądaj Nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Rozliczanie VAT przy WNT Przeglądaj Nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Świadczenia pozapłacowe w interpretacjach organów podatkowych Przeglądaj Nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych Przeglądaj Nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Sposoby na sprawdzenie wiarygodności podatkowej kontrahenta Przeglądaj Nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Ustroje majątkowe małżeńskie i zasady odpowiedzialności za długi Przeglądaj Nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych Przeglądaj Nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Ustalanie wysokości emerytury przyznawanej na nowych zasadach Przeglądaj Nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
ZUS za osoby korzystające z urlopów związanych z rodzicielstwem Przeglądaj Nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Sposoby wynagradzania wspólników i członków organów spółek handlowych Przeglądaj Nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Rozliczanie amortyzacji w podatku dochodowym Przeglądaj Nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Źródła dofinansowania dla przedsiębiorców w 2018 roku Przeglądaj Nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych Przeglądaj Nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Stosowanie odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych Przeglądaj Nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Przetwarzanie danych osobowych w firmach i instytucjach od 25 maja 2018 r. Przeglądaj Nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej Przeglądaj Nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Wszystko o obniżaniu wpłat na PFRON Przeglądaj Nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Obowiązki płatnika w zakresie ubezpieczeń i składek ZUS Przeglądaj Nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Sprzedaż internetowa - praktyczne wskazówki dla sprzedawców Przeglądaj Nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Rozliczanie VAT w orzecznictwie sądowym Przeglądaj Nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Postępowanie w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy Przeglądaj Nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Praca w niedziele i święta Przeglądaj Nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Przeglądaj Nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Konstytucja Biznesu - wszystko o nowych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej Przeglądaj Nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Badania lekarskie pracowników Przeglądaj Nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Ujmowanie przychodów i kosztów w księdze podatkowej Przeglądaj Nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Podatek dochodowy i VAT w odpowiedziach Ministerstwa Finansów na zapytania naszego Wydawnictwa Przeglądaj Nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Ustalanie prawa do świadczeń po wypadku przy pracy Przeglądaj Nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Składki na FP, FGŚP i FEP w 2018 roku Przeglądaj Nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Obowiązki w zakresie przewozów w firmie Przeglądaj Nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Zasady odliczania VAT w 2018 roku w praktyce Przeglądaj Nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Ulgi w opłacaniu składek ZUS i umarzanie należności składkowych Przeglądaj Nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Rozliczenia wspólników w spółkach osobowych Przeglądaj Nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Firmowe nieruchomości w rozliczeniach podatku dochodowego Przeglądaj Nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Świadczenia dla ubezpieczonych przed osiągnięciem wieku emerytalnego Przeglądaj Nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych Przeglądaj Nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Stosowanie prawa zamówień publicznych w zamówieniach na usługi i dostawy Przeglądaj Nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Rozliczanie VAT w interpretacjach organów podatkowych Przeglądaj Nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Własność nieruchomości i księgi wieczyste Przeglądaj Nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany Przeglądaj Nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Świadczenia należne z FUS w razie śmierci ubezpieczonego Przeglądaj Nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Przedawnienie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądowym Przeglądaj Nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Ubezpieczenie i składki ZUS przedsiębiorców w 2018 roku Przeglądaj Nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Dotacje na innowacje Przeglądaj Nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Korzystanie przez pracownika z mienia służbowego Przeglądaj Nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Korygowanie dokumentów wystawianych przez podatników VAT Przeglądaj Nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Zakładanie spółki z o.o. Przeglądaj Nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok Przeglądaj Nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Koszty podatkowe w interpretacjach organów podatkowych Przeglądaj Nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
E-kontakty podatników z administracją skarbową Przeglądaj Nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Świadczenia dla pracujących z tytułu opieki nad członkiem rodziny Przeglądaj Nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Zasady sporządzania PIT za 2017 rok Przeglądaj Nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia Przeglądaj Nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców Przeglądaj Nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Rozliczanie składek ZUS za pracowników, zleceniobiorców i współpracowników Przeglądaj Nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Zgłaszanie zmian danych spółki handlowej do KRS i urzędów Przeglądaj Nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych Przeglądaj Nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Minimalizowanie kosztów podatku od nieruchomości przez przedsiębiorców Przeglądaj Nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Prawa i obowiązki czynnych podatników VAT Przeglądaj Nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Przeglądaj Nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku Przeglądaj Nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Wpływ aktywności zawodowej emerytów i rencistów na należne im świadczenia Przeglądaj Nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku Przeglądaj Nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Odliczanie częściowe i korekta VAT za 2017 rok Przeglądaj Nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Zaliczki na podatek dochodowy w 2018 roku - obowiązki płatników Przeglądaj Nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Zmiany w składkach ZUS od 2018 roku Przeglądaj Nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Dodatek reklamowo-promocyjny Przeglądaj Nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Najem prywatny w 2018 roku. Zagadnienia prawnopodatkowe Przeglądaj Nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Obowiązki przedsiębiorców w 2018 roku. Sprawozdania do urzędów i regulowanie opłat Przeglądaj Nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Ustawa o VAT. Stan prawny na 11.01.2018 r. Przeglądaj Nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1.01.2018 r. Przeglądaj Nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Kodeks pracy. Stan prawny na 1.01.2018 r. Przeglądaj Nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1.01.2018 r. Przeglądaj Nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.